Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU


KİTAPLAR Eğitim yönetiminde araştırma Bölüm Adı: Durum (örnek olay) çalışması,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Pegem, Editör: kadir beycioğlu, niyazi özer, yaşar kondakçı, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-241-505-4, Bölüm Sayfaları: 329-351 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Eğitim Yönetimi Araştırmaları Bölüm Adı: Okul yöneticileri ve öğretmenlerinin okulların denetim ihtiyacına ilişkin görüşleri: Bir durum çalışması,KÖYBAŞI ŞEMİN FATMA,UĞURLU CELAL TEYYAR,Gezer Çağrı, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Editör: Celal Teyyar Uğurlu, Kadir beycioğlu, Serkan Koşar, Hilal Yücel Kahraman, Fatma Köybaşı Şemin, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-4561-66-7, Bölüm Sayfaları: - 2018 Ders Kitabı Kitap Bölümü Eğitim yönetimi araştırmaları Bölüm Adı: Sağlıklı öğrenme çevresi ihtiyacının keşfi: Okul yönetimi ve öğretmenlerin görüşleri,UĞURLU CELAL TEYYAR,Koç Büşra,KÖYBAŞI ŞEMİN FATMA, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi ayınları, Editör: Celal Teyyar Uğurlu, Kadir Beycioğlu, Sekan Koşar, Hilal Yücel Kahraman , Fatma Köybaşı Şemin, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-4561-66-7, Bölüm Sayfaları: - 2018 Ders Kitabı Kitap Bölümü Researches on Science and Art in 21st Century Turkey Bölüm Adı: ,KÖYBAŞI FATMA,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Gece Kitaplığı, Editör: Hasan Arapgiroğlu, Atilla Atık, Robert L. Elliott, Edward Turgeon, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 11, ISBN: 978-605-288-062-3, Bölüm Sayfaları: 1699-1709 2017 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Kitap Bölümü Okul Yönetimi Bölüm Adı: Toplumsal Değişme ve Eğitim,UĞURLU CELAL TEYYAR,KÖYBAŞI FATMA, Yayın Yeri: Anı Yayıncılık, Editör: Celal Teyyar Uğurlu, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: 217-248 2017 Ders Kitabı Kitap Bölümü Okul yönetimi Bölüm Adı: okul yönetiminde yeni yaklaşımlar,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Anı, Editör: Celal Teyyar UĞURLU, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 360, ISBN: 978-605-170-115, Bölüm Sayfaları: 183-212 2017 Ders Kitabı Kitap Bölümü Sınıf Yönetimi Bölüm Adı: ,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Anı, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 260, ISBN: 605170075-7, Bölüm Sayfaları: - 2016 Ders Kitabı Tümü Eğitim Yönetimi Araştırmaları e book Bölüm Adı: Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin eğitim politikasına ve eğitim fakültesine yönelik geliştirdikleri metaforlar,KÖYBAŞI FATMA,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Pegem, Editör: Kadir BeycioğluNiyazi ÖzerDidem Koşarİdris Şahin, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 585, ISBN: 978-605-318-393-8, Bölüm Sayfaları: 362-372 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Eğitim Yönetiminde Yeni Liderlik Yaklaşımları Bölüm Adı: Etik Liderlik,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: PegemA, Editör: Necdet KONAN, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-318-253-5, Bölüm Sayfaları: 43-73 2015 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Prof Dr Mustafa Aydın a armağan Eğitim ve toplum yazıları Bölüm Adı: ,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Gazi Kitapevi, Editör: Mualla Bilgin Aksu, Hasan Şimşek, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 428, ISBN: 978-605-344-302-5, Bölüm Sayfaları: 331-354 2015 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Eğitim Bilimine Giriş Bölüm Adı: Eğitimin Felsefei Temelleri,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Eğiten Kitap, Editör: Celal Teyyar UĞURLU, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 298, ISBN: 978-605-4757-55-8, Bölüm Sayfaları: 81-103 2015 Ders Kitabı Kitap Bölümü Eğitim Bilimine Giriş Bölüm Adı: Eğitimin Ekonomik Temelleri,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Eğiten Kitap, Editör: Celal Teyyar UĞURLU, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 298, ISBN: 978-605-4757-55-8, Bölüm Sayfaları: 243-261 2015 Ders Kitabı Kitap Bölümü Eğitim Bilimine Giriş Bölüm Adı: Eğitimin Tarihsel Temelleri,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Eğiten Kitap, Editör: Celal Teyyar UĞURLU, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 298, ISBN: 978-605-4757-55-8, Bölüm Sayfaları: 105-123 2015 Ders Kitabı Kitap Bölümü The Educational Superintendent between trust and regulation an international perspective Bölüm Adı: Mapping the terrain superintendency in Turkey. Structural, Institutional and Normative Features,,BEYCİOĞLU KADİR,SİNCAR MEHMET,ÖZER NİYAZİ,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Nova Publishers, Editör: Adam E Nır, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 244, ISBN: 978-1-62948-982-7 (e-book9, Bölüm Sayfaları: 131-144 2014 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Sınıf Yönetimi Bölüm Adı: Sınıfın Fiziksel Düzeni,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Eğiten Kitap, Editör: İkram ÇINAR, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 272, ISBN: 978-605-4757-71-9, Bölüm Sayfaları: 47-65 2014 Ders Kitabı Kitap Bölümü Sınıf Yönetimi Bölüm Adı: Sınıfta Zaman Yönetimi,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Eğiten Kitap, Editör: İkram ÇINAR, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 272, ISBN: 978-605-4757-71-9, Bölüm Sayfaları: 227-238 2014 Ders Kitabı Kitap Bölümü Ethical Technology Use Policy and Reactions in Educational Settings Bölüm Adı: ,ÖZER NİYAZİ,UĞURLU CELAL TEYYAR,BEYCİOĞLU KADİR, Yayın Yeri: Hershey, USA: IGI Publishing, Editör: Kadir Beycioğlu, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 321, ISBN: 978-1-4666-1884-8, Bölüm Sayfaları: 46-55 2013 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Öğretim İlke ve Yöntemleri Bölüm Adı: Eğitim ve Öğretimde Planlama Süreci,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: İdeal, Editör: Tuncay Dilci, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 303, ISBN: 978-605-5729-13-4, Bölüm Sayfaları: 257-285 2011 Ders Kitabı Kitap Bölümü Teoriden pratiğe birleştirilmiş sınıf uygulamaları Bölüm Adı: Birleştirilmiş sınıflarda öğrenme öğretme sürecinin planlaması,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: İdeal, Editör: T.Dilci, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 270, ISBN: 978-605-5729-12-7, Bölüm Sayfaları: 49-78 2011 Ders Kitabı Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - Okul Liderliği Ölçeği (OLÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması BEYCİOĞLU KADİR,ÖZER NİYAZİ,UĞURLU CELAL TEYYAR,KÖYBAŞI FATMA, Yayın Yeri: Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: İndex copernicus Özgün Makale 2 - Lisans Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Derslerine Yönelik Geliştirdikleri Metaforlar KÖYBAŞI FATMA,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - Okul yöneticilerininkendi mesleki gelişimleri ve okul geliştirmeye yönelik liderlik davranışalrına ilişkin görüşleri POLAT SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR,AKSU MUALLA, Yayın Yeri: Eğitimde nitel araştırmalar, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - İlköğretim Okullarında Kurum Denetiminin İncelenmesi UĞURLU CELAL TEYYAR,ERTAŞ BEHİYE, Yayın Yeri: İlköğretim Online, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜLAKAT UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI KÖYBAŞI FATMA,UĞURLU CELAL TEYYAR,Yazıcı Eyüp Can,İbicek Gökhan, Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Sciences, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: OAJI Özgün Makale 6 - Bilgi Okuryazarlığı, Kolektif Öğretmen Yeterliği ve Etkili Okul: Yapısal Eşitlik Modellemesi UĞURLU CELAL TEYYAR,BEYCİOĞLU KADİR,Abdurrezzak Seyfettin, Yayın Yeri: İlköğretim online, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 7 - Gelişimsel denetim ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması KÖYBAŞI ŞEMİN FATMA,UĞURLU CELAL TEYYAR,Ağıroğlu Bakır Aslı, Yayın Yeri: Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS index Özgün Makale 8 - Okul yöneticilerinin okul işlerini erteleme davranışlarına ilişkin okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi BEYCİOĞLU KADİR,UĞURLU CELAL TEYYAR,Abdurrezzak Seyfettin, Yayın Yeri: Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 9 - Eğitimde okulların hesapverebilirliğine yönelik yönetici, öğretmen ve veli görüşleri Abdurrezzak Seyfettin,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: türk eğitim indeksi Özgün Makale 10 - Üniversite Öğrencilerinin Devamsızlık Eğilimi:Lojistik Yordayıcılık UĞURLU CELAL TEYYAR,USTA HATİCE GONCA,ŞİMŞEK AHMET SALİH, Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 11 - Sınıfiçi Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Kullanımı ve Denetlenmesi: Öğretmen ve Denetmen Görüşü USTA HATİCE GONCA,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 12 - Bilgi Okuryazarlığı, Kolektif Öğretmen Yeterliği ve Etkili Okul: Yapısal Eşitlik Modellemesi UĞURLU CELAL TEYYAR,BEYCİOĞLU KADİR,Abdurrezzak Seyfettin, Yayın Yeri: İlköğretim Online, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: scopus Özgün Makale 13 - OKULLARDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK YARATAN BİR ÖNCÜL OLARAK İMAJ KÖYBAŞI FATMA,UĞURLU CELAL TEYYAR,CEYLAN NESLİHAN, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: SOBİAD Özgün Makale 14 - Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi KÖYBAŞI FATMA,UĞURLU CELAL TEYYAR,ÖNCEL AZİZ, Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCOHost Education Research Complete Özgün Makale 15 - The Factors that Influence Bureaucracy and Professionalism in Schools: A grounded Theory Study KÖYBAŞI FATMA,UĞURLU CELAL TEYYAR,AĞIROĞLU BAKIR ASLI, Yayın Yeri: Journal of Education and Practice, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 16 - Readiness of teachers for change in schools KONDAKÇI YAŞAR,BEYCİOĞLU KADİR,SİNCAR MEHMET,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: International Journal of Leadership in Education, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Australian Education Index Özgün Makale 17 - THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF ENGLISH LANGUAGE LEARNING DIFFICULTIES SCALE MEHDİYEV ESMİRA,UĞURLU CELAL TEYYAR,USTA HATİCE GONCA, Yayın Yeri: Eğitimde Kuram ve Uygulama, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 18 - Çağdaş Eğitim Denetimi Modeli Olarak Okullarda FarklılaştırılmışDenetim Uygulamalarına İlişkin BirAraştırma KÖYBAŞI FATMA,UĞURLU CELAL TEYYAR,DEMİR DURAN, Yayın Yeri: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 19 - Müdürlerin Okul Liderliği Davranışları: Öğretimsel Destek, İlişki ve Açıklık Düzeyleri KÖYBAŞI FATMA,UĞURLU CELAL TEYYAR,BEYCİOĞLU KADİR,ÖZER NİYAZİ, Yayın Yeri: Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: SOBIAD Özgün Makale 20 - Okulların Sahip Oldukları Sosyal Sermayeye İlişkin Öğretmen Görüşleri KÖYBAŞI FATMA,UĞURLU CELAL TEYYAR,GÜNER AYŞAD GONCA, Yayın Yeri: Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 21 - İlkokullarda Ders Denetimine İlişkin Öğretmen Görüşleri KÖYBAŞI FATMA,UĞURLU CELAL TEYYAR,AĞIROĞLU BAKIR ASLI,KARAKUŞ BURAK, Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 22 - İNGİLİZCE DİL ÖĞRENİMİNDE MOTİVASYON ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI MEHDİYEV ESMİRA,UĞURLU CELAL TEYYAR,USTA HATİCE GONCA, Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 23 - The mediating roles of internal context variables in the relationship between distributed leadership perceptions and continuous change behaviours of public school teachers. KONDAKÇI YAŞAR,ZAYİM KURTAY MERVE,BEYCİOĞLU KADİR,SİNCAR MEHMET,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Educational Studies, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 24 - ingilizce dil öğretiminde güçlükler ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması MEHDİYEV ESMİRA,UĞURLU CELAL TEYYAR,USTA HATİCE GONCA, Yayın Yeri: Eğitimde kuram ve uygulama, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 25 - Okulların sosyal sermayesi: Değişkenler arası lojistik yordayıcılık: UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Eğitim ve Bilim, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 26 - Analying the administration perception of the teachers by means of logistic regreesion according to values UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Journal of Education and Practice, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 27 - Akran-arkadaş gruplarına üyelik: Anlamı, nedenleri, çatışma yaratan etkenler ve sürekliliği. KIZILOLUK İSMAİL HAKKI,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 28 - Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarınıneğitim inançlarına ilişkin görüşleri: Bir karma yöntem çalışması UĞURLU CELAL TEYYAR,Çalmaşur Hilal, Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 29 - Örgütsel vatandaşlık davranışının öncülü olarak okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları Demir Ahsen,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 30 - Demografik özellikler ve tutumun tükenmişlik üzerine yordayıcılık etkisi UĞURLU CELAL TEYYAR,USTA HATİCE GONCA, Yayın Yeri: ABANT İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 31 - Eğitim fakültesi öğrencilerinin görüşlerine göreüniversitenin örgütsel imajının değerlendirilmesi KÖYBAŞI ŞEMİN FATMA,UĞURLU CELAL TEYYAR,Ceylan Neslihan, Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 32 - Lise son sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinin etik davranışlarına ilişkin görüşleri UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 33 - The mediating roles of internal context variables in the relationship between distributed leadership perceptions and continuous change behaviours of public school teachers KONDAKÇI YAŞAR,ZAYİM KURTAY MERVE,BEYCİOĞLU KADİR,SİNCAR MEHMET,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Educational Studies is covered by Academic Search, Australian Research Council (ARC) Ranked Journal List, British Education Index Child Development Abstracts, EBSCO CD Rom Database, EBSCOhost EJS, Education Index, Educational Administration Abstracts, Ed, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Educational Studies is covered by Academic Search, Australian Research Council (ARC) Ranked Journal List, British Education Index Child Development Abstracts, EBSCO CD Rom Database, EBSCOhost EJS, Education Index, Educational Administration Abstracts, Educational Research Abstracts online (ERA), Education Resources Information Center (ERIC) Özgün Makale 34 - Öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerine ilişkin lojistik yordayıcılık KÖYBAŞI FATMA,UĞURLU CELAL TEYYAR,USTA HATİCE GONCA, Yayın Yeri: Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 35 - Öğrenci ve öğretim elemanlarının sınıf yönetim modellerine ilişkin görüşleri Nitel bir araştırma BOZPOLAT EBRU,USTA HATİCE GONCA,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 36 - Öğretim elemanlarının kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin öğrenci algısı ölçeğinin geliştirilmesi BOZPOLAT EBRU,USTA HATİCE GONCA,UĞURLU CELAL TEYYAR,ŞİMŞEK AHMET SALİH, Yayın Yeri: Turkish Studies- İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 37 - Öğretmenlerin sendikal örgütlenmeye ilişkin görüşleri KÖYBAŞI FATMA,UĞURLU CELAL TEYYAR,Arslan Cahit, Yayın Yeri: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 38 - Okul liderliği davranış ve uygulamalarının okul etkililiğini sağlamadaki rolüne ilişkin öğretmen algılarının incelenmesi abdurrezzak seyfettin,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 39 - Etkili okul ve okul liderliğine ilişkin öğretmen görüşleri UĞURLU CELAL TEYYAR,Abdurrezzak Seyfettin, Yayın Yeri: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 40 - Öğrenci ve öğretim elemanlarının öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşleri Nitel bir araştırma BOZPOLAT EBRU,UĞURLU CELAL TEYYAR,USTA HATİCE GONCA,ŞİMŞEK AHMET SALİH, Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 41 - Üniversite öğrencilerinin devamsızlık eğilimlerinin belirlenmesi Ölçek geliştirme çalışması ŞİMŞEK AHMET SALİH,UĞURLU CELAL TEYYAR,USTA HATİCE GONCA, Yayın Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 42 - İngilizce dil öğreniminde motivasyon MEHDİYEV ESMİRA,USTA HATİCE GONCA,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 43 - İngilizce dil öğreniminde güçlükler UĞURLU CELAL TEYYAR,MEHDİYEV ESMİRA,USTA HATİCE GONCA, Yayın Yeri: Turkish Studies- İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 44 - Denetim tutum ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması UĞURLU CELAL TEYYAR,USTA HATİCE GONCA, Yayın Yeri: Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 45 - Etkili okullar için kim ne yapmalı UĞURLU CELAL TEYYAR,Demir Ahsen, Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 46 - Development study for absenteesim attitude scale USTA HATİCE GONCA,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 47 - Farklılıkların yönetimi ile öğrenen okul arasındaki ilişkinin öğretmen algılarına göre incelenmesi DOĞAN SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD),, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: TUBİTAK - ULAKBİMEBSCOhostThe Directory of Open Access Journals - DOAJTürk Eğitim İndeksiAkademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index) , Özgün Makale 48 - Readiness of teachers for change in schools KONDAKÇI YAŞAR,BEYCİOĞLU KADİR,SİNCAR MEHMET,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: International Journal of Leadership in Education: Theory and Practice,, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: International Journal of Leadership in Education is indexed and abstracted in Australian Education Index (AEI); Australian Research Council (ARC) Ranked Journal List; Contents Pages in Education; EBSCO; Educational Research Abstracts online (ERA); Education Resources Information Center ( ERIC); ERIH (European Reference Index for the Humanities, Pedagogical and Educational Research); National Database for Research into International Education (NDRI) and SCOPUS®. Özgün Makale 49 - Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışlarının Öğretmenlerin Algı ve Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi DOĞAN SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR,Kaya Orhan, Yayın Yeri: Bartın Eğitim Fakültesi Dergisi,, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANIEBSCOHOSTPROQUESTMLACitefactorOAJIIndex CopernicusThe Directory of Research Journal Indexing Özgün Makale 50 - Serbest kıyafet uygulaması Kim ne söyledi UĞURLU CELAL TEYYAR,DOĞAN SONER,İhsan Topçu,Demir Ahsen, Yayın Yeri: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi- Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index)- EBSCO Information Services- PEGEM Eğitim Bilimleri İndeksi- Türk Eğitim İndeksi- TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Özgün Makale 51 - Öğretmen görüşlerine obezitenin eğitim öğretim süreçlerine yansımaları DOĞAN SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR,Çetinkaya Metin, Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 52 - Öğretmenlerin örgütsel kimlik ve okula güven düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi UĞURLU CELAL TEYYAR,Arslan Cihat, Yayın Yeri: İlköğretim Online,, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: İOO İlköğretim -Online Dergisi SCOPUS, IndexCopernicus veULAKBİM tarafındandizinlenmektedir. AyrıcaDOAJ, AERA dergiler listesi ve EBSCO veri tabanında erişilebilir olarak bulunmaktadır. Özgün Makale 53 - Yükseköğretimde devamsızlık olgusu ve nedenlerine ilişkin öğretim üyeleri ve üniversite öğrencilerinin görüşleri UĞURLU CELAL TEYYAR,H Gonca Usta,ŞİMŞEK AHMET SALİH, Yayın Yeri: Turkish Studies- İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Turkish Studies dergisi, başta ULAKBİM olmak üzere EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic gibi onlarca indeks ve veritabanı tarafından taranmaktadır. Ayrıca yurt dışında yüzlerce üniversite kütüphanesinin elektronik veritanında bulunmakta ve dergimizdeki yazılar konularına göre aşağıdaki veritabanlarına dahil edilmektedir. Özgün Makale 54 - Öğretmenlerin öğretmen liderliği algılarının örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisi UĞURLU CELAL TEYYAR,Yiğit Yakup, Yayın Yeri: Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: OAJI Özgün Makale 55 - İnformal iletişim ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Özgün Makale 56 - Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişki DOĞAN SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: GEFAD / GUJGEF, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Dergimiz;ISI WEB OF SCIENCE TÜBİTAK-ULAKBİM EBSCOhostIndex Copernicus ASOS TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (TEİ) tarafından dizinlenmektedir. Özgün Makale 57 - Öğrenen okul ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması UĞURLU CELAL TEYYAR,DOĞAN SONER,Yiğit Yakup, Yayın Yeri: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Bu dergi, katılan kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı dağıtık kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. Özgün Makale 58 - Üniversite öğrencilerinde devamsızlık davranışları Nedenler ve tutum düzeyleri USTA HATİCE GONCA,ŞİMŞEK AHMET SALİH,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi OAJI, DOAJ, Index Copernicus, EBSCO, J-Gate, TÜBİTAK-ULAKBİM, Citefactor, NewJour, Google Akademik ve Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index) tarafından dizinlenmektedir. Özgün Makale 59 - Etkili sınıf yönetimi uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi DOĞAN SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR,Karataş Hamdi, Yayın Yeri: . Gaziantep University Journal of Social Sciences, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Sosyal Bilimler VeritabanıindexcoperniusPublic Knowledge ProjectEBSCHOAkademia Sosyal Bilimler IndeksiERGO ( Educational Research Global Observary)NewJourTürk Eğitim İndeks Özgün Makale 60 - Öğretmenlerin örgütsel yaratıcılık ve etik liderlik algılarının incelenmesi UĞURLU CELAL TEYYAR,Ceylan