Ana Sayfa English
 
Mevzuat  
2547 Sayılı Yasanın 50-d Maddesi
  1 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi Hk 25.12.2012
  2 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Kapsamında Görevlendirilecek Arş. Gör. Hk 14.02.2014
  3 2547 Sayılı Yasanın 50-d Maddesi 27.11.2008
  4 39. Maddeye Göre Yurt Dışında Görevlendirilme Hk 16.05.2014
  5 Arş Gör İstihdamı Hk 3.11.2009
  6 Başarısız olan 50/d Arş. Gör Görev Süreleri Hk 11.01.2012
  7 ÖYP ve 50 d Arş Gör Yasal Öğrenim Süresi_23.03.2017
  8 Tezsiz Yüksek Lisans Tecrübe 10.03.2017
  9 Yutr Dışı Araştırma Destekleri Hk 31.01.2012
Dönüşüm Tabloları ve Program Açma Ölçütleri
  1 ALES GRE Dönüşüm Tablosu
  2 Cumhuriyet Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu
  3 Doktora Programı Tablo 5b_18.07.2017
  4 Yabacı Dil EsdegerlikTablosu14. 01.2015
  5 Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerli 4 Sistemde
  6 Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerli 5 Sistemde
  7 YÖK Not Dönüşüm Tablosu
  8 YÖK Tarafından Tanınan Üniversiteler
  9 Yuksek Lisans Acma Ölcutleri
  10 Yuksek Lisans Acma Ölcutleri Son Güncelleme 15.01.2015
LİSANSÜSTÜ EĞİTİMLE İLGİLİ YÖK YAZILARI
  1 Tez Danışmanları 2.11.2016
  2 Diplomalara Tezli Tezsiz İbaresinin Yazılması Hk 07.05.2013
  3 2547 Sayılı Kanunun Geçici 67. Maddesinin ÖYP, 50-d ve 35. Madde Kapsamındaki Arş. Gör. Uygulanması Hk
  4 6111 Sayılı Kanun 18.11.2011
  5 6569 Sayılı Af Kanunundan Yararlanan Öğrencilerin Öğrenim Sürelerinin Hesaplanması Hk 22.07.2015
  6 Açık Olmayan Bilim Dalalrına Ögrenci Alınmaması Hk 21.06.2012
  7 Akademik Kadro Alımlarında Arapça Geçerliliği Hk 30.07.2010
  8 Akademik Kadrolarda ALES Puanı Hk 25.11.2009
  9 ALES Geçerlilik Süreleri Hk 27 Eylül 2017
  10 ALES Geçerlilik Süresi 26.06.2009
  11 Ana Bilim Dallarının İlgili Program Altında Bilim Dalı Olarak Gösterilmesi Hk 04.01.2013
  12 Aynı Anda Hem Lisans Hemde Yüksek Lisans Eğitimi Hk 18.04.2006
  13 Aynı Anda İki Yükseköğretim Kurumunda Eğitim Hk 12.02.2016
  14 Bilim Dalı Denklik Diploması Hk 24.06.2013
  15 Danışman Atamaları Hk 22.01.2016
  16 Danışman Ataması 19.07.2016
  17 Diploma Bilgileri Hk 12.01.2015
  18 Diplomalara Tezli Tezsiz İbaresinin Yazılması Hk 10.04.2013
  19 Diplomalarda Bilim Dalının Yazılması Hk 06.05.2014
  20 Diplomalarda Ünvan Yazılmaması Hk 12.06.2014
  21 Diplomaların İkinci Nüsha Olarak Düzenlenmesi Hk 08.02.2010
  22 Doktora Başvurularına İlişkin Bilgi 1.7.2016
  23 Doktora Başvurularında LES Sınav Sonucunun Geçerliliği 28.09.2016
  24 Doktora Programına Öğrenci Alımında Farsça ve Arapça Geçerliliği Hk 04.12.2013
  25 Doktora programına Öğrenci Alımında Yabancı Dil Türü Hk 10.09.2012
  26 Doktora Sanatta yeterlik Ek Süre 23.11.2017
  27 Eğitim Bilimleri Enstitü Yapısı 10.11.2016
  28 Güzel Sanatlar fakültelerinde ALES Geçerliliği Hk. 04.04.2007
  29 II. Öğretimde Tezli Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programı Açılması Hk 03.02.2014
  30 İlköğretim ABD Bilim Dalı Adı Değişikliği Hk 11.12.2015
  31 KPDS Hk 06.07.2010
  32 Lisansüstü Eğitim İlkeleri Hk 13.06.2016
  33 Lisansüstü Eğitim Süreleri Hk 03.06.2016
  34 Lisansüstü Eğitimde Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Geçen Süreler hk 19.12.2017
  35 Lisansüstü Öğrenimlerde Diploma Denklik Belgesi 23.06.2017
  36 Lisansüstü_30.12.2016
  37 Ortak Lisansüstü Eğitim Hk 06.09.2012
  38 ÖYP kadrosundaki Arş Gör Lisansütü Eğitimde İlişiklerinin Kesilmesi Hk
  39 Özel Öğrencilik Hk 24.10.2007
  40 Tezsiz yüksek lisans diploması alacak öğrencilere verilecek süre 02.08.2017
  41 Tezsiz Yüksek Lisans Eğitiminin Arş Gör Dışındaki Kadrolara Başvuruda Tecrübe Sayılması 10.03.2017
  42 Tezsiz Yüksek Lisans Mezunlarının Sanatta Yeterliliğe Başvuruları Hk 10.03.2015
  43 TOEIC Geçerliliği Hk 19.12.2011
  44 ÜDS Geçerliliği 26.01.2009
  45 Yabacı Uyruklu Öğrencilerde Diploma Denkliği Hk 31.01.2013
  46 Yabancı Dil Sınavlarının Geçerlilik Süreleri 07.06.2016
  47 Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi 11.11.2016
  48 Yüksek Lisans Programlarına Danışman Olarak Atanabilme hk 23.09.2016
  49 Yükseköğretim Kurumlarınds Eşzamanlı Öğrenim Görme Hk 28.09.2011
 
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
     
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Binası 58140 Kampüs - SİVAS
E-Posta : egitimbilenst@cumhuriyet.edu.tr
Santral : 0 346 219 10 10 - 3310 - 3311
Faks : 0 346 219 13 13