Akademik CV

Doç.Dr. HAKAN KOÇ


KİTAPLAR Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Bölüm Adı: Sosyal Bilgiler Öğretiminde Harita, Grafik ve Tablo Kullanımı,SÖNMEZ ÖMER FARUK,KOÇ HAKAN, Yayın Yeri: pegem a yayıncılık, Editör: Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 270, ISBN: ISBN 978-605-364-605-1, Bölüm Sayfaları: 181-199 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Coğrafya Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Bölüm Adı: Coğrafya Öğretimi,KOÇ HAKAN,AKSOY BÜLENT, Yayın Yeri: Pegem Akademi, Editör: Doç. Dr. Adem SEZER, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 278, ISBN: 978-605-241-018-9, Bölüm Sayfaları: 31-50 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Coğrafya Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Bölüm Adı: Coğrafya Öğretiminde Haritalar ve Atlasların Kullanımı,KOÇ HAKAN, Yayın Yeri: Pegem Akademi, Editör: Doç. Dr. Adem SEZER, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 278, ISBN: 978-605-241-018-9, Bölüm Sayfaları: 115-142 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Developments inEducational Sciences Bölüm Adı: ,KOÇ HAKAN,ÖNAL HAKAN, Yayın Yeri: St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Recep EFE Irina KOLEVA Emin ATASOY isa CÜREBAL, Basım Sayısı: 2016, Sayfa Sayısı: 744, ISBN: ISBN 978-954-07-4139-0, Bölüm Sayfaları: 727-744 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Ortaöğretim Coğrafya 11 Sınıf Ders Kitabı Bölüm Adı: ,KOÇ HAKAN,ATAKAN AYDOĞDU, Yayın Yeri: Dikey Yayıncılık, Editör: Nazmi DALKILIÇ, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 255, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2015 Ders Kitabı Tümü Günümüz Dünya Sorunları Bölüm Adı: ,KOÇ HAKAN, Yayın Yeri: Pegem Akademi, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2010 Bilimsel Kitap Tümü Sosyal Bilgiler Öğretimi Bölüm Adı: Harita Becerileri ve 11-14 Yaş Grubundaki Öğrencilerin Yapabilecekleri Harita Becerileri,KOÇ HAKAN,AKSOY BÜLENT, Yayın Yeri: Pegem Akademi, Editör: Mustafa Safran, Basım Sayısı: 4, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-4282-02-9, Bölüm Sayfaları: 361-389 2009 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - Teaching Geography in Higher Education:A Case Study of Problem-Based Learning KOÇ HAKAN, Yayın Yeri: Review of International Geographical Education Online, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Journals Indexed in Eric Özgün Makale 2 - Yukarı Kızılırmak Havzası'nda ırmak sularının tarımda sulama amaçlı kullanım özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma KOÇ HAKAN,DOĞRU DERYA,HAN EMRE, Yayın Yeri: Türk Coğrafya Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - Sivas İli'nde Şeker Pancarı Üreticilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri KOÇ HAKAN,ERGÜN Abdulkadir,KARTAL Fatih, Yayın Yeri: International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - TÜRKİYE ŞEKERPANCARI ÜRETİMİNDE SİVAS İLİNİN YERİ VE ÖNEMİ ERGÜN Abdulkadir,KOÇ HAKAN,KARTAL FATİH, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - Sosyal Bilgiler Dersinde Deprem Konusunun Dijital Oyunla Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi DOĞAN Emrah,KOÇ HAKAN, Yayın Yeri: Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: arastirmax Özgün Makale 6 - Farklı Programlardaki Lisans Öğrencilerinin Harita Okuryazarlıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Cumhuriyet Üniversitesi Örneği) KOÇ HAKAN,AKSOY BÜLENT,ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 7 - ORTAÖĞRETİM (9. SINIF) ÖĞRENCİLERİNİN HARİTA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ KARTAL Fatih,KOÇ HAKAN, Yayın Yeri: Doğu Coğrafya Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Arastirmax Özgün Makale 8 - Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi KOÇ HAKAN,KARATEKİN KADİR, Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 9 