Sürekli İşçi Kadrosu Kesinleşen Liste

Duyuru Başlangıç Tarihi : 30.03.2018 - Duyuru Bitiş Tarihi : 06.04.2018

 

24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. maddenin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ hükümleri gereğince; Üniversitemiz Tespit Komisyonunca başvuruları kabul edilen alt işveren işçilerinin "Sürekli İşçi Kadrosuna "geçiş işlemlerine esas olmak üzere hazırlanan kesin listeler:


- Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi kesinleşen liste için tıklayınız. 

- Diş Hekimliği Fakültesi kesinleşen liste için tıklayınız. 

- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kesinleşen liste için (Ser) tıklayınız.

- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kesinleşen liste için (Göktuğ) tıklayınız.

- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kesinleşen liste için tıklayınız.

 

* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları devam etmektedir. Bu nedenle sınavda başarılı olup atamaya hak kazananlar ile kadroya atanıp işe başlayanlardan; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olduğu değerlendirilenler, kadroya geçirilmez. Geçirilmiş olanların ise iş sözleşmeleri ilgili mevzuatı uyarınca fesih edilir.

* Bu ilan, İlgili Usul ve Esasların 14.maddesinin 5.fıkrası gereğince tebliğ yerine geçmektedir.  

         Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

AYLARA GÖRE DUYURULAR