İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na Bağlı Kadroya Geçen Personelden İstenen Belgeler

Duyuru Başlangıç Tarihi : 29.03.2018 - Duyuru Bitiş Tarihi : 02.04.2018

 
 
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
TAŞERON OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİLERDEN
KADROYA GEÇİŞTE İSTENCEK BELGELER
(SERÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş  ve GÖK-TUĞ GIDA TEMİZLİK LTD.ŞTİ)

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. Sulh Sözleşmesi Örneği(Personel Özlük Birimince Düzenlenecek)
3. Mahkemeye Sunulacak Feragat Dilekçesi Örneği (Örnek 2)  (Yalnızca yerel mahkemelerde devam eden yada Yargıtay veya Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde görülen )yada ()davaları olanlar tarafından verilecektir.
4. İcra Müdürlüğüne Sunulacak Dilekçe Örneği(Örnek3) yada İcra Müdürlüğünden alınacak icra dosyasının infaz olduğuna dair belge .(yalnızca idare aleyhine icra takibi bulunanlardan istenecektir.)
5. Yerleşim Yeri İkametgah Belgesi (e-devletten alınabilir.)
6. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği(e- devletten alınabilir.)
7. Asgari Geçim İndirimine Esas Aile Durum Bildirimi Formu 
8. Özel Güvenlik olarak çalışan personel Özel Güvenlik Yaka Kartı ve  Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası fotokopisiNOT: Hazırlanan Belgeler U dosya (Poşet dosya) içerisinde Adı- Soyadı belirtilerek İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Sürekli İşçi Maaş Birimine Teslim edilecektir. 
 
Sulh sözleşmesi ektedir.

 

 

  •  

AYLARA GÖRE DUYURULAR