AÖF SİVAS
AÖF SIVAS
Tanıtım
Yönetim
Linkler
Sivas İli Okullar Listesi
Görev Talebi, Görev İptali
Görevlendirmelerle ilgili bazı açıklamalar...
Sınav Binaları - Anadolu Üniversitesi AÖF Sınav Merkezi Krokisi
Adayların Sıkça Yönelttiği Sorular
Anadolu Üniversitesi AÖF Temsilcilerine...
Sınavlarda Görev Alanlara Uyarılar
Sivas İçin Sınav Takvimi
AÖF Sınavlarında Görevlendirmeler
İletişim

Duyurular
Duyurular
Yönetim

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SİVAS İL SINAV MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ

 

Sivas AÜ-AÖF İl Koordinatörü

Prof. Dr. Ali TAŞKIN

 

 

Sivas AÜ-AÖF İl Koordinatör Yardımcısı

Öğr.Gör. Adem ÖKTEN

 

 

 
CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu