Sürekli İşçi Puantaj Tablosu Hakkında Duyuru (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)

Duyuru Başlangıç Tarihi : 04.04.2018 - Duyuru Bitiş Tarihi : 14.04.2018

 

 BİRİMLERİN DİKKATİNE


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde, 375 Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü maddesine istinaden, Sürekli İşçi kadrosuna geçen işçilerin 02-14 Nisan 2018 puantajlarının hazırlanarak, EBYS üzerinden en geç 10 Nisan 2018 tarihine kadar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.
Not: İstirahat raporu alan sürekli işçiler rapor belgelerini en geç 2 (iki) gün içerisinde çalıştıkları birime ibraz etmeleri gerekmektedir. Birimler istirahat raporlarını Personel Bilgi Sistemine girdikten sonra 1 (bir) nüshasını İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.  
 

AYLARA GÖRE DUYURULAR