AKADEMİK VERİ YÖNETİM SİSTEMİ TANITIM TOPLANTISI

Duyuru Başlangıç Tarihi : 24.12.2018 - Duyuru Bitiş Tarihi : 25.12.2019

 

Üniversitemizde yürütülen stratejik yönetim politikaları ve uygulamaları geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında akademik faaliyetlerin kişi, bölüm, birim ve kurum düzeyinde envanterinin çıkarılması, araştırma çıktılarının izlenmesi, kurumun araştırma performansının ölçülerek stratejik politikaların geliştirilebilmesi, araştırmacıların ve araştırma sonuçlarının görünürlüğünün artırılması amacıyla Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVESİS) kullanıma alınmıştır.

 

Diğer taraftan araştırmacılarımızın 2019 yılı faaliyetlerine yönelik olarak Akademik Teşvik Ödeneği Süreçleri de bu amaçla hazırlanan Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi (ATÖSİS) kullanılarak elektronik ortamda yürütülecektir.

 

Bu kapsamda, söz konusu sistemlerle ilgili bilgilendirmenin yanı sıra Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem KALINLI tarafından Yeni Türk Yükseköğretim Sistemi, Üniversite Sıralama Sistemleri ve Yükseköğretimde Stratejik Yönetim konularında 25 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 10.00'da Kültür Merkezi Kadı Burhanettin Salonunda bir toplantı gerçekleştirilecek olup tüm akademik personelimizin söz konusu toplantıya katılması hususunda;

 

Gereğini rica ederim.

 

Prof. Dr. Alim Yıldız -  Rektör

AYLARA GÖRE DUYURULAR