Akademik CV

Doç.Dr. FATİH KARAKUŞ


KİTAPLAR Matematik Eğitiminde Teoriler Bölüm Adı: Zoltan Dienes'in Matematik Öğrenme Teorisi,KARAKUŞ FATİH, Yayın Yeri: Pegem Akademi Yayıncılık, Editör: Erhan Bingölbali, Selahattin Arslan, İsmail Özgür Zembat , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 1016, ISBN: 978-605-318-380-8, Bölüm Sayfaları: 355-376 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Ortaöğretim 9 Sınıf Matematik Ders Kitabı Bölüm Adı: ,BOZKURT Ali, TATAR Enver, KARAKUŞ Fatih, ATİK Hasan, AKTÜMEN Muharrem, ÖZEL Serkan, Kösa Temel, KABACA Tolga, GÜNER Özkan, YILDIZ Avni, ÇEKMEZ Erdem, KERTİL Mahmut, KOL Murat, ÜNLÜ Abdullah Aydın, KOCABAŞ Adem, ORUÇ Arif, YAYLI Barış, KARATAŞ Celal, DÜŞÜN, Yayın Yeri: MEB Devlet Kitapları, Editör: ERBAŞ Kürşat Ayhan, ÇETİNKAYA Bülent, GÜVEN Bülent, KARATAŞ İlhan, ÇINKIR Zübeyir, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 1118, ISBN: 978-975-11-3771-5, Bölüm Sayfaları: - 2014 Ders Kitabı Tümü Eğitim Araştırmaları Nicel Nitel ve Karma Yaklaşımlar Bölüm Adı: Betimsel İstatistik,KARAKUŞ FATİH, Yayın Yeri: Eğiten Kitap, Editör: Demir Selçuk Beşir, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 548, ISBN: 9786054757312, Bölüm Sayfaları: 450-478 2014 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü Tanımları ve Tarihsel Gelişimleriyle Matematiksel Kavramlar Bölüm Adı: Matematiksel Anlamda Boyut Kavramı,PEKER MURAT,KARAKUŞ FATİH, Yayın Yeri: Pegem Akademi, Editör: ZEMBAT İsmail Özgür, ÖZMANTAR, Mehmet Fatih, BİNGÖLBALİ Erhan, ŞANDIR Erhan, DELİCE Ali, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 768, ISBN: 9786053645702, Bölüm Sayfaları: 186-197 2013 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - KARAKUŞ FATİH,AYDIN BÜNYAMİN, Yayın Yeri: Malaysian Online Journal of Educational Sciences (MOJES), Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: Journals Indexed in Eric Özgün Makale 2 - KARAKUŞ FATİH, Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL FOR MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Journals Indexed in Eric Özgün Makale 3 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Silindir ve Koniye Yönelik Kavram İmajlarının İncelenmesi KARAKUŞ FATİH, Yayın Yeri: İlköğretim Online, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - KARAKUŞ FATİH, Yayın Yeri: Issues in the Undergraduate Mathematics Preparation of School Teachers: The Journal, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Journals Indexed in Eric Özgün Makale 5 - KÖSA TEMEL,KARAKUŞ FATİH, Yayın Yeri: European Journal of Engineering Education, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: British Education Index Özgün Makale 6 - İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının ÖğretimselAçıklamalara İlişkin Tercihleri: Sıfıra Bölme Konusu KARAKUŞ FATİH, Yayın Yeri: Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 7 - KARAKUŞ FATİH,AYDIN BÜNYAMİN, Yayın Yeri: Malaysian Online Journal of Educational Technology, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Journals Indexed in Eric Özgün Makale 8 - Matematik ve Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerininİspat Yapma Düzeylerinin İncelenmesi KARAKUŞ FATİH,ERŞEN ZEYNEP BAHAR,OCAK GÜRBÜZ, Yayın Yeri: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS index Özgün Makale 9 - Okulöncesi Öğrencilerinin Temel Becerileri: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması AYDOĞDU BÜLENT,KARAKUŞ FATİH, Yayın Yeri: Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 10 - Pre Service Teachers Concept Images on Fractal Dimension KARAKUŞ FATİH, Yayın Yeri: International Journal for Mathematics Teaching and Learning, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ERIC Özgün Makale 11 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Dörtgenlere