Ana Sayfa English
 

Mezuniyet İşlemleri : 

T.C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2011–2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARIMIZ

Tez Kayıt No:

2012/001

Mezun Olduğu Tarih ve Enstitü Yönetim Kurulu Karar No:

09.04.2012–2012–02/01

Referans No:

426892

Yazar Adı / Soyadı:

Sevgi Tombul

Tezin Özgün Adı:

1980’den Günümüze Okul Müziği Bestelerinin Motif Gelişimleri Açısından İrdelenmesi,

Ana Bilim Dalı:

Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı / Bölüm:

Müzik Eğitimi Bilim Dalı

Tez Türü:

Yüksek Lisans

Yılı:

2012

Tez Danışmanları:

Prof. Dr. M. Hilmi BULUT

Önerilen Dizin Terimleri

Okul müziği, Motif gelişimleri, Okul şarkıları.

Yayımlama İzni (PDF Formatı)

Tezimin yayımlanmasına izin veriyorum

Mezun Notu

92.143

 

T.C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

2011–2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARIMIZ

Tez Kayıt No:

2012/002

Mezun Olduğu Tarih ve Enstitü Yönetim Kurulu Karar No:

09.04.2012–2012–02/02

Referans No:

427728

Yazar Adı / Soyadı:

Gamze YUVACI

Tezin Özgün Adı:

Müzik Bölümlerinde Okutulan Solfej Kitaplarının Motif Özellikleri Açısından Analizi,

Ana Bilim Dalı:

Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı / Bölüm:

Müzik Eğitimi Bilim Dalı

Tez Türü:

Yüksek Lisans

Yılı:

2012

Tez Danışmanları:

Prof. Dr. M. Hilmi BULUT

Önerilen Dizin Terimleri

Solfej, motif, motif geliştirme, karşılaştırmalı içerik çözümlemesi

Yayımlama İzni (PDF Formatı)

Tezimin yayımlanmasına izin veriyorum

Mezun Notu

86.19

 

T.C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2011–2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARIMIZ

Tez Kayıt No:

2012/003

Mezun Olduğu Tarih ve Enstitü Yönetim Kurulu Karar No:

11.06.2012–2012–05/13

Referans No:

431604

Yazar Adı / Soyadı:

Tuğba BABACAN

Tezin Özgün Adı:

Sınıf Öğretmenleri Adaylarının Üstbilişsel Okuma Stratejileri İle Çoklu Zeka Alanları

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ana Bilim Dalı:

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı / Bölüm:

Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

Tez Türü:

Yüksek Lisans

Yılı:

2012

Tez Danışmanları:

Yrd. Doç. Dr. Tuncay DİLCİ

Önerilen Dizin Terimleri

Üstbilişsel Okuma Stratejileri: metacognitive reading strategies

Okuduğunu Anlama: reading comprehension

Çoklu Zekâ: multiple intelligence

Sınıf Öğretmeni Adayları: primary school teacher candidates

Varoluşçu Zekâ: existential intelligence

Yayımlama İzni (PDF Formatı)

Tezimin yayımlanmasına izin veriyorum

Mezun Notu

92.00

 

T.C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

2011–2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARIMIZ

Tez Kayıt No:

2012/004

Mezun Olduğu Enstitü Yönetim Kurulu Karar No:

26.06.2012–2012–06/03

Referans No:

433296

Yazar Adı / Soyadı:

Ebru ÇIĞIR

Tezin Özgün Adı:

Post-Empresyonist Dönemde Henri de Toulouse-Lautrec’in Desen Çalışmalarının

Üslup Özellikleri Açısından Araştırılması

Ana Bilim Dalı:

Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı / Bölüm:

Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı

Tez Türü:

Yüksek Lisans

Yılı:

2012

Tez Danışmanları:

Yrd. Doç. Ahmet ÇOLAKOĞLU

Önerilen Dizin Terimleri

Henri de Toulouse-Lautrec, Post-Empresyonizm, Desen, Üslup.

