Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
 Müdür
 Müdür Yardımcıları
 İşletme Birimleri
 Kanun & Yönetmelikler
 İletişim
 DMİS Giriş
 Zaman İdare Cetveli
 2016 - 2018 Bütçe Çalışmaları
 2547 S.K. 58. Mad. k fıkrası
 Sözleşme
Linkler

Yüksek Öğretim Kanunu

Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

İş Kanunu

Devlet Memurları Kanunu

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Taşınır Mal Yönetmeliği

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Gelir Vergisi Kanunu

Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişin Usul ve Esaslar

CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu