Array ( [0] => Array ( [Id] => 15733 [fakultekodu] => 1 [baslik] => Teknoloji Transfer Ofisi Kuruluyor [aciklama] =>
 

   

DUYURU

 

   
Rektörlüğümüze Bağlı Teknoloji Transfer Ofisi kuruluyor.

 

 “Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO); Üniversitelerde üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç sonucunda ekonomik/sosyal/kültürel değer kazanmasına, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında iş birliği oluşturulmasına, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine, bu iş birlikleri sonucunda üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji aktarımına ve somut çıktıların geliştirilmesine katkı sağlar.” (TÜBİTAK TEYDEB 1513 TTO Destekleme Programı tanımından alınmıştır.)
 
Üniversitemizin aldığı yeni karar gereği Rektörlüğümüze bağlı olarak çalışacak olan Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurulma ve yapılanma aşamasında bulunuyor. Aşağıda belirtildiği gibi Türkiye’deki diğer teknoloji transfer ofisleri gibi beş (5) ayrı modülde çalışacak olan ofis genel olarak hem Üniversite içindeki araştırıcı konumundaki akademisyenleri hem de sanayide sorunlarına çözüm bekleyen girişimcileri sorunların çözümüne yönelik olarak projelerle bir araya getiren, var olan proje ve hibe-destek konularında bilgilendirme ve tanıtım yapan, BAP dışında kalan her türlü projenin sözleşme öncesi ve sonrası tüm işlemlerinden sorumlu bir birimdir. Fikrî, sınai mülkiyet hakları süreçlerinin yönetilmesi, marka ve patent konuları da TTO’nun temel konularındandır.  TTO, ayrıca girişimcilik ve şirketleşme konularında bilgilendirmeler sağlayarak akademisyenlerin ürünlerini ticarileştirmelerinde ve öğrencilerin iş hayatına atılmalarında önlerini açabilecek görevleri de yüklenir.
 
TTO’nun kurulmasıyla ilgili süreçler ve yapılanma Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak tarafından yürütülecek ve hizmetlerini yeni Rektörlük binası içindeki Proje Destek Ofisi alanlarında gerçekleştirecektir.
 
TTO Modülleri
Modül 1: Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri
Modül 2: Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler
Modül 3: Proje geliştirme/yönetim hizmetleri (Üniversite-Sanayi iş birliği faaliyetleri)
Modül 4: Fikri sınai hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri, marka ve patent konuları
Modül 5: Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri

    

[btarih] => 2017-07-28 [starih] => 2017-08-31 [birim] => rektörlük [turu] => 0 [onemli] => 0 [renk] => 000000 [sirano] => 16062 [dil] => tr [sayac] => 6 ) )