CÜBAP Koordinasyon Birimi Duyurusu

Duyuru Başlangıç Tarihi : 09.04.2018 - Duyuru Bitiş Tarihi : 18.06.2018Aralık 2017 sonu itibariyle çağrıya çıkılan ve Koordinatörlüğümüze taslak halinde sunulan proje önerilerinin ön değerlendirmeleri yapılmış olup aşağıdaki hususlara dikkat edilerek, söz konusu nihai proje önerilerinin ve bu kapsamdaki yeni proje önerilerinin 18.06.2018 tarihi mesai bitimine kadar BAP Otomasyon Sistemi üzerinden Koordinatörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.
 
1. Bu kapsamda sunulan bütün projeler CÜTAM bünyesinde gerçekleştirileceğinden  ilgili projelerin CÜTAM faaliyet alanlarına doğrudan hitap etmesi gerekmektir. Bu nedenle de projeler kapsamında temin edilecek tüm mal ve malzemeler CÜTAM Envanterine kaydedilecektir.
 
2. Desteklenecek projeler CÜTAM bünyesinde gerçekleştirileceğinden projelerde görev alacak öğretim elemanlarının etkin çalışmaları fiilen CÜTAM da gerçekleştirecektir. Bu konudaki sorumluluk proje sahibi ilgili öğretim üyesine aittir.   
 
3. Sunulan bütün projeler  “Güdümlü Araştırma Projesi” türünde sunulacaktır.
 
4. Sunulan her bir proje bütçesi en fazla 300.000,00 TL kadar olacaktır.
 
5. Benzer nitelikte olan projelerden sadece bir tanesi destekleneceğinden, bu tip projelerin birleştirilerek tek bir proje önerisi olarak verilmesi önerilmektedir.
 
6. Çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinde görev alacak öğretim üyesi sadece tek bir projede görev alabilecektir. 
 
7. Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin CÜTAM’a katkısı net bir şekilde ortaya konularak; 
a. Sürdürülebilirlik, 
b. Yeni projelere olanak sağlayacak CÜTAM altyapısının oluşturulması, 
c. CÜTAM döner sermayesine katkı sağlama vb.  alanlarda yapacağı katkılar açıklanmalıdır. 
 
8. Proje önerilerinin değerlendirilmeleri; üniversitemiz dışından davet edilecek, konusunda uzman Bilim İnsanlarından oluşacak panellerde gerçekleştirilecektir.
Üniversitemiz Öğretim Üyelerine ilanen duyurulur.

 CÜBAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 

AYLARA GÖRE DUYURULAR