Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Duyurusu

Duyuru Başlangıç Tarihi : 19.07.2019 - Duyuru Bitiş Tarihi : 31.08.2019

 


SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır.

ÖĞRENCİ ALINACAK BÖLÜM VE KONTENJANI

Grafik  Bölümü  :    30

ÖN KAYIT BAŞVURU KOŞULLARI

Grafik Bölümü 

Yukarıda belirtilen bölümle ilgili sınava başvurabilmek için tüm adayların 2019 YKS’ ye girmiş ve TYT puanlarının herhangi birinden en az 150 puan almış olmaları gerekmektedir. (Puanlar ham puandır.)
 
Engelli öğrencilerin (Bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR :Mental Retardasyonu, Yaygın Gelişim Bozukluklar ,OSB: Otizm Spektrum Bozuklukları , Asperger Sendromu, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) engelli olduklarını sağlık kurulu raporu  ile belgelemeleri ve YGS puanlarının herhangi birinin en az 100 puan olması gerekmektedir. (Puanlar ham puandır.)

• Özel Yetenek Sınavına, ÖSYM’nin yaptığı herhangi bir sınav ile Yükseköğretim Kurumuna yerleştirilen veya başka üniversitelerin özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da başvurabilirler.
 
• Özel Yetenek Sınavı ön kayıt başvuru, sınav ve kesin kayıtlarla ilgili açıklamalar üniversitemiz web sayfasında duyurular bölümünde yayımlanan “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu”nda yer almaktadır.

 
 

 

AYLARA GÖRE DUYURULAR