Mühendislik Tamamlama Kayıtları

Duyuru Başlangıç Tarihi : 17.10.2016 - Duyuru Bitiş Tarihi : 19.10.2016

 ''Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programı”na yerleştirilen öğrencilerin kayıtları 13-19 Ekim  2016  tarihleri arasında Öğrenci İşleri Dairesinde yapılacaktır. Adayların, aşağıda yazılı belgelerle şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Lisans diploması veya mezuiyet belgesi fotokopisi

2- 4 adet fotoğraf

3- Öğrenim harcı / katkı payı dekontu

4- Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi ( e-devletten alınabilir)

5- Transkript

AYLARA GÖRE DUYURULAR