ERASMUS+ KA107 (20172019 DÖNEMİ) PERSONEL HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Duyuru Başlangıç Tarihi : 13.12.2018 - Duyuru Bitiş Tarihi : 31.12.2018

 


 
Değerli öğretim elemanlarımız,

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü 2017-2019 Dönemi KA107 Personel Hareketliliği başvurularının değerlendirmeleri sona ermiştir. Sonuçları ekteki dosyadan görüntüleyebilirsiniz.

Yerleştirmeler genel puan sıralamasına göre yapılmıştır. Genel puanın eşit olduğu durumlarda önce yabancı dil notu sonra kıdem yılı daha yüksek olan personele öncelik tanınmıştır. Yerleştirmeler yapılırken ilgili personelin tercih sırasına göre gitmeye hak kazandığı ülke belirlenmiştir. Puanı yeterli olduğu hâlde gitmek istediği ülkelerin kontenjanı dolduğu ve uygun diğer ülkelere gitmeyi reddettikleri için bazı personelin yerleştirmeleri yapılamamış, sıradaki adaylara hak tanınmıştır.

KA107 ders verme ve eğitim alma hareketliliği yalnızca anlaşmalı olunan üniversiteler ile gerçekleştirilecektir. Hareketliliğe hak kazanan personel ortak üniversitenin iletişim bilgilerini koordinatörlüğümüzden alabilir.

Asıl olarak hak kazanamayan adaylar hibesiz olarak hareketlilikten faydalanabilir.

Hak kazananlar için önemli tarihler:

19.12.2018 - Kazandığı haktan vazgeçmek isteyen personelin feragat dilekçesini vermesi gereken son tarih

08.02.2019 – Hak elde eden personelin davet mektubu ve eğitim/öğretim planını koordinatörlüğe teslim etmesi için son tarih (Belirtilen tarihe kadar davet mektubu teslim edilmediği takdirde söz konusu personel hakkını kaybedecek ve yedeklere hak tanınacaktır.)

30.05.2019 – Hareketliliğin tamamlanması gereken en geç tarih

* Hareketlilik gerçekleşmeden önce hibenin %80’i, dönüşte ise kalan %20’si ödenecektir.

* Hareketlilik gerçekleşmeden önce koordinatörlüğümüze teslim edilmesi gereken belgeler şunlardır:

- Eğitim/öğretim anlaşması (Teaching/Training Agreement)

- Davet mektubu

- Görevlendirildiğine dair yönetim kurulu kararı (Fakülte, Yüksekokul…)

- Vakıfbank - Euro hesap numarasını gösterir dekont/belge

- Hibe sözleşmesi
 

AYLARA GÖRE DUYURULAR