Etik Kurul Başvuruları Hakkında Duyuru

Duyuru Başlangıç Tarihi : 17.04.2018 - Duyuru Bitiş Tarihi : 17.05.2018

 
Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu sekretaryası Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülmekte olup, Kurulumuzun çalışma prensipleri ve dayanak noktaları Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde detayları ile belirtilmektedir. Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Etik Kurulları; Sosyal Bilimler Etik Kurulu, Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurulu ve Sağlık Bilimleri Etik Kurulu olmak üzere 3 alandan oluşmaktadır.


Etik Kurullar,  Etik Kurula başvuru durumuna göre genellikle her ayın 3. haftası içerisinde olmak üzere ayda bir defa toplanmaktadır.  Etik Kurulumuza başvuruda bulunmak isteyen araştırmacılar, Etik Kurula hangi alanda (Sosyal Bilimler Etik Kurulu, Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurulu, Sağlık Bilimleri Etik Kurulu)  başvuru yaptığını da belirtmelidir. ​Kurula başvuru,  araştırmacı tarafından şahsen yapılır. Başvuru dilekçesinde bütün araştırmacıların ıslak imzalı onayları alınır. Aşağıda belirtilen  Etik Kurul Başvuru Evrakları hazırlanarak, ıslak imzalı basılı kopya şeklinde ve CD Formatında Rektörlük evrak kayıt birimine teslim edilir. Kurul, başvurusu yapılan araştırma projelerini çalışmanın amacı, yöntemi, yararları ve olası tehlikelerini, bütçesini göz önünde bulundurarak etik açıdan değerlendirir. Değerlendirme sonucunda "Uygun", "Düzeltilmesi Gerekir", "Görevsizlik", ya da "Uygun Değildir" şeklinde karar verir. Başvurusuna "Düzeltilmesi Gerekir" kararı verilen araştırmacı, gerekli düzeltmeleri yaparak veya eksiklikleri gidererek tekrar Kurula başvuru yapabilir. Etik Kurula başvuracak araştırmacılar, etik kurul başvuru evraklarını toplantı tarihinden en az 2 hafta önce Etik Kurula iletilmek üzere Rektörlük evrak kayıt birimine şahsen teslim etmelidirler. Süresi içerisinde teslim edilmeyen başvurular kurul gündemine alınmayacaklardır.NOT: Yukarıdaki açıklamalar “Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” kapsamındaki başvurulara ilişkindir. Bu sebeple yönergenin 2. maddesinin 1. fıkrasının d bendi gereği, bu yönerge, “Sağlık Bakanlığı Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik”, “Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Yönergesi” ve “Cumhuriyet Üniversitesi Deney Hayvanları Etik Kurul Yönergesi” yetkisinde olan hususları kapsamaz.


Aşağıda belirtilen Etik Kurul Başvuru Evraklarına  Hukuk Müşavirliğimizin internet sitesinden (www.cumhuriyet.edu.tr/hukukmusavirligi.php) ulaşabilirsiniz.A- Etik Kurul Başvurusu İçin Gerekli Evraklar:

1-Başvuru Dilekçesi.

2-Cumhuriyet Üniversitesi Etik Kurul Başvuru Formu.

3-İlgili Bölüm/Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Başkan veya Kurum Sorumlusunun Bilgilendirildiğine Daire Belge.

4- Çalışmada Yer Alacak Tüm Araştırmacıların Güncel Özgeçmişleri.

5-Etik Kurul Araştırmacı Taahhütnamesi.

6-Katılımcılar İçin Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu.

7-Etik Kurul Onayı İstenen Çalışma ile İlgili Belgeler.

8-Proje metni (Gerekçe, yöntemler ve kaynakları ayrıntılı şekilde içermeli).

B- Yayın Etiği İhlal İddiası Başvuru Formu için tıklayınız.
 

AYLARA GÖRE DUYURULAR