Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
 Müdür
 Müdür Yardımcıları
 İşletme Birimleri
 Kanun & Yönetmelikler
 İletişim
 DMİS Giriş
 Zaman İdare Cetveli
 2016 - 2018 Bütçe Çalışmaları
 2547 S.K. 58. Mad. k fıkrası
 Sözleşme
Zaman İdare Cetveli
Zaman İdare Cetvelinin hazırlanmasına yönelik örnek format ekte sunulmuş olup, 2014 yılı Zaman İdare Cetvelinin formata uygun doldurulup, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisince imzalandıktan sonra müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda;
Zaman İdare Cetveli
CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu