Taşeron İşçi Sınav Sonuç İlanı

Duyuru Başlangıç Tarihi : 20.03.2018 - Duyuru Bitiş Tarihi : 23.03.2018

 

   

 

ÜNİVERSİTEMİZ BÜNYESİNDE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILANLARIN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLMELERİ AMACIYLA YAPILAN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN LİSTE

 

 

 
            Üniversitemiz bünyesinde, 4734 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan personelin, 696 sayılı KHK'nin 127.Maddesi ile 375 sayılı KHK'ye eklenen Geçici 23. Maddesine istinaden sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi amacıyla, anılan Madde hükmü ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde yapılan sözlü sınav sonuçları aşağıdaki listelerde ilan edilmektedir. Usul ve Esaslar gereği, ilan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
 
Hastane Sınav Sonucu İçin tıklayınız.
 
Diş Hekimliği Fakültesi Sınav Sonucu İlanı İçin tıklayınız
 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Ser) Sınav Sonucu İçin tıklayınız
 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Göktug) Sınav Sonucu İçin tıklayınız
 
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sınav Sonucu İçin tıklayınız

AYLARA GÖRE DUYURULAR