Yönelik Tanımlama ve Sınıflamalarının İncelenmesi KARAKUŞ FATİH,ERŞEN ZEYNEP BAHAR, Yayın Yeri: Karaelmas Journal of Educational Sciences, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS İndex Özgün Makale 12 - Investigation into How 8th Grade Students Define Fractals KARAKUŞ FATİH, Yayın Yeri: Educational Sciences: Theory & Practice, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 13 - İlkokul Öğrencilerine Yönelik Temel Beceri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması AYDOĞDU BÜLENT,KARAKUŞ FATİH, Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 14 - The Effects of Dynamic Geometry Software and Physical Manipulatives on Pre Service Primary Teachers Van Hiele Levels and Spatial Abilities KARAKUŞ FATİH,PEKER MURAT, Yayın Yeri: Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBIM Özgün Makale 15 - Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarındaki Değişim Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma KARAKUŞ FATİH,AYDOĞDU BÜLENT, Yayın Yeri: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 16 - Integration of WebQuest in Social Studies Course and Motivation of Pre service Teachers HALAT ERDOĞAN,KARAKUŞ FATİH, Yayın Yeri: The Georgia Social Studies Journal, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: Google scholar Özgün Makale 17 - The Effect of Teacher Training Programs on Pre service Mathematics Teachers Beliefs towards Mathematics DEDE YÜKSEL,KARAKUŞ FATİH, Yayın Yeri: Educational Sciences: Theory & Practice, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 18 - Matematiksel İspat Kavramına Pedagojik Bir Bakış Kuramsal Bir Çalışma DEDE YÜKSEL,KARAKUŞ FATİH, Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: googlescholar, dergipark Özgün Makale 19 - İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Geometrik İnşa Etkinliklerine Yönelik Görüşleri KARAKUŞ FATİH, Yayın Yeri: Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 20 - Secondary School Students Misconceptions about Fractals KARAKUŞ FATİH,KARATAŞ İLHAN, Yayın Yeri: Journal of Education and Human Development, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 21 - Gender and WebQuests Design in The Pre service Social Studies Teacher Education HALAT ERDOĞAN,KARAKUŞ FATİH, Yayın Yeri: Dicle Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Eğitim İndeksi Özgün Makale 22 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dörtgenlere Yönelik Kavram İmajlarının Değerlendirilmesi ERŞEN ZEYNEP BAHAR,KARAKUŞ FATİH, Yayın Yeri: Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TÜBİTAK ULAKBİM Özgün Makale 23 - Examining the Method of Proofs and Refutations in Pre Service Teachers Education KARAKUŞ FATİH,BÜTÜN MESUT, Yayın Yeri: BOLEMA: Mathematics Education Bulletin, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 24 - A Cross Age Study of Students Understanding of Fractals KARAKUŞ FATİH, Yayın Yeri: BOLEMA: Mathematics Education Bulletin, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 25 - The Investigation of Secondary School Science and Mathematics Pre service Teachers Attitudes Towards Teaching Profession AKBULUT ÖMER ENGİN,KARAKUŞ FATİH, Yayın Yeri: Educational Research and Reviews, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: ERIC Özgün Makale 26 - İlköğretim 8 Sınıf Matematik Öğretim Programı ve Ders Kitaplarının Fraktal Geometri Konusu Kapsamında Değerlendirilmesi KARAKUŞ FATİH,BAKİ ADNAN, Yayın Yeri: İlköğretim Online, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM, SCOPUS Özgün Makale 27 - Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programında Yer Alan Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri KARAKUŞ FATİH, Yayın Yeri: Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER Özgün Makale 28 - Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Programının Öğretmen Adaylarının Matematiğe Karşı Öz yeterlik Algılarına Etkisi KARAKUŞ FATİH,AKBULUT ÖMER ENGİN, Yayın Yeri: Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Sosyal Bilimler Veri Tabanı Özgün Makale 29 - Lakatos un Matematiksel Bilginin Gelişim Modelinin Okul Matematiğine Uyarlanması BAKİ ADNAN,BÜTÜN MESUT,KARAKUŞ FATİH, Yayın Yeri: Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Tübitak Ulakbim Özgün Makale 30 - Fraktal Kart Etkinliğiyle Fraktal Geometriye Giriş KARAKUŞ FATİH, Yayın Yeri: İlköğretim Online, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM, SCOPUS Özgün Makale 31 - Pascal Üçgeni ve Sierpinski Üçgeni Arasındaki İlişkinin Keşfedilmesinde Sınıf Ortamından Yansımalar KARAKUŞ FATİH, Yayın Yeri: Çağdaş Eğitim Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: TÜBİTAK ULAKBİM, EBSCO Özgün Makale 32 - Matematik Tarihinin Matematik Öğretiminde Kullanılması Karekök Hesaplamada Babil Metodu KARAKUŞ FATİH, Yayın Yeri: Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim SBVT Özgün Makale 33 - On N p q C1 Summability of The Sequence nBn x KARAKUŞ FATİH,YILDIRIM MUSTAFA, Yayın Yeri: E-Journal of New World Sciences Academy, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 34 - İlköğretim matematik öğretmenlerinin yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yönelik görüşleri KARAKUŞ FATİH,KÖSA TEMEL, Yayın Yeri: Milli Eğitim, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: TÜBİTAK ULAKBİM Özgün Makale 35 - The Almost C 1 E 1 Summability of A Fourier Series and Its Conjugate Series YILDIRIM MUSTAFA,KARAKUŞ FATİH, Yayın Yeri: Bull. Cal. Math. Soc., Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: Zentralblatt MATH Özgün Makale 36 - On The Degree of Approximation to a Function Belonging to The Weighted Lp Class By N p q E1 Means YILDIRIM MUSTAFA,KARAKUŞ FATİH, Yayın Yeri: East Asian Math. J., Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: Zentralblatt MATH Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Oran Konusuna Yönelik Özel Alan Bilgilerinin İncelenmesi KARAKUŞ FATİH,Doğruel Ayşe Betül (28.09.2018-30.09.2018), Yayın Yeri: II. International Congress on Science and Education Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Oran Konusuna Yönelik Öğretim ve Alan Bilgilerinin İncelenmesi KARAKUŞ FATİH,Doğruel Ayşe Betül (28.09.2018-30.09.2018), Yayın Yeri: II. International Congress on Science and Education 2018 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Öğretmenlerin Fetemm Öğretimi Yönelimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. KARAKUŞ FATİH,DOĞRUEL AYŞE BETÜL (28.04.2018-01.05.2018), Yayın Yeri: III. INES Education and Social Science Congress Uluslararası ISBN: 4 - Matematik Öğretmeni Adaylarının Fonksiyonların Tanım ve Görüntü Kümelerine Yönelik Anlamaları ERŞEN ZEYNEP BAHAR,PANCAROĞLU NİMET,KARAKUŞ FATİH (26.04.2018-28.04.2018), Yayın Yeri: 2 nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018) Uluslararası ISBN: 5 - Geometrik Düşünme Alışkanlıkları Bağlamında DokuzuncuSınıf Bir Matematik Ders Kitabının İncelenmesi ERŞEN ZEYNEP BAHAR,KARAKUŞ FATİH (26.04.2018-28.04.2018), Yayın Yeri: 2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018) Uluslararası ISBN: 6 - KARAKUŞ FATİH,DOĞRUEL AYŞE BETÜL (23.03.2018-25.03.2018), Yayın Yeri: International Congress on Science and Education Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Ortaokul Öğrencilerinin (FeTeMM) Alanlarına Yönelik İlgilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi KARAKUŞ FATİH,DOĞRUEL AYŞE BETÜL (23.03.2018-25.03.2018), Yayın Yeri: International Congress on Science and Education, (ICSE2018) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Matematik Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Öz-Yeterlikleri ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi. KARAKUŞ FATİH (23.03.2018-25.03.2018), Yayın Yeri: International Congress on Science and Education, (ICSE2018) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - Matematik Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum ve Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi KARAKUŞ FATİH (23.03.2018-25.03.2018), Yayın Yeri: International Congress on Science and Education, (ICSE2018) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik İnançlarının İncelenmesi ERŞEN ZEYNEP BAHAR,PANCAROĞLU NİMET,KARAKUŞ FATİH (23.03.2018-25.03.2018), Yayın Yeri: International Congress on Science and Education, (ICSE2018) Uluslararası ISBN: 11 - Matematik Öğretmeni Adaylarının İntegral Yardımıyla Hacim Hesaplamalarına İlişkin Anlamalarının İncelenmesi PANCAROĞLU NİMET,ERŞEN ZEYNEP BAHAR,KARAKUŞ FATİH (23.03.2018-25.03.2018), Yayın Yeri: International Congress on Science and Education, (ICSE2018) Uluslararası ISBN: 12 - Matematik ve Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin İspat Yapmaya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi KARAKUŞ FATİH,ERŞEN ZEYNEP BAHAR,OCAK GÜRBÜZ (03.11.2017-05.11.2017), Yayın Yeri: 1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Prizmalara Yönelik Kavram İmajlarının İncelenmesi KARAKUŞ FATİH (03.11.2017-05.11.2017), Yayın Yeri: 1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - MATEMATİK VE MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİNİSPAT YAPMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ KARAKUŞ FATİH,ERŞEN ZEYNEP BAHAR,OCAK GÜRBÜZ (14.09.2017-16.09.2017), Yayın Yeri: 1 st International education Research and Teacher Education Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - KARAKUŞ FATİH (17.07.2017-19.07.2017), Yayın Yeri: 8th International Conference on New Horizons in Education Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - AN EXAMINATION OF PROOF EVALUATION SKILLS OF PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS KARAKUŞ FATİH,ERŞEN ZEYNEP BAHAR,OCAK GÜRBÜZ (17.07.2017-19.07.2017), Yayın Yeri: 8h International Conference on New Horizons in Education Uluslararası Özet bildiri ISBN: 17 - Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Araştırmalara Yönelik Öz-yeterliklerindeki Değişim ÜzerineKarşılaştırmalı Bir Çalışma KARAKUŞ FATİH,ERKOL MEHMET,KIVRAK ERSİN (11.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: IV th International Eurasian Educational Research Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-170-145-5 18 - Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Araştırmalara Yönelik Tutumlarındaki DeğişimÜzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma KARAKUŞ FATİH,ERKOL MEHMET,KIVRAK ERSİN (20.04.2017-23.04.2017), Yayın Yeri: 26th International Conference on Educational Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 19 - ERŞEN ZEYNEP BAHAR,KARAKUŞ FATİH (20.04.2017-23.04.2017), Yayın Yeri: 26th International Conference on Educational Sciences Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 20 - KARAKUŞ FATİH,ERŞEN ZEYNEP BAHAR (20.04.2017-23.04.2017), Yayın Yeri: 26th International Conference on Educational Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 21 - ERŞEN ZEYNEP BAHAR,KARAKUŞ FATİH (20.04.2017-23.04.2017), Yayın Yeri: 26th International Conference on Educational Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 22 - Preservice Elementary Mathematics Teachers Concept Images for Sequences KARAKUŞ FATİH,ERŞEN ZEYNEP BAHAR,PANCAROĞLU NİMET (19.05.2016-22.05.2016), Yayın Yeri: International Conference on Education in Mathematics Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 23 - SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SİLİNDİRE YÖNELİK