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Harita Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi KOÇ HAKAN,ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 10 - Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Coğrafi Unsurlara Nasıl Ve Ne Düzeyde Yer Verilmektedir KOÇ HAKAN,ÖNAL HAKAN,Ergün Abdulkadir, Yayın Yeri: International Journal Of Eurasia Social Sciences, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 11 - Türkiye Şekerpancarı Üretiminde Yozgat İlinin Yeri ve Önemi KOÇ HAKAN,BULUT İHSAN, Yayın Yeri: Türk Coğrafya Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 12 - Coğrafya Öğretiminin Aktif Vatandaşlık Eğitimindeki Rolü Öğretim Üyesi Görüşleri KOÇ HAKAN,ATASOY TURGAY, Yayın Yeri: Zeitschrift für die Welt der Türken, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 13 - Sivas İlin de Arıcılık Faaliyetleri KOÇ HAKAN,KARTAL FATİH, Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilgiler Eğitimi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 14 - Developing Valid and Reliable Map Literacy Scale KOÇ HAKAN,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Review of International Geographical Education Online, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 15 - İnteraktif Harita Sınavlarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi KOÇ HAKAN,YEŞİLTAŞ ERKAN, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 16 - Gestalt Kuramının Öğrencilerin Harita Okuma ve Yorumlama Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir İnceleme KOÇ HAKAN,BULUT İHSAN, Yayın Yeri: Marmara Coğrafya Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 17 - Türk Basınının Doğal Afetlere İlişkin Bakış Açısını Belirlemeye Yönelik Bir İnceleme KOÇ HAKAN, Yayın Yeri: Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: Ulakbim, Asos Özgün Makale 18 - Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği Geliştirilmesi Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması DEMİR SELÇUK BEŞİR,KOÇ HAKAN, Yayın Yeri: International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 19 - The level of inclusion of environmental literacy components in the published course books with regard to 2005 geography teaching programmes in Turkey KOÇ HAKAN, Yayın Yeri: International Journal of Academic Research, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: ISI-Thomson Reuters Özgün Makale 20 - The ideas of geography teachers about in servicegeography training activities KOÇ HAKAN, Yayın Yeri: Educational Research and Reviews, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: ERİC Özgün Makale 21 - Harita Beceri Düzeyleri ile Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Üzerine Bir İnceleme KOÇ HAKAN, Yayın Yeri: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 22 - Coğrafya Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi KOÇ HAKAN,KARATEKİN KADİR, Yayın Yeri: Marmara Coğrafya Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 23 - ÖSS YGS VE LYS Sınavlarındaki Coğrafya Sorularının Bloom Taksonomisi Bilişsel Alan Düzeyi Açısından Analizi KOÇ HAKAN,SÖNMEZ ÖMER FARUK,TANER ÇİFCİ, Yayın Yeri: Karadeniz Araştırmaları, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: ulakbim,asos Özgün Makale 24 - Yukarı Kızılırmak Havzasının İklimi SAĞDIÇ MUSTAFA,KOÇ HAKAN, Yayın Yeri: Türk Coğrafya Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 25 - Tokat İlinden Yaşanan Son Dönem İç Göçlerin Yönü ve Boyutu YÜRÜDÜR EREN,KOÇ HAKAN,SÖNMEZ ÖMER FARUK, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: asos Özgün Makale 26 - Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitaplarında Kullanılan Metin Türleri KOÇ HAKAN,SÖNMEZ ÖMER FARUK,TANER ÇİFCİ, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: asos Özgün Makale 27 - Türkiye de Öğrenim Gören Lisans Öğrencilerinin Zihin Haritasında Avrupa Birliği Algısı Ankara İli Örneği AKSOY BÜLENT,KOÇ HAKAN, Yayın Yeri: Milli Eğitim Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 