Tüm Birimlerin Dikkatine

Duyuru Başlangıç Tarihi : 04.05.2018 - Duyuru Bitiş Tarihi : 04.06.2018

                                                                                                         

696 Kanun Hükmünde Kararname gereği, sürekli işçi kadrosuna atanan personellerin, her ayın 15 ile 14 arası puantajlarının hazırlanarak, EBYS üzerinden 5 iş günü öncesi ilgili Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.


Sürekli işçi kadrosunda görev yapan personeller izin talebinde bulunduğunda Üniversitemiz Personel Bilgi Sistemine girişlerinin birimlerce düzenli yapılması ve ayrıca istirahat raporu alan sürekli işçiler rapor belgelerini en geç 2 (iki) gün içerisinde çalıştıkları birime ibraz etmeleri gerekmektedir. Birimler istirahat raporlarını Personel Bilgi Sistemine girdikten sonra 1 (bir) nüshasını EBYS üzerinden ilgili Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı puantaj tablosu için TIKLAYINIZ.  

 

AYLARA GÖRE DUYURULAR