Yayımlama İzni (PDF Formatı)

Tezimin yayımlanmasına izin veriyorum

Mezun Notu

93.571

 

T.C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

2011–2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARIMIZ

Tez Kayıt No:

2012/005

Mezun Olduğu Tarih ve Enstitü Yönetim Kurulu Karar No:

26.06.2012–2012–06/11

Referans No:

434336

Yazar Adı / Soyadı:

Hatice SABAHAT

Tezin Özgün Adı:

20.Yüzyılın İlk Yarısında Avrupa Sanatı ve Soyut Resmin Öncüsü: Vassily Kandinsky

Ana Bilim Dalı:

Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı / Bölüm:

Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı

Tez Türü:

Yüksek Lisans

Yılı:

2012

Tez Danışmanları:

Yrd. Doç. A.Yaşar SERİN

Önerilen Dizin Terimleri

 -

Yayımlama İzni (PDF Formatı)

Tezimin yayımlanmasına izin veriyorum

Mezun Notu

97.85

 

T.C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2011–2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARIMIZ

Tez Kayıt No:

2012/006

Mezun Olduğu Tarih ve Enstitü Yönetim Kurulu Karar No:

07.08.2012–2012–08/11

Referans No:

438453

Yazar Adı / Soyadı:

Gökçe DERVİŞOĞLU KALKAN

Tezin Özgün Adı:

Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Kendi Sınıf Öğretmenlerinin Yeterliliklerini

Değerlendirmeleri

Ana Bilim Dalı:

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı / Bölüm:

Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

Tez Türü:

Yüksek Lisans

Yılı:

2012

Tez Danışmanları:

Yrd. Doç. Dr. Tuncay DİLCİ

Önerilen Dizin Terimleri

Sınıf Öğretmenliği Adayları= Prospective Class Teachers

Öğretmen Yeterlilikleri= Teacher Competencies

Sınıf Öğretmeni= Class Teacher

Yayımlama İzni (PDF Formatı)

Tezimin yayımlanmasına izin veriyorum

Mezun Notu

84.12

 

T.C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2011–2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARIMIZ

Tez Kayıt No:

2012/007

Mezun Olduğu Tarih ve Enstitü Yönetim Kurulu Karar No:

07.08.2012–2012–08/18

Referans No:

442206

Yazar Adı / Soyadı:

Hasan NOYAN

Tezin Özgün Adı:

Müzik Dersinin Müzik Beğenisine Göre İlköğretim Öğrencileri Üzerindeki Olumlu

Olumsuz Etkilerinin Araştırılması

Ana Bilim Dalı:

Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı / Bölüm:

Müzik Eğitimi Bilim Dalı

Tez Türü:

Yüksek Lisans

Yılı:

2012

Tez Danışmanları:

Prof. Dr. M. Hilmi BULUT

Önerilen Dizin Terimleri

İlköğretim ikinci kademe, olumlu olumsuz etki, müzik beğenisi, müzik dersi

Yayımlama İzni (PDF Formatı)

Tezimin yayımlanmasına izin veriyorum

Mezun Notu

93.571

 

T.C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

2011–2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARIMIZ

Tez Kayıt No:

2012/008

Mezun Olduğu Tarih ve Enstitü Yönetim Kurulu Karar No:

07.09.2012–2012–10/06

Referans No:

441912

Yazar Adı / Soyadı:

Sümeyye MERMER

Tezin Özgün Adı:

İlköğretimde Matematik Eğitiminin Denetimi ve Bir Model Önerisi

Ana Bilim Dalı:

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı / Bölüm:

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı

Tez Türü:

Yüksek Lisans

Yılı:

2012

Tez Danışmanları:

Yrd. Doç. Dr. Celal Teyyar UĞURLU

Önerilen Dizin Terimleri

Matematik Eğitiminin Denetimi=Supervision of Mathematic Education

Yayımlama İzni (PDF Formatı)

Tezimin yayımlanmasına izin veriyorum

Mezun Notu

89.5

 

T.C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2012–2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARIMIZ

Tez Kayıt No:

2012/009

Mezun Olduğu Tarih ve Enstitü Yönetim Kurulu Karar No:

08.10.2012–2012–12/17

Referans No:

446571

Yazar Adı / Soyadı:

Elif ANBARPINAR

Tezin Özgün Adı:

Türk Resminde Melankoli (1960–1980)

Ana Bilim Dalı:

Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı / Bölüm:

Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı

Tez Türü:

Yüksek Lisans

Yılı:

2012

Tez Danışmanları:

Yrd. Doç. Dr. Meryem ACARA ESER

Önerilen Dizin Terimleri

 -

Yayımlama İzni (PDF Formatı)

Tezimin yayımlanmasına izin veriyorum

Mezun Notu

92.857

 