28 - Coğrafya Eğitiminde Bölge Kavramı KOÇ HAKAN,AKSOY BÜLENT, Yayın Yeri: Marmara Coğrafya Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 29 - 2005 Coğrafya Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi KOÇ HAKAN,AKSOY BÜLENT, Yayın Yeri: Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim, Asos Özgün Makale 30 - Coğrafya Eğitiminde Harita Algısı ve Kullanımı KOÇ HAKAN, Yayın Yeri: Milli Eğitim, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, Ulakbim Özgün Makale 31 - Göç Hareketinin Nüfusun Cinsiyet ve Yaş Grubu Üzerine Etkisi Sivas Örneği KOÇ HAKAN,SAĞDIÇ MUSTAFA, Yayın Yeri: Marmara Coğrafya Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 32 - Öğretim Sürecinde Öğrencileri Aktif Kılan Etkinlikler ve Etkinliklere Dayalı Coğrafya Öğretimi KOÇ HAKAN,AKSOY BÜLENT,SÖNMEZ ÖMER FARUK,YEŞİLTAŞ ERKAN, Yayın Yeri: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Asos Özgün Makale 33 - Coğrafya Öğretiminde Fotoğraf Kullanımı KOÇ HAKAN, Yayın Yeri: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: Ulakbim, asos Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Ortaöğetim Kurumlarında Coğrafya Öğretimi Nasıl Olmalıdır? KOÇ HAKAN (08.11.2018-10.12.2018), Yayın Yeri: I.International Geography Education Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Sivas İli, Ulaş İlçe Koşullarında Şekerpancarı Türlerinin Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma KOÇ HAKAN (05.09.2018-08.09.2018), Yayın Yeri: III. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Yozgat İli Jeotermal Turizminin Potansiyeli ve Etki Alanı KOÇ HAKAN,ERGÜN Abdulkadir (04.05.2017-06.05.2017), Yayın Yeri: II. Uluslararası Bozok Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-609996-7-0 4 - BULUT İHSAN,KOÇ HAKAN,ÖZOĞUL Berna (04.05.2017-06.05.2017), Yayın Yeri: II.Uluslararası Bozok Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-609996-8-7 5 - Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Harita Yeterlik Düzeylerinin Yordanması AKSOY BÜLENT,KOÇ HAKAN (27.04.2017-29.04.2017), Yayın Yeri: VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongeresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-60,5-4222-53-7 6 - Probleme Dayalı Coğrafya Öğretimine Örnek Bir Çalışma: Kızılırmak Akıyor Sivas Bakıyor KOÇ HAKAN,DOĞRU Derya,HAN Emre (06.04.2017-08.04.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - A New Concept in Turkish Tourism Floating Islands BULUT İHSAN,ARTVİNLİ EYÜP,GİRGİN MUSTAFA,HADİMLİ HALİL,ZAMAN MEHMET,AKBULUT GÜLPINAR,KAYA NİYAZİ,KOÇ HAKAN (21.08.2016-25.08.2016), Yayın Yeri: 33rd International Geographical Congress Uluslararası Poster ISBN: 8 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Harita Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi ÇİFÇİ TANER,KOÇ HAKAN (23.05.2016-26.05.2016), Yayın Yeri: 4th International Geography Symposium Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Ortaöğretim Öğrencilerinin Harita Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi KOÇ HAKAN,KARTAL FATİH (23.05.2016-26.05.2016), Yayın Yeri: 4th International Geography Symposium Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Türkiye Şeker Pancarı Üretiminde Yozgat İlinin Yeri Ve Önemi KOÇ HAKAN,BULUT İHSAN (05.05.2016-07.05.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Bozok Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: ISBN 978-605-60996-3-2 11 - Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi KOÇ HAKAN,KARATEKİN KADİR (23.04.2015-25.04.2015), Yayın Yeri: IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - Coğrafyanın Vatandaşlık Eğitimindeki Yeri ve Önemi KOÇ HAKAN,ATASOY TURGAY (23.04.2015-25.04.2015), Yayın Yeri: IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - Sivas İli ve Çevresinde Arıcılık Faaliyetleri KOÇ HAKAN,KARTAL FATİH (08.01.2015-10.01.2015), Yayın Yeri: VII ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: