Birim Mutemetlerinin Dikkatine

Duyuru Başlangıç Tarihi : 07.06.2017 - Duyuru Bitiş Tarihi : 01.07.2017

 

Üniversitemiz personelinin maaşlarının daha sağlıklı, hatasız bir şekilde kontrol ve takip edilebilmesi, lojman yakıt ve diğer ortak giderlerin promosyon ödemelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için KBS ile ÜBS sistemlerinden hesaplanması uygun görülmektedir.

Birim mutemetlerinin iki programdan maaşlarını her ay hesap edip tutturarak kontrol etmeleri gerekmektedir.

Duyurulur

AYLARA GÖRE DUYURULAR