PDO 3. Öğrenci Proje Fikir Yarışması

Duyuru Başlangıç Tarihi : 10.04.2019 - Duyuru Bitiş Tarihi : 03.05.2019

 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

3. ÖĞRENCİ PROJE FİKRİ YARIŞMASI 

 

 (Başvurular 3 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatıldı)

TEMA

“Benim de değerli bir fikrim var.”

 

YARIŞMANIN AMACI

Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri arasında yenilikçi, özgün, nitelikli projelerin desteklenerek geleceğin bilim insanlarını bulmak, öğrencilere araştırma ve buluş yapma heyecanı aşılamaktır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarındaki bütün bölümlerde eğitim gören Önlisans, Lisans ve Lisansüstü üniversite öğrencileri bireysel veya takım olarak katılabilirler.

 

Proje Fikri Yarışması; Eğitim, Mühendislik, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler alanlarından herhangi birini içerebilir.

 

Proje Fikri yarışmasına katılacak öğrenci veya öğrencilerin başvuru formunu 26 Nisan 2019 (3 Mayıs 2019 tarihine kadar uzatıldı) tarihine kadar şahsen Proje Destek Ofisi’ne veya pdo@cumhuriyet.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

Bir en fazla 2 proje fikri ile katılabilir.

 

Projelerin ön değerlendirmesi Proje Değerlendirme Kurulunca yapılacak ve ön değerlendirmeden geçen 25 proje fikri ana değerlendirmeye alınacaktır.

 

Ön değerlendirmeden geçen öğrenci veya takımların  Mayıs 2019'da  değerlendirme kuruluna sunum yapmaları ve eksiksiz katılmaları mecburidir. Aksi, durumda proje değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Proje Fikri Sunumlarında projenin gerçekleştirilme amacı, yapım aşamaları, proje fikri hakkında değerlendirmeler, mümkünse fotoğraflar, posterler, görsel ve şekilsel çizimler bulunmalıdır. 03 Mayıs 2019 tarihinde ilgili sunumlar değerlendirilecek ve başarılı projelerin belirlenmesi ile ödül töreni gerçekleştirilecektir.

 

13 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan ödül töreninde projelerin bir poster veya görsel olarak sergilenmesi gerekmektedir.

 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun, Fikri Haklar Üçüncü Bölümü, Madde 13’te Eser Sahibinin Hakları başlıklı, “Fikir ve Sanat Eserleri üzerinde sahiplerinin mali ve manevi menfaatleri bu kanun dairesinde himaye görür. Eser sahibine tanınan hak ve salahiyetler eserin bütününe ve parçalarına şamildir” maddesine istinaden proje fikri telif hakları eser sahibine aittir.

 

BAŞVURU FORMU EKTEDİR.

AYLARA GÖRE DUYURULAR