T.C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

2012–2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARIMIZ

Tez Kayıt No:

2012/010

Mezun Olduğu Tarih ve Enstitü Yönetim Kurulu Karar No:

08.10.2012–2012–12/18

Referans No:

446570

Yazar Adı / Soyadı:

Yasemin TAŞKIN

Tezin Özgün Adı:

Hava Perspektifinin Işık ve Renk Açısından İncelenmesi ve Empresyonizm’de

Uygulama Biçimleri

Ana Bilim Dalı:

Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı / Bölüm:

Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı

Tez Türü:

Yüksek Lisans

Yılı:

2012

Tez Danışmanları:

Yrd. Doç. Ahmet ÇOLAKOĞLU

Önerilen Dizin Terimleri

 -

Yayımlama İzni (PDF Formatı)

Tezimin yayımlanmasına izin veriyorum

Mezun Notu

93.571

 

T.C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2012–2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARIMIZ

Tez Kayıt No:

2012/011

Mezun Olduğu Tarih ve Enstitü Yönetim Kurulu Karar No:

08.10.2012–2012–12/22

Referans No:

446954

Yazar Adı / Soyadı:

Ayşe İPEK AZAMET

Tezin Özgün Adı:

Fikret Mualla ve Eserlerine Kuramsal Bakış

Ana Bilim Dalı:

Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı / Bölüm:

Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı

Tez Türü:

Yüksek Lisans

Yılı:

2012

Tez Danışmanları:

Yrd. Doç. Ahmet ÇOLAKOĞLU

Önerilen Dizin Terimleri

 -

Yayımlama İzni (PDF Formatı)

Tezimin yayımlanmasına izin veriyorum

Mezun Notu

83.75

 

T.C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2012–2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARIMIZ

Tez Kayıt No:

2013/012

Mezun Olduğu Tarih ve Enstitü Yönetim Kurulu Karar No:

14.01.2013–2013–02/07

Referans No:

452797

Yazar Adı / Soyadı:

Behiye ERTAŞ

Tezin Özgün Adı:

İlköğretim Okullarında Kurum Denetiminin İncelenmesi

Ana Bilim Dalı:

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı / Bölüm:

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı

Tez Türü:

Yüksek Lisans

Yılı:

2013

Tez Danışmanları:

Yrd. Doç. Dr. Celal Teyyar UĞURLU

Önerilen Dizin Terimleri

Kurum Denetimi = Instution Inspection

Yayımlama İzni (PDF Formatı)

Tezimin yayımlanmasına izin veriyorum

Mezun Notu

80.500

 

T.C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2012–2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARIMIZ

Tez Kayıt No:

2013/013

Mezun Olduğu Tarih ve Enstitü Yönetim Kurulu Karar No:

14.01.2013–2013–02/08

Referans No:

454060

Yazar Adı / Soyadı:

Yakup YİĞİT

Tezin Özgün Adı:

Bazı Değişkenlere Göre Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Bilgi Yönetimi Tutumları ile Öğrenen Okul (Örgüt) Algıları Arasındaki İlişki

Ana Bilim Dalı:

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı / Bölüm:

-

Tez Türü:

Yüksek Lisans

Yılı:

2013

Tez Danışmanları:

Yrd. Doç. Dr. Soner DOĞAN

Önerilen Dizin Terimleri

 -

Yayımlama İzni (PDF Formatı)

Tezimin yayımlanmasına izin veriyorum

Mezun Notu

82.444

 

T.C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

2012–2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARIMIZ

Tez Kayıt No:

2013/014

Mezun Olduğu Tarih ve Enstitü Yönetim Kurulu Karar No:

11.02.2013–2013–04/04

Referans No:

458457

Yazar Adı / Soyadı:

Yasemin YURDUŞEN

Tezin Özgün Adı:

Âşık Edebiyatı Halk Şiiri’ndeki Eğitsel ve Öğretisel Unsurlar (Âşık Veysel Örneği)

Ana Bilim Dalı:

Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı / Bölüm:

Müzik Eğitimi Bilim Dalı

Tez Türü:

Yüksek Lisans

Yılı:

2013

Tez Danışmanları:

Yrd. Doç. Dr. Zekeriya KAPTAN

Önerilen Dizin Terimleri

 -

Yayımlama İzni (PDF Formatı)

