Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
 Müdür
 Müdür Yardımcıları
 İşletme Birimleri
 Kanun & Yönetmelikler
 İletişim
 DMİS Giriş
 Zaman İdare Cetveli
 2016 - 2018 Bütçe Çalışmaları
 2547 S.K. 58. Mad. k fıkrası
 Sözleşme
İşletme Birimleri
1. Tıp Fakültesi
2. Dişhekimliği Fakültesi
3. Mühendislik Fakültesi
4. Eğitim Fakültesi
5. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
6. Fen Fakültesi
7. Edebiyat Fakültesi
8. İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
9. Suşehri Meslek Yüksekokulu
10. Sivas Meslek Yüksekokulu
11. Zara Meslek Yüksekokulu
12. Teknoloji Fakültesi
13. Rektörlük Birimi
14. Veteriner Fakültesi
15. Mimarlık Fakültesi
16. Tömer (Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi)
17. Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi
18. Cumhuriyet Meslek Yüksek Okulu
19. İletişim Fakültesi
20. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

 

Döner Sermaye Birimlerinin üst yöneticisi olan Dekan, Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürleri, Rektörlük Biriminde Genel Sekreter veya vekili Harcama Yetkilisi olarak görev yapmaktadır.

       D.S.İşletme Müdürlüğü; Döner Sermaye Birimlerinin Harcama Yetkilisi, Tahakkuk ve Satınalma birimleri ve Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü ile eşgüdüm içerisinde faaliyetini sürdürmektedir.

CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu