LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI

Program Eğitim Derecesi Öğrenci Sayısı
Coğrafya Eğitimi Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 5
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 87
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı(İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans) Tezsiz Yüksek Lisans 39
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı(Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 3
Eğitim Yönetimi Bilim Dalı(İ.Ö.Tezsiz Yüksek Lisans) Tezsiz Yüksek Lisans 58
Eğitim Yönetimi Bilim Dalı(Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 3
Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı (T Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 19
Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 34
Matematik Eğitimi Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 14
Matematik Eğitimi Bilim Dalı (TYüksek Lisans) Yüksek Lisans 8
Müzik Eğitimi Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 27
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 39
Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 10
Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) Yüksek Lisans 38
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilimdalı(Tezli Yükseklisans) Yüksek Lisans 7
Toplam Öğrenci Sayısı 391
Yüksek Lisans 294
Tezsiz Yüksek Lisans 97

© 2018 Cumhuriyet Üniversitesi