Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
 Müdür
 Müdür Yardımcıları
 İşletme Birimleri
 Kanun & Yönetmelikler
 İletişim
 DMİS Giriş
 Zaman İdare Cetveli
 2016 - 2018 Bütçe Çalışmaları
 2547 S.K. 58. Mad. k fıkrası
 Sözleşme
Döner Sermaye İşletme Müdürü: Arif DEMİREL
CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu