Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
 Tanıtım
 Müdür
 Müdür Yardımcıları
 İşletme Birimleri
 Kanun & Yönetmelikler
 Organizasyon Şeması
 İletişim
 DMİS Giriş
 Zaman İdare Cetveli
 2016 - 2018 Bütçe Çalışmaları
 2547 S.K. 58. Mad. k fıkrası
 Sözleşme
Döner Sermaye İşletmeleri Tanıtımı

Döner Sermaye Birim/Birimlerinin tamamının Döner Sermaye bütçesinden yapacakları satınalma işlemleri, sözleşmeler, ek ödeme komisyonları, yürütme kurulu, yapılan hizmetler karşılığında kesilecek faturaları (Hastane ve Diş Tedavi faturaları hariç), bütçelerinin konsolidasyonu, bütçe aktarımları, döner sermaye kapsamında firmalar ve kurumlar ile yazışmaları, temlikleri, icraları kapsamındaki iş ve işlemleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

 

D.S.İşletmeleri Yürütme Kurulu:

Rektör / Rektör Yardımcısı Başkan
Tıp Fakültesi Dekanı Üye
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Üye
Mühendislik Fakültesi Dekanı Üye
Saymanlık Müdürü Üye
D.S.İşletme Müdürü Raportör

 

Birim Bütçelerimiz (2014 Mali Yılı)

 

1. Tıp Fakültesi 114.000.000,00.-TL
2. Dişhekimliği Fakültesi 12.324.042,55.-TL
3. Mühendislik Fakültesi 1.742.948,00.-TL
4. Eğitim Fakültesi 4.000.000,00.-TL
5. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 30.000,00.-TL
6. Fen Fakültesi 4.000.000,00.-TL
7. Edebiyat Fakültesi 240.000,00.-TL
8. Gürün Meslek Yüksekokulu 110.902,00.-TL
9. Suşehri Meslek Yüksekokulu 22.000,00.-TL
10. Sivas Meslek Yüksekokulu 58.344,00.-TL
11. Zara Meslek Yüksekokulu 15.751,00.-TL
12. Teknoloji Fakültesi 80.000,00.-TL
13. Rektörlük Birimi 900.000,00.-TL
14. Veteriner Fakültesi 606.000,00.-TL
15. Mimarlık Fakültesi 10.000,00.-TL
16. Tömer 250.000,00.-TL
17. Nanofotonik Uyg. ve Arş. Merkezi 896.000,00.-TL
  TOPLAM 139.285.987,55.-TL

 

 

 

CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu