Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
 Tanıtım
 Müdür
 Müdür Yardımcıları
 İşletme Birimleri
 Kanun & Yönetmelikler
 Organizasyon Şeması
 İletişim
 DMİS Giriş
 Zaman İdare Cetveli
 2016 - 2018 Bütçe Çalışmaları
 2547 S.K. 58. Mad. k fıkrası
 Sözleşme
İşletme Birimleri
  1. Tıp Fakültesi
  2. Dişhekimliği Fakültesi
  3. Mühendislik Fakültesi
  4. Eğitim Fakültesi
  5. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  6. Fen Fakültesi
  7. Edebiyat Fakültesi
  8. Gürün Meslek Yüksekokulu
  9. Suşehri Meslek Yüksekokulu
  10. Sivas Meslek Yüksekokulu
  11. Zara Meslek Yüksekokulu
  12. Teknoloji Fakültesi
  13. Veteriner Fakültesi
  14. Mimarlık Fakültesi 
  15. Rektörlük Birimi

   

  Döner Sermaye Birimlerinin üst yöneticisi olan Dekan, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürleri, Rektörlük Biriminde Genel Sekreter veya vekili Harcama Yetkilisi olarak görev yapmaktadır.

         D.S.İşletme Müdürlüğü; Döner Sermaye Birimlerinin Harcama Yetkilisi, Tahakkuk ve Satınalma birimleri ve Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü ile eşgüdüm içerisinde faaliyetini sürdürmektedir.

  CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu