Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından Duyuru

Duyuru Başlangıç Tarihi : 29.03.2017 - Duyuru Bitiş Tarihi : 31.03.2017

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın 02.03.2017 tarih ve E.127947 sayılı yazısı ile harcama birimlerinin 2017 yılı ilk 6 (altı) aylık Ek Ödenek talepleri istenmiş olup, gelen talepler Rektörlüğümüzce değerlendirilip sonuçlandırılmıştır.

 Harcama birimlerine ödenek gönderme işlemi yapılmış olup Kamu Bilgi Sistemi'ne ödenek yükleme işlemi yapılmıştır.

 Tasarruf Genelgesi doğrultusunda kırtasiye giderlerini azaltmak amacı ile harcama birimlerine yazılı ödenek gönderme belgesi gönderilmeyecektir.

                                                                                                                                                                    Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

AYLARA GÖRE DUYURULAR