Tezimin yayımlanmasına izin veriyorum

Mezun Notu

92.714

 

T.C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2012–2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARIMIZ

Tez Kayıt No:

2013/015

Mezun Olduğu Tarih ve Enstitü Yönetim Kurulu Karar No:

25.02.2013–2013–06/09

Referans No:

461689

Yazar Adı / Soyadı:

Göktürk ERDOĞAN

Tezin Özgün Adı:

Bireysel Çalgısıyla Canlı Müzik Yapan ve Yapmayan Müzik Bölümü Öğrencilerinin Çalgılarındaki Başarı Durumları

Ana Bilim Dalı:

Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı / Bölüm:

Müzik Eğitimi Bilim Dalı

Tez Türü:

Yüksek Lisans

Yılı:

2013

Tez Danışmanları:

Prof. Dr. Mustafa Hilmi BULUT

Önerilen Dizin Terimleri

Çalgı Egzersizi, Canlı Müzik, Bireysel Çalgı

Yayımlama İzni (PDF Formatı)

Tezimin yayımlanmasına izin veriyorum

Mezun Notu

94.714

 

T.C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2012–2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARIMIZ

Tez Kayıt No:

2013/016

Mezun Olduğu Tarih ve Enstitü Yönetim Kurulu Karar No:

18.03.2013–2013–08/04

Referans No:

463101

Yazar Adı / Soyadı:

Pınar SAĞIRKAYA

Tezin Özgün Adı:

Resim Eğitimi’nin 7–11 Yaş Arası Çocukların Duygusal (Psiko-Sosyal) Zeka Gelişimlerine Etkisi

Ana Bilim Dalı:

Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı / Bölüm:

Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı

Tez Türü:

Yüksek Lisans

Yılı:

2013

Tez Danışmanları:

Prof. Dr. Metin ÇOŞAR

Önerilen Dizin Terimleri

Resim Eğitim, Psiko-Sosyal Gelişim, Duygusal Zeka

Yayımlama İzni (PDF Formatı)

Ertelenmesini İstiyorum [2yıl]

Mezun Notu

92.143

 

T.C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2012–2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARIMIZ

Tez Kayıt No:

2013/017

Mezun Olduğu Tarih ve Enstitü Yönetim Kurulu Karar No:

08.07.2013–2013–13/09

Referans No:

10007199

Yazar Adı / Soyadı:

Seda KAYA

Tezin Özgün Adı:

İşbirlikli Öğrenme ve Akran Değerlendirmenin Akademik Başarı, Bilişüstü Yeti ve Yardım Davranışlarına Etkisi

Ana Bilim Dalı:

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı / Bölüm:

Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

Tez Türü:

Yüksek Lisans

Yılı:

2013

Tez Danışmanları:

Yrd. Doç. Dr. Canan KOÇ

Önerilen Dizin Terimleri

İşbirlikli Öğrenme=Cooperative Learning Akran Değerlendirme=Peer assessment Bilişüstü Yeti=Metacognitive Awareness Yardım İsteme=Help Seeking

Kısıtlama (PDF Formatı)

Yok

Mezun Notu

87.625

 

T.C.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2012–2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MEZUNLARIMIZ

Tez Kayıt No:

2013/018

Mezun Olduğu Tarih ve Enstitü Yönetim Kurulu Karar No:

08.07.2013–2013–13/10

Referans No:

10006439

Yazar Adı / Soyadı:

Alev ORHAN

Tezin Özgün Adı:

Hayat Bilgisi Dersi Programının Karakter Eğitimi Açısından Öğretmen ve Öğrenci Perspektiflerine Göre Değerlendirilmesi

Ana Bilim Dalı:

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı / Bölüm:

Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

Tez Türü:

Yüksek Lisans

Yılı:

2013

Tez Danışmanları:

Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı KIZILOLUK

Önerilen Dizin Terimleri

Hayat Bilgisi Dersi Programı- Life Sciences Course Program Kişisel

Nitelikler=Personel Qualities Karakter Eğitimi=Character Education

Kısıtlama (PDF Formatı)

36 ay süre ile 08.07.2016 tarihine kadar kısıtlı

Mezun Notu

85.625

 

 

 
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
     
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Binası 58140 Kampüs - SİVAS
E-Posta : egitimbilenst@cumhuriyet.edu.tr
Santral : 0 346 219 10 10 - 3310 - 3311
Faks : 0 346 219 13 13