LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI

Program Eğitim Derecesi Öğrenci Sayısı
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) Özel Öğrenci 2
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 97
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı(İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans) Tezsiz Yüksek Lisans 26
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı(Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 4
Eğitim Yönetimi Bilim Dalı(İ.Ö.Tezsiz Yüksek Lisans) Tezsiz Yüksek Lisans 25
Eğitim Yönetimi Bilim Dalı(Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 4
Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı (T Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 20
Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 34
Matematik Eğitimi Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 15
Matematik Eğitimi Bilim Dalı (TYüksek Lisans) Yüksek Lisans 3
Müzik Eğitimi Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 31
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 45
Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 11
Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 42
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilimdalı(Tezli Yükseklisans) Yüksek Lisans 8
Toplam Öğrenci Sayısı 367
Özel Öğrenci 2
Yüksek Lisans 314
Tezsiz Yüksek Lisans 51

© 2018 Cumhuriyet Üniversitesi