KAMUOYU DUYURUSU

Duyuru Başlangıç Tarihi : 14.01.2019 - Duyuru Bitiş Tarihi : 18.01.2019

 

İnternet üzerinden yayın yapan bir kuruluş tarafından Üniversitemizin ve şu anda görevde bulunan yöneticilerimizin itibarını zedelemek amacıyla kasıtlı olarak haksız, asılsız ve eksik bilgi vermek suretiyle 10 Ocak 2019 Perşembe günü yalan-yanlış bir haber servis edilmiştir.
 
Kamuoyunu yanlış bilgilendirmek amaçlı yayında, art niyetli ve tamamen maksatlı bu haberlerin sonuncusunda yine yanlış ve iftira dolu ifadelere yer verilmiştir. “Sayıştay Cumhuriyet Üniversitesi’nin utandıran işlerini ortaya çıkardı” başlıklı söz konusu haberde; Üniversite içindeki bir binanın Rektörlüğümüz tarafından düğün salonu olarak kiraya verildiği, ayrıca hazinenin üniversiteye tahsis ettiği bazı mekânlarının da usulsüz olarak işletmelere kiralandığı iddia edilmiştir. Daha da önemlisi bu işletmelerin 2016 yılından sonra kiraya verildiği algısı oluşturularak mevcut yönetimimiz kasıtlı olarak suçlanmaktadır.
 
Hâlbuki haberde bahsi geçen ve Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı üzerinden kiraya verildiği söylenen işletmeler 2016 yılından önce kiraya verilmiştir.
 
Söz konusu işletmelerin kiralama işlemleriyle ilgili evraklar, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızda mevcuttur. Söz konusu işletmeler, önceki yönetimler tarafından Vakfın uhdesine üç yıllığına kiraya verilmiş ve yine bizden önceki görevde bulunan Vakıf yöneticileri tarafından 15-20 yıllığına kişilere kiraya verilmiştir.
 
Sayıştay, 2017 yılı denetlemesinde söz konusu yanlış kiralamaların düzeltilmesini talep etmiş, bu durum kurumun web sayfasında da “Düzenlilik Denetim Raporu” adı altında yayımlamıştır.
 
Rektörlük olarak özellikle şunu belirtelim ki; Sayıştay Raporu’nda adı geçen Simit Sarayı 15 yıl, Moda Cafe 18 yıl 5 ay 5 gün, S’mundo Kafe ise 15 yıllığına kiraya verilmiştir. Bu işletmelerin tamamının kiralamaları ise 2016 yılından önce yapılmıştır. Aynı yazıda bahsi geçen Çok Amaçlı Salon ise düğün salonu olarak on yılı aşkın süredir hizmet vermektedir.
 
Bütün bu bilgiler resmî belgelerde mevcut iken söz konusu internet sitesinin, Üniversitemizdeki yukarıda bahsi geçen kiralama işlemlerinin mevcut yönetim tarafından yapılmış gibi haber yapması, art niyetli ve karalamaya yönelik bir eylemdir.
 
Habere de konu olan Sayıştay Raporunda, hazine mülkiyetinde bulunan ve üniversitemiz kullanımına tahsis edilen arazilerin önce Vakfa, oradan da işletmelere kiraya verilmesi ve kira sürelerinin 10 yıldan fazla olması gibi hukuka aykırı durumlar tespit edilmiştir.
 
Her ne kadar bu işlemler önceki yönetimler tarafından yapılmış olsa da idarede süreklilik esası gereği tüm usulsüz işlemler Rektörlüğümüzce düzeltilmiş ve hukuka uygun hale getirilmiştir. Artık tüm kiralama işlemleri Vakıf üzerinden değil ilgili Daire Başkanlığımız üzerinden yapılmaktadır.
 
Bu yalan ve iftira dolu haberleri yazanlarla ve yayımlayanlarla ilgili hukuki işlemler yapılacaktır.
 

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü

AYLARA GÖRE DUYURULAR