Telefon: 0.346.2191135

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Tanıtım

Çağdaş yüksek eğitimi gerçekleştiren Cumhuriyet Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (CÜBİD) olarak sunduğumuz hizmetler, Sistem Yönetimi, Yazılım Desteği, Ağ Desteği ve Teknik Servis olmak üzere dört ana başlık altında toplanabilir.

Tek bir merkezden kontrol edilebilen sistemimiz sayesinde kaynak paylaşımı, internet çıkışı ve merkezi bilgi depolama hizmetleri sağlanmaktadır. Üniversitemizdeki her odaya internet ucu konulmuştur. Öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş tam teçhizatlı bilgisayar laboratuarları bulunmaktadır. Tüm öğrencilerimizin e-mail hesabı bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz internet üzerinden geçmiş ve okudukları dönemlere ait not ve kredi bilgilerini öğrenebilmektedirler. Tüm personelimizin özlük hakları ve bordroları otomasyonla kontrol edilebilmektedir.

CÜBİD aynı zamanda yazılım geliştirme misyonunu da yürütmektedir. Üniversitemizde kullanılan aşağıdaki projelerin tamamı dairemiz tarafından yıllar süren çalışmalar sonucunda tamamlanmıştır. CÜBİD büyük bir yeniliğe imza atarak projelerimizin tüm modüllerini internet üzerinden çalışacak şekilde yazmıştır. Bu projeler için JAVA, JSP, Oracle Forms/Reports yazılım araçlarını ve veritabanı olarak Oracle RDMS’si kullanmıştır. Projelerimizin tamamı Üniversite Bilgi Sistemi (ÜBS) altında toplanmıştır.

CÜBİD, Cumhuriyet Üniversitesi Web Sayfalarının tasarım ve geliştirme işlemlerini de yürütmektedir. Başlıca kuruluş sebebi “Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek, eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak” olan Bilgi İşlem Dairemiz, web sayfaları ile her geçen gün daha fazla bilgiyi bünyesinde toplamaktadır.

CÜBİD, her zaman personelimizin, öğrencilerimizin ve halkımızın bilgisayar kullanımı düzeylerini artırmayı vazife bilmiş, bu kapsamda bilgisayar kullanımı kursları düzenlemiştir. Bu misyonunu zamanla fakültelere ve Sürekli Eğitim Merkezi’ne devretmiştir.

CÜBİD’in en büyük misyonu ise tüm ekibi ile teknolojiyi yakından takip ederek üniversitemize taşımak ve daima bilgi teknolojilerinde en önde gidenlerden olmaktır.

Saygılarımızla