LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI

Program Eğitim Derecesi Öğrenci Sayısı
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) Özel Öğrenci 2
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 93
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı(İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans) Tezsiz Yüksek Lisans 25
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı(Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 3
Eğitim Yönetimi Bilim Dalı(İ.Ö.Tezsiz Yüksek Lisans) Tezsiz Yüksek Lisans 32
Eğitim Yönetimi Bilim Dalı(Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 3
Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı (T Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 20
Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 33
Matematik Eğitimi Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 14
Matematik Eğitimi Bilim Dalı (TYüksek Lisans) Yüksek Lisans 3
Müzik Eğitimi Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 30
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 43
Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 10
Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 40
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilimdalı(Tezli Yükseklisans) Yüksek Lisans 7
Toplam Öğrenci Sayısı 358
Özel Öğrenci 2
Yüksek Lisans 299
Tezsiz Yüksek Lisans 57

© 2018 Cumhuriyet Üniversitesi