Neslihan, Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Özgün Makale 61 - Okul yöneticileri ve öğretmenler arasında iletişim sürecinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi DOĞAN SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR,Yıldırım Tutku,Karabulut Erol, Yayın Yeri: Turkish Journal of Education, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TURJE, Indexed and Abstracted in;DOAJ (Since July 2012)EBSCO Education Source (Since January 2013) www.hwwilson.comGoogle ScholarIndex Copernicus (ICV 2012: 3,15)Türk Eğitim İndeksi (TEİ)ASOS İndeks Özgün Makale 62 - 4 4 4 eğitim sisteminin okul paydaşlarına olumlu ve olumsuz etkilerinin yönetici görüşlerine göre incelenmesi DOĞAN SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR,Demir Ahsen, Yayın Yeri: Gaziantep Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 63 - Current problems in terms of supervision process of school principals views UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 64 - Öğretmenlerin sınıf ortamında karşılaştıkları davranışlar ve bu davranışlarla baş etme stratejileri UĞURLU CELAL TEYYAR,DOĞAN SONER,Gamze Şöfortakımcı,Ay Deniz,Hızır Zorlu, Yayın Yeri: Turkish Studies- İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: Turkish Studies dergisi, başta ULAKBİM olmak üzere EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic gibi onlarca indeks ve veritabanı tarafından taranmaktadır. Ayrıca yurt dışında yüzlerce üniversite kütüphanesinin elektronik veritanında bulunmakta ve dergimizdeki yazılar konularına göre aşağıdaki veritabanlarına dahil edilmektedir. Özgün Makale 65 - Öğretmenlerin okullarına ilişkin örgütsel imaj algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi UĞURLU CELAL TEYYAR,CEYLAN NESLİHAN, Yayın Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim (SBVT)ArastırmaxAsos İndeksPegem Eğitim Bilimleri İndeksiDOAJ (https://doaj.org/toc/1300-302X)Google ScholarSOBIAD (http://atif.sobiad.com/) Özgün Makale 66 - Okullardaki örgütsel değişim sürecine ilişkin bir analiz UĞURLU CELAL TEYYAR,YILDIRIM MUHAMET CEVAT,Ceylan Neslihan, Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: UBİTAK - ULAKBİMEBSCO Elektronik Veri tabanıProquestThe Journal of Academic Studies in Sociological AbstractsWorldwide Political Science AbstractsIndex IslamicusThe Gale Group Özgün Makale 67 - Ortaöğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerine yöneticilerinin etik liderlik davranışlarının etkisi UĞURLU CELAL TEYYAR,SİNCAR MEHMET,Çınar Kerem, Yayın Yeri: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 68 - Öğretmenlerin öğretmen liderliği davranışlarına ilişkin görüşleri Yiğit Yakup,DOĞAN SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Cumhuriyet İnternational Journal of Education-CIJE,, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Academic Papers DatabaseAkademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index)Akademik Türk Dergileri İndeksi (Akademik Dizin)Araştırmax Bilimsel Yayın İndeksi Özgün Makale 69 - Öğretmenlerin iletişim becerileri ve empatik eğilim davranışlarının çocuk sevme düzeyleri üzerine etkisi UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: . Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi,, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TUBITAK ULAKBIM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Proquest, EBSCO Host, Index Copernicus, Arastırmax ve Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index) veri tabanları tarafından dizinlenmektedir. Özgün Makale 70 - Sanatsal denetim ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: - Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi- Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index)- EBSCO Information Services- PEGEM Eğitim Bilimleri İndeksi- Türk Eğitim İndeksi- TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Özgün Makale 71 - İlköğretim okullarında dedikodunun işlevine ilişkin öğretmen görüşleri ÇAĞLAR ÇAĞLAR,UĞURLU CELAL TEYYAR,Güneş Hasan, Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 72 - Denetimlerin sanatsal denetim anlayışına uygunluğuna ilişkin öğretmen görüşleri UĞURLU CELAL TEYYAR,Mermer Sümeyye,ERTAŞ BEHİYE, Yayın Yeri: İlköğretim Online, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: OO İlköğretim -Online Dergisi SCOPUS, DOAJ, IndexCopernicus, AERA eJournals in Education NewJour EBSCO ve ULAKBİM tarafından dizinlenmektedir. --- Özgün Makale 73 - Öğretmenlerin ilköğretimin amaçlarını gerçekleştirme düzeylerine ilişkin görüşleri UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: İlköğretim Online, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: 1305-3515 Özgün Makale 74 - Teacher power use in the college classroom Turkish students views UĞURLU CELAL TEYYAR,SİNCAR MEHMET, Yayın Yeri: International Journal of Human Sciences, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: This journal utilizes the LOCKSS system to create a distributed archiving system among participating libraries and permits those libraries to create permanent archives of the journal for purposes of preservation and restoration. Özgün Makale 75 - An analysis of empathetic tendencies communication skills of school directors in terms of some variables UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Middle-East Journal of Scientific Research, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: Eur-asia Database :: Intl Agric Database Özgün Makale 76 - Effects of decision making styles of school administrators on general procrastination behaviors UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: