Cumhuriyet Üniversitesi
Personel Portalı

Personel Portanı Giriş için;

1 - Kurum E-Posta Adresi Bilgi İşlem Daire Başkanlığından,

2 - Personel Daire Başkanlığına E-Posta Adresini bildirmeniz gerekir.

NOT : Sisteme giriş yapamıyorsanız;

1 - Personel Daire Başkanlığına E-Posta Adres bilginiz yanlıştır.

2 - Kurumsal E-Posta Şifreniz yanlıştır.