Tasarım, Slogan ve Karikatür Yarışması

Duyuru Başlangıç Tarihi : 08.01.2020 - Duyuru Bitiş Tarihi : 17.02.2020

 

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LOGOLU ÜRÜNLERİNDE KULLANILACAK 

TASARIM, SLOGAN VE KARİKATÜR YARIŞMASI

 

Söz konusu yarışma kapsamında üniversitemizin değerleri, kültürü ve kurumsal kimliğini görsel olarak yansıtabilecek tasarımlar, sloganlar ve karikatürler (Defter kapağı, porselen ürünlerin üzerine yapılabilecek baskı tasarımları, tekstil ürünleri üzerinde yer alabilecek tasarımlar v.b.,) değerlendirilecektir.

 

1) Yarışmanın Adı: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LOGOLU ÜRÜNLERİNDE KULLANILACAK TASARIM, SLOGAN VE KARİKATÜR YARIŞMASI

 

2) Yarışmanın Konusu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin değerlerini, kültürünü ve kurumsal kimliğini en yansıtacak ve üniversitenin logolu ürünlerinde kullanılabilecek tasarımları,sloganları ve karikatürleri seçmek.

 

3) Genel Katılım Koşulları:

          3.1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

          3.2. Yarışmaya sadece Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri katılabilir.

          3.3. Yarışmacılar yarışmaya istedikleri kadar eser ile katılabilirler.

       3.4. Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser veya eserlerin kendisine ait olduğunu ve daha önce başka bir yerde kullanılmadığını taahhüt eder. Eserin veya tasarım başkasına ait olması veya daha önce başka yerlerde kullanılmış olmasından kaynaklı yükümlülükler katılımcıya ait olur.

         3.5. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet hakları ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde ilgili eser yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.

          3.6. Katılımcının yarışmaya katıldığı eser veya eserlerini yarışmayı düzenleyen kurula dijital

olarak sunması gerekir.

          3.7. Yarışmanın sonuçları Sivas Cumhuriyet Üniversitesi web sitesinde ilan edilecektir.

 

4) Telif (Kullanım) Hakları:

          4.1. Yarışma sonunda yarışmaya katılan tüm eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde tanımlanan işleme, 22. maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23. maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25. maddesinde tanımlanan i işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne ait olacaktır.

         4.2. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir ve kullandırabilecektir.

          4.3. Gönderilen eserlerin tamamı yarışmacı tarafından oluşturulmuş ve üretilmiş olmalıdır. Başkasına ait eserlerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

          4.4. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yarışmaya gönderilen tasarım ve eserlerin başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.

 

5) Yarışma Takvimi:

Yarışmaya Son Katılım Tarihi   : 14.02.2020

Seçici Kurul Toplanma Tarihi  : 17.02.2020

Sonuç Bildirim Tarihi                 : 21.02.2020

Ödül Töreni: Sonuç belirlendikten sonra uygun tarih açıklanacak

 

6) Seçici Kurul:

1. Prof. Dr. Hakan KOÇ

2. Doç. Dr. Kani ÜLGER

3. Doç. Dr. Erkan SAĞLIK

4. Dr. Öğr. Üyesi Şükran BULUT

5. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa IŞKIN

6. Dr. Öğr. Üyesi Okan BOYDAŞ

 

7. Ödüllendirme:

1. 1 adet Çeyrek Altın

2. 1 adet Gram Altın

3. 1 adet Gram Altın

 

8. Yarışma Sekretaryası ve İletişim

Sure Özdemir – 0346 219 10 10-4955

turizmyo@cumhuriyet.edu.tr

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi

 

NOT: Katılımcıların eserlerini dijital olarak yukarıda belirtilen e-postaya (turizmyo@cumhuriyet.edu.tr) göndermeleri gerekmektedir.

AYLARA GÖRE DUYURULAR