ERIC - Education Resources Information CenterEBSCO Host - Education Research CompleteEBSCO Host - Education Research IndexEducational Research Abstracts Online (ERA)Higher Education Research Data Collection (HERDC)ULAKBIM National Index Özgün Makale 77 - İlköğretim okulu öğretmenlerinin okul yönetimine ilişkin bilgi düzeyleri UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 78 - İl eğitim denetmenlerinin iletişim becerileri ile empatik eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi UĞURLU CELAL TEYYAR,YILDIRIM MUHAMET CEVAT,ÖZER NİYAZİ,SİNCAR MEHMET,BEYCİOĞLU KADİR, Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 79 - Ortaöğretim okullarında yıldırma Mobbing davranışlarına ilişkin öğretmen görüşleri UĞURLU CELAL TEYYAR,ÇAĞLAR ÇAĞLAR,Güneş Hasan, Yayın Yeri: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Bu dergi, katılan kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı dağıtık kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. Özgün Makale 80 - Eğitim müfetişlerinin görev alanları açısından karşılaştıkları sorunlar Yıldırım Cevat,BEYCİOĞLU KADİR,UĞURLU CELAL TEYYAR,SİNCAR MEHMET, Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Özgün Makale 81 - İlköğretim okulu öğretmenlerin yönetici etik liderlik davranışlarına ilişkin algıları UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: This journal utilizes the LOCKSS system to create a distributed archiving system among participating libraries and permits those libraries to create permanent archives of the journal for purposes of preservation and restoration Özgün Makale 82 - Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Dergimiz şu an için Index Copernicus, Google Scholar, ULAKBIM, Türk Eğitim İndeksi ve ASOS tarafından indekslenmektedir. Özgün Makale 83 - Öğretmenlerin forum sayfalarında karşılaştıkları etik sorunlar SİNCAR MEHMET,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Ebsco SOCINDEXIndex Copernicus (IC)TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri TabanıEBSCOhost Özgün Makale 84 - The validity and reliability study of school administrators ethical leadership scale UĞURLU CELAL TEYYAR,SİNCAR MEHMET, Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Bu dergi, iştirak eden kütüphanelerin dağıtılan arşivleme sistemi yaratması amaçlı, kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz. Özgün Makale 85 - Effect of informal communication levels of teachers on organizational citizenship behavior UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Middle-East Journal of Scientific Research, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: Indexed in ISI Özgün Makale 86 - The facets of satisfaction among vice principals in elemantary schools BEYCİOĞLU KADİR,ÖZER NİYAZİ,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Journal of Managemant Development, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: Academic Abstracts/CD-ROM, Autographics, Business Source Alumni Edition/Complete/Government Edition/Corporate/Corporate Plus/Elite/Premier, Cabell's Directory of Publishing Opportunities in Management & Marketing, Collectanea Corporate, Corporate Resource Net, Current Citations Express, Current Index to Journals in Education, Education Research Complete, Education Source, Emerald Management Reviews, Emerging Sources Citation Index, EP Collection, ERIC, ESSEC Business School, Galileo, Health Busi Özgün Makale 87 - Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye de vatandaşlık eğitimi UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 88 - Sınıf öğretmenlerinin öğrenen sınıf özelliklerine ilişkin görüşleri UĞURLU CELAL TEYYAR,Dilci Tuncay, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Türk Eğitim İndeksi ve Araştırmax tarafından indekslenmektedir. Özgün Makale 89 - Gevşek yapılı sistemler olarak ilköğretim okullarında karar Verme liderlik çatışma DÖNMEZ BURHANETTİN,UĞURLU CELAL TEYYAR,CÖMERT MELİKE, Yayın Yeri: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Dergimiz şu an için Index Copernicus, Google Scholar, ULAKBIM, Türk Eğitim İndeksi ve ASOS tarafından indekslenmektedir. Amacımız dergimizi kısa süre içinde Thomson Reuters (SSCI), ERIC, Australian Education Index ve British Education Index gibi indeksler tarafından indekslenen ve bu şekilde birçok bilim insanının erişimine ve ilgisine açık olan bir dergi haline getirmektir. Bu indeksler ile yazışmalar yapılmış olup süreç takip edilmektedir. Özgün Makale 90 - Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları POLAT SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi,, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: This journal utilizes the LOCKSS system to create a distributed archiving system among participating libraries and permits those libraries to create permanent archives of the journal for purposes of preservation and restoration. Özgün Makale 91 - Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerine yöneticilerinin etik liderlik ve örgütsel adalet davranışlarının etkisi UĞURLU CELAL TEYYAR,ÜSTÜNER MEHMET, Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 92 - Computer teachers attitudes toward ethical use of computers in elemantary schools BEYCİOĞLU KADİR,UĞURLU CELAL TEYYAR,ÖZER NİYAZİ, Yayın Yeri: International Journal of Cyber Ethics in Education,, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: Özgün Makale 93 - Teachers views on educational research BEYCİOĞLU KADİR,ÖZER NİYAZİ,UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Teacher and teacher education, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 