|   Ana Sayfa   |  Arama   |   English  |
   
Tanıtım

 

GENEL BİLGİLER

 Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 4 yıllık (8 yarıyıl) lisans programı olup, ebelikte bireylerin birer profesyonel olarak yetişmeleri için eğitim ve öğretim vermektedir. Eğitim sürecinde çevreyi ve toplumu tanımaya, yeni teknolojileri kullanabilmeye yönelik dersler ile insanın yapısı, anatomisi ve fizyolojisini kapsayan temel tıp dersleri verilmektedir. Programda profesyonelliğe yönelik meslek derslerinin yanı sıra bilimsel anlamda araştırmaların yapıldığı bitirme ödevi veya tez yer almaktadır. Ebelik Bölümü mezunlarına “Ebelik Lisans” diploması verilmektedir. Mezunlarımız Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunca 2547 Sayılı Kanun gereğince “Ebe” unvanını kullanmaktadır. Bölümümüz de 2003 – 2004 eğitim öğretim yılından itibaren Ebelikte Yüksek Lisans programına başlamıştır.

 

  2009-2010 eğitim öğretim yılında 5 öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi, 5 araştırma görevlisi ve 186 öğrenci ile eğitimine devam etmektedir. 1 araştırma görevlisi 35. madde ile başka bir üniversitede doktora eğitimini sürdürmektir.

Bu program; ebelik bilgi ve becerilerini profesyonellik içerisinde liderlik özellikleriyle artırabilen, hizmet verdiği gruba bütüncül olarak yaklaşan, multidisipliner ekiple işbirliği içerisinde topluma gebelik öncesi, gebelik, doğum, doğum sonrası, yenidoğan dönemlerine ve aile planlamasına yönelik bir bütün olarak hizmet sunabilen,  ebelik uygulama ve gelişmesindeki süreçte sürekli olarak ebelik araştırmalarını geliştirebilen ve sağlık bakımını yükseltecek olan araştırma aktivitelerini paylaşabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

 Bölümümüz öğretim elemanları, kişisel beceri ve profesyonel gelişimlerini sürekli olarak artırarak, bölgesel ve ulusal gereksinimlere cevap verebilecek kaliteli ebelik eğitim programları düzenleyerek ve geliştirerek topluma hizmet vermeye çalışmaktadırlar.

 

         Bölümümüz öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin Ebeler Derneği ile işbirliği içerisinde çalışmalarını yürütmesi hedeflenmektedir.

EBELİK BÖLÜMÜ AKADEMİK KADRO

Yrd.Doç.Dr.Özlem DURAN AKSOY(Bölüm Başkanı)

Yrd.Doç.Dr.Handan GÜLER

Yrd.Doç.Dr.Gülbahtiyar DEMİREL

Yrd.Doç.Dr.Mine BEKAR

Yrd.Doç.Dr.Şükran ERTEKİN PINAR

Yrd.Doç.Dr.Büşra CESUR

Yrd.Doç.Dr.Gülseren DAĞLAR

Yrd.Doç.Dr.Zeliha Burcu YURTSAL

Öğr.Gör.İlknur BİLGİN

Öğr.Gör.Sema BİÇER

Arş.Gör.Funda EVCİLİ

Arş.Gör.Sultan UÇUK

Arş.Gör.Nurdan KAYA (ÖYP)

KURULLAR

Bölüm Kurulu

Yrd.Doç.Dr.Özlem DURAN (Bölüm Başkanı)

Yrd.Doç.Dr.Şükran ERTEKİN PINAR (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Yrd.Doç.Dr.Handan GÜLER

Yrd.Doç.Dr.Gülbahtiyar DEMİREL

Yrd.Doç.Dr.Mine BEKAR

Yrd.Doç.Dr.Şükran ERTEKİN PINAR

Yrd.Doç.Dr.Büşra CESUR

Yrd.Doç.Dr.Gülseren DAĞLAR

Yrd.Doç.Dr.Zeliha Burcu YURTSAL

Öğr.Gör.İlknur BİLGİN

Öğr.Gör.Sema BİÇER

İDARİ YAPILANMA

Meral AKA (Bölüm Sekreteri)

Hüseyin ŞAHİN (Personel)

 

 

 
 
 
CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu