Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı (RYOP) Bilgilendirmesi

Duyuru Başlangıç Tarihi : 21.11.2016 - Duyuru Bitiş Tarihi : 24.11.2016

 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2017 yılından itibaren yeni projelere destek sağlanacaktır. Programla birlikte, Avrupa Birliği ve Türkiye eş-finansmanıyla, temelde KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik, rekabetçiliğin geliştirilmesine odaklı mali destekler sağlayan projelere mali destek sağlanacaktır. RYOP iki ana eylem altında 4 temel faaliyet çerçevesinde tasarlanmıştır.

 

EYLEM 1- Özel Sektörün Geliştirilmesi

Faaliyet 1.1 İmalat Sanayisi

Faaliyet 1.2 Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler

EYLEM 2- Bilim Teknoloji ve Yenilik

Faaliyet 2.1 Araştırma ve Geliştirme

Faaliyet 2.2 Teknoloji Transferi ve Ticarileşme

 

2014-2020 Genel Görünüm

v  405 Milyon Avro toplam kaynak

v  81 ilde uygulama

v  Büyük proje alt sınır: 30 Milyon Avro

v  2 Eylem 4 Faaliyet

v  100 milyon Avroluk proje havuzu

 

Programa Üniversite adına sunulabilecek proje fikirlerini alabilmek amacıyla Proje Koordinasyon Uygulama Ve Araştırma Merkezi / Proje Destek Ofisi tarafından 24/11/2016 Perşembe günü saat 14.00’de Kültür Merkezi Kırmızı Salon’da Öğr. Gör. Abdullah Mısırlıoğlu tarafından bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. İlgilenen tüm araştırıcıları bekliyoruz.

AYLARA GÖRE DUYURULAR