94 - Öğretmenlerin eğitim müfettişlerinin etik davranışlarına ilişkin görüşleri UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: e-International journal of education research, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: This journal utilizes the LOCKSS system to create a distributed archiving system among participating libraries and permits those libraries to create permanent archives of the journal for purposes of preservation and restoration. More... Özgün Makale 95 - İlköğretim denetmenlerinin örgütsel bağlılık tükenmişlik ve işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişki Soner POLAT, Celal Teyyar UĞURLU, Yayın Yeri: e-Journal of New World Sciences Academy,, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO PUBLISHING Özgün Makale 96 - İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı ile ilk okuma yazma öğretimine ilişkin görüşleri UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 97 - Lise son sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinin etik davranışlarına ilişkin algıları UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST) Özgün Makale 98 - Gevşek yapılı sistemler olarak okulların üç kavramı Karar verme liderlik ve çatışma UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: A.Ü. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: xx Özgün Makale 99 - Okul yönetiminde etkileme ve takas kuramı UĞURLU CELAL TEYYAR, Yayın Yeri: Çağdaş Eğitim Dergisi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Host - Education Research Complete Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - AKSU MUALLA,UĞURLU CELAL TEYYAR,POLAT SONER (13.09.2018-15.09.2018), Yayın Yeri: ENIRDELM Conference 2018 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEVAMSIZLIK EĞİLİMLERİNİN GRUPLAR ARASINDA ÖLÇME DEĞİŞMEZLİĞİNİN İNCELENMESİ USTA HATİCE GONCA,UĞURLU CELAL TEYYAR (10.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: 13. Uluslararası Yönetim Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Conceptual Analysis of Educational Sustainability KÖYBAŞI FATMA,UĞURLU CELAL TEYYAR (26.01.2018-28.02.2018), Yayın Yeri: Humanities and Social Sciences Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - KÖYBAŞI FATMA,UĞURLU CELAL TEYYAR,USTA HATİCE GONCA (26.01.2018-28.01.2018), Yayın Yeri: 11th Humanities and Social Sciences Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİNE İLİŞKİNARAŞTIRMALAR: BİR İÇERİK ANALİZİ KÖYBAŞI FATMA,UĞURLU CELAL TEYYAR (27.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Teknolojileri Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-4561-55-1 6 - İngilizce Öğretmenlerinin İngilizce DersiÖğretimine Yönelik Beklentileri ve Destek Algıları MEHDİYEV ESMİRA,KÖYBAŞI FATMA,UĞURLU CELAL TEYYAR (19.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: EYFOR-8 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Views of the principals on their own professional development needs AKSU MUALLA,POLAT SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR (14.09.2017-17.09.2017), Yayın Yeri: 26th ENİRDELM Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Okul Yöneticilerini Motive Eden Kaynaklar KÖYBAŞI FATMA,UĞURLU CELAL TEYYAR (29.06.2017-01.07.2017), Yayın Yeri: 6th International Conference on Education Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Lise Öğrencilerinde Devamsızlık Nedenlerine ve Devamsızlığın Azaltılmasına İlişkin Görüşler UĞURLU CELAL TEYYAR,KÖYBAŞI FATMA,AĞIROĞLU BAKIR ASLI,KARASOY FERHAT (11.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: IVth Internetional Eurasian Educational Research Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Öğretmenlerin Motivasyonlarını Artıran ve Azaltan Etkenler İle İlgili Görüşleri AĞIROĞLU BAKIR ASLI,UĞURLU CELAL TEYYAR,KÖYBAŞI FATMA,YILDIZ SERCAN (11.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: IVth International Eurasian Educational Research Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - Gelişimsel Denetim Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması KÖYBAŞI FATMA,UĞURLU CELAL TEYYAR,AĞIROĞLU BAKIR ASLI,ÖZTÜRK HALİL,KARAKUŞ BURAK (11.05.2017-13.05.2017), Yayın Yeri: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - Örgütsel sessizliğin yordayıcısı olarak örgütsel güç kaynakları Yıldız Sercan,YÜCEL HİLAL,KÖYBAŞI FATMA,UĞURLU CELAL TEYYAR (11.05.2017-13.05.2017), Yayın Yeri: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-318-843-8 13 - Okul Müdürlerinin Okul İşlerini Erteleme Davranışlarının Okul Müdürleri ve Öğretmen Görüşlerine Göreİncelenmesi BEYCİOĞLU KADİR,UĞURLU CELAL TEYYAR,Abdurrezzak Seyfettin (11.05.2017-13.05.2017), Yayın Yeri: 12. Uluslararası Eğitim Yönrtimi KOngresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - Bilgi Okuryazarlığı, Kolektif Öğretmen Yeterliği ve Etkili Okul: Yapısal Eşitlik Modellemesi UĞURLU CELAL TEYYAR,BEYCİOĞLU KADİR,Abdurrezzak Seyfettin (11.05.2017-13.05.2017), Yayın Yeri: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi KOngresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - The Universty students motivation level on learning English MEHDİYEV ESMİRA,UĞURLU CELAL TEYYAR,USTA HATİCE GONCA (23.09.2016-24.09.2016), Yayın Yeri: ICSS 10 10th International Congress on Social Sciences, 23-24 September 2016, Madrid, İspanya Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9788890916458 16 - School principals opinins about level of entrepreneurship KÖYBAŞI FATMA,UĞURLU CELAL TEYYAR (23.09.2016-24.09.2016), Yayın Yeri: ICSS 10 10th International Congress on Social Sciences, 23-24 September 2016, Madrid, İspanya Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9788890916458 17 - Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerinaldıkları derslere yönelik geliştirdikleri metaforlar KÖYBAŞI FATMA,UĞURLU CELAL TEYYAR (31.05.2016-03.06.2016), Yayın Yeri: III.International Eurasian Educational Research Congress. Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-170-098-4 18 - Eğitim fakültesi öğrencilerinin görüşlerine göreüniversitenin örgütsel imajının değerlendirilmesi KÖYBAŞI FATMA,UĞURLU CELAL TEYYAR,Ceylan Neslihan (31.05.2016-03.06.2016), Yayın Yeri: III.International Eurasian Educational Research Congress. Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-170-098-4 19 - Students perceptions concerning the assessment and evaluation and teaching methods used by instructors USTA HATİCE GONCA,UĞURLU CELAL TEYYAR,BOZPOLAT EBRU,ŞİMŞEK AHMET SALİH (30.05.2016-31.05.2016), Yayın Yeri: West East Institute Uluslararası Özet bildiri ISBN: 20 - The views of teachers towards perception of discipline in schools UĞURLU CELAL TEYYAR,BEYCİOĞLU KADİR,KONDAKÇI YAŞAR,SİNCAR MEHMET,M Cevat Yıldırım,ÖZER NİYAZİ,Aziz Öncel (05.02.2015-08.02.2015), Yayın Yeri: 7. World Conference on Educational Sciences, 5-8 February, Athens-Greece. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 21 - Views of University academic members and students on the abseenteism ŞİMŞEK AHMET SALİH,H Gonca Usta Sayın,KOÇ CANAN,UĞURLU CELAL TEYYAR (06.02.2013-08.02.2013), Yayın Yeri: 5. World Conference on Educational Sciences, 6-8 February, Roma-İtaly. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 22 - Distrubuted leadership and organizational trust The case of elemantary schools BEYCİOĞLU KADİR,ÖZER NİYAZİ,UĞURLU CELAL TEYYAR (02.02.2012-05.02.2012), Yayın Yeri: 4. World Conference on Educational Sciences, 2-5 February, Barcelona-Spain. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 23 - Faculty of education students views on absence attitudes UĞURLU CELAL TEYYAR,KOÇ CANAN,Gonca Sayın Usta,ŞİMŞEK AHMET SALİH (02.02.2012-05.02.2012), Yayın Yeri: 4. World Conference on Educational Sciences, 2-5 February, Barcelona-Spain. Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 24 - Öğretmenlerin ilköğretim müfettişlerinin mesleki tükenmişlik düzeyleri POLAT SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR (15.06.2009-17.06.2009), Yayın Yeri: TEMSEN Eğitim Denetimi Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 25 - The significance of school culture in elemantary schools in terms of organizational development UĞURLU CELAL TEYYAR (04.02.2009-07.02.2009), Yayın Yeri: WCES World Conference on Educational Sciences, 4-7 February 2009 North Cyprus Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 26 - Ethical education in Turkish National Education Laws UĞURLU CELAL TEYYAR (04.02.2009-07.02.2009), Yayın Yeri: WCES World Conference on Educational Sciences, Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 27 - Primary school teacher s expectation about inspectors guidance role and these expectations realization level POLAT SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR (23.10.2008-25.10.2008), Yayın Yeri: Further Education in the Balkan Countries, 23-25 October 2008, Konya-Turkey Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
YÖNETİLEN TEZLER Yüksek Lisans 2019 Okullarda kimlik oluşturma sürecinde imaj ve okul kültürü etkileşimine dair bir regresyon modeli NESLİHAN CEYLAN Yüksek Lisans 2019 Eğitimde okul geliştirme aracı olarak hesap verebilirlik HİLAL ÇALMAŞUR Yüksek Lisans 2019 Sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişim ihtiyaçları ve denetim uygulamalarıyla mesleki gelişim ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin görüşleri SONGÜL YAZICI Yüksek Lisans 2018 Öğretmenlerin,Okullara İlişkin Etik İklim Algıları ile Okul Yapısı Etkililiği İlişkisinin İncelenmesi FATİH BOYRAZ Yüksek Lisans 2018 Öğretmenlerin, yöneticilerinin etik liderlik davranışlarına ilişkin algıları ile örgütsel sessizliklerinin incelenmesi SERCAN YILDIZ Yüksek Lisans 2018 Ortaokullarda öğrenci başarısızlığı nedenleri ve çözüm önerileri: Yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri ORHAN KAYA Yüksek Lisans 2016 Öğretmenlerin kişilerarası öz yeterlikleri ve informal iletişimleri: Bir karma yöntem çalışması (Tokat ili örneği) DENİZ AY Yüksek Lisans 2016 İlkokul Öğretmenlerinin İzlenim Yönetimi Algıları AZİZ MAHMUT ÖNCEL Yüksek Lisans 2015 Etkili okul ve okul liderliğine ilişkin öğretmen algılarının incelenmesi SEYFETTİN ABDURREZZAK Yüksek Lisans 2015 EĞİTİMDE OKUL GELİŞTİRME ARACI OLARAK HESAPVEREBİLİRLİK HİLAL ÇALMAŞUR Yüksek Lisans 2014 Öğretmenlerin sendikal örgütlenmeye ilişkin tutumları ve sendikal örgütlenme nedenleri CİHAT ARSLAN Yüksek Lisans 2014 Teachers' perception on school leadership and innovation management: A mixed method study GÖZDE ARKAZ Yüksek Lisans 2014 ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM İNANÇLARI, DEĞİŞİME HAZIR OLUŞLARI VE ÖRGÜTSEL YARATICILIKLARI: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI GAMZE ŞÖFÖRTAKIMCI Yüksek Lisans 2014 Örgütsel vatandaşlık davranışının öncülü olarak okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynakları AHSEN DEMİR Yüksek Lisans 2013 Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel güven düzeylerine yöneticilerinin farklılıklarla yönetim davranışlarının etkisi KEREM ÇINAR Yüksek Lisans 2012 İlköğretimde Matematik eğitiminin denetimi ve bir model önerisi SÜMEYYE MERMER Yüksek Lisans 2012 İlköğretim okullarında kurum denetiminin incelenmesi BEHİYE ERTAŞ