2015-2016 Akademik Dönemi Erasmus+ Staj Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları

Duyuru Başlangıç Tarihi : 08.11.2016 - Duyuru Bitiş Tarihi : 14.11.2016

 

Başvuran öğrenciler, GANO ve İngilizce dil puanlarının ortalaması alınarak Başarılı veya Başarısız sayılmışlardır. Sonuçlar değerlendirilirken İngilizce dil puanı baraj olarak Yabancı Dil Bölüm öğrencileri hariç 50 belirlenmişti; fakat 50 barajını geçen öğrenci sayısı az olduğu için bu baraj, komisyon kararıyla asil öğrenciler için 45’e indirilmiştir. Yabancı dili 45’in altında olan öğrenciler başarısız kabul edilmiştir. İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için 70 olan baraj puanı yine aynı gerekçeyle asıl öğrenciler için 65’e indirilmiştir. Yabancı dili 65’ın altında olan öğrenciler başarısız kabul edilmiştir. Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık Bölümü öğrencileri için de 60 olan baraj puanı yine aynı gerekçeyle asıl öğrenciler için 55’e indirilmiştir. 55 puanın altında olan öğrenciler başarısız sayılmışlardır. Faaliyetten faydalanmaya hak kazanan öğrencilerin, bu hakları kullanıp kullanmayacaklarını 14 Kasım 2016 Pazartesi günü saat 16.30’a kadar Katılım veya Feragat dilekçesi ile Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar dilekçe getirmeyen öğrenciler, kazandıkları hakkı kaybedeceklerdir. Seçim sonucuna itiraz eden öğrencilerin bu itirazlarını 14 Kasım 2016 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne bir dilekçe ile ulaştırmaları gerekmektedir. Kazandıktan sonraki süreçte başarılı öğrencilerin 15 Kasım 2016 tarihi itibarıyla Dış İlişkiler Birimi’ne gelerek bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.

* 2015-2016 Dönemi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanan öğrencilerin listesi ektedir.

* Katılım Dilekçesi ektedir.

* Feragat Dilekçesi için ektedir.


AYLARA GÖRE DUYURULAR