Cumhuriyet Üniversitesi
Tüzel Kişiler için Bilgi Edinme Başvuru Formu

Tüzel Kişinin Ünvanı  : 
Yetkili Kişinin T.C. Kimlik Numarası  :  T.C. Kimlik No öğren
Yetkili Kişinin E-Posta Adresi  : 
Yetkili Kişinin Cep Telefonu  :  İletişim İçin Lütfen Giriniz
Tüzel Kişinin Adresi  : 
İl : 
Cevap Şekli  : 
İstenen Bilgi ve Belgeler  : 
          4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler yukarıda belirtilmiştir.
         Gereğini arz ederim.
Onay Kodu  :