Telefon: 0.346.2191135

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

İç Kontrol İş Akış Şemaları

Bilişim İşlemleri

  1 BİDBBİ001 Yazılım İstegi İş Akış Şeması
  2 BİDBBİ002 E-Posta Açılma İş Akış Şeması
  3 BİDBBİ003 Bilgisayar Laboratuvar Kurulumu İş Akış Şeması
  4 BİDBBİ004 Bina İnternet Bağlantısı İş Akış Şeması
  5 BİDBBİ005 Canlı Yayın İş Akış Şeması
  6 BİDBBİ006 Sabit IP Atamaları İş Akış Şeması
  7 BİDBBİ007 Hosting Talebi İş Akış Şeması
  8 BİDBBİ008 Wi-Fi Kurulumu İş Akış Şeması
  9 BİDBBİ009 KAMPUSKART Başvuru Akış Şeması
  10 BİDBBİ010 Personel Kimlik Başvuru Akış Şeması

İdari ve Mali İşler

  1 BİDBMİ001 Bütçe Hazırlama İş Akış Şeması
  2 BİDBMİ002 DMO Alımları İş Akış Şeması
  3 BİDBMİ003 Dogrudan Temin ile Satın Alma İş Akış Şeması
  4 BİDBMİ004 Açık İhale ile Satın Alma İş Akış Şeması
  5 BİDBMİ005 Pazarlık Usulü ile Satın Alma İş Akış Şeması
  6 BİDBMİ006 Mal Teslim Alma İş Akış Şeması
  7 BİDBMİ007 İdari Mali İşler Mutemet Ayniyat İş Akış Şeması
  8 BİDBMİ008 Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması
  9 BİDBMİ009 Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler İş Akış Şeması
  10 BİDBMİ010 Sayıştay Kararlarını İzleme İş Akış Şeması
  11 BİDBMİ011 Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Ödeme İş Akış Şeması
  12 BİDBMİ012 Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi İş Akış Şeması
  13 BİDBMİ013 Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İş Akış Şeması
  14 BİDBMİ014 Telefon Faturaları Ödeme İş Akış Şeması
  15 BİDBMİ015 Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış Şeması

Personel İşleri

  1 BİDBPİ001 Gelen Evrak İş Akış Şeması
  2 BİDBPİ002 Giden Evrak İş Akış Şeması
  3 BİDBPİ003 Arşiv İş Akış Şeması
  4 BİDBPİ004 Bimer Bilgi Edinme İş Akış Şeması
  5 BİDBPİ005 Hizmetiçi Eğitim, Toplantı, Konferans vb. Faaliyetlerin Personele Bildirilmesi İş Akış Şeması
  6 BİDBPİ006 İşe Başlamada ve Ayrılışta Yapılacak Gerekli İşlemler İş Akış Şeması
  7 BİDBPİ007 Mazeret İzni İş Akış Şeması
  8 BİDBPİ008 Mal Bildirimi İş Akış Şeması
  9 BİDBPİ009 Resmi Yazışmalar İş Akış Şeması
  10 BİDBPİ010 Yıllık İzin Alma İş Akış Şeması