KAVRAM İMAJLARININ İNCELENMESİ KARAKUŞ FATİH (11.05.2016-14.05.2016), Yayın Yeri: 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 24 - SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SIFIRA BÖLME KONUSUNA YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ KARAKUŞ FATİH (11.05.2016-14.05.2016), Yayın Yeri: 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 25 - Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Bir İspatı Kabul Etme Kriterlerinin İncelenmesi KARAKUŞ FATİH (16.05.2015-18.05.2015), Yayın Yeri: Türk Bilgisayar ve Matematik Sempozyumu-2 Ulusal Özet bildiri ISBN: 26 - Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Matematiğe Yönelik İnançları Üzerinde Öğretmen Eğitimi Programlarının Etkisi KARAKUŞ FATİH,ERŞEN ZEYNEP BAHAR,PANCAROĞLU NİMET (11.09.2014-14.09.2014), Yayın Yeri: XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 27 - Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarındaki Değişim Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma KARAKUŞ FATİH,AYDOĞDU BÜLENT (16.05.2014-18.05.2014), Yayın Yeri: International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology Uluslararası Özet bildiri ISBN: 28 - İlkokul Öğrencilerine Yönelik Temel Beceri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması AYDOĞDU BÜLENT,KARAKUŞ FATİH (16.05.2014-18.05.2014), Yayın Yeri: International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology Uluslararası Özet bildiri ISBN: 29 - Sınıf Öğretmen Adaylarının Dörtgen Algılarının Değerlendirilmesi ERŞEN ZEYNEP BAHAR,KARAKUŞ FATİH (20.06.2013-22.06.2013), Yayın Yeri: 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 30 - Öğretmen Adaylarının Bazı Dörtgenlere Yönelik Tanımlama ve Sınıflamalarının Belirlenmesi KARAKUŞ FATİH,ERŞEN ZEYNEP BAHAR (20.06.2013-22.06.2013), Yayın Yeri: 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Ulusal Özet bildiri ISBN: 31 - İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin 6 Ve 7 Sınıf Seviye Belirleme Sınavı SBS Sonucunda Aldıkları Puanların Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi PEKER MURAT,KARAKUŞ FATİH,KOCA SELDA (27.06.2012-30.06.2012), Yayın Yeri: X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 32 - Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik İnançları Cinsiyet Perspektifi DEDE YÜKSEL,KARAKUŞ FATİH (27.06.2012-30.06.2012), Yayın Yeri: X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 33 - Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik İnançları Üzerinde Öğretmen Eğitimi Programlarının Etkisi DEDE YÜKSEL,KARAKUŞ FATİH (27.06.2012-30.06.2012), Yayın Yeri: X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 34 - İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin 6 Ve 7 Sınıf Seviye Belirleme Sınavı SBS Sonucunda Aldıkları Puanların Öğrenme Stillerine Göre Farklılığı PEKER MURAT,KARAKUŞ FATİH,KOCA SELDA (27.06.2012-30.06.2012), Yayın Yeri: X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 35 - Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının Öğretmen Adaylarının Matematiğin Doğasına Öğretimine ve Öğrenimine Yönelik İnançlarına Etkisi ATASOY ERCAN,CAMADAN FATİH,KARAKUŞ FATİH,İPEK ALİ SABRİ (05.05.2011-07.05.2011), Yayın Yeri: 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 36 - Fraktal geometri konuları kapsamında ilk ve ortaöğretim matematik programları ve ders kitaplarının değerlendirilmesi KARAKUŞ FATİH,BÜTÜN MESUT,KÖSA TEMEL,ÇEKMEZ ERDEM (20.10.2010-22.10.2010), Yayın Yeri: 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 37 - İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematiğin doğası hakkındaki inançlarının gelişimi BÜTÜN MESUT,KARAKUŞ FATİH,KÖSA TEMEL,ÇEKMEZ ERDEM (20.10.2010-22.10.2010), Yayın Yeri: 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 38 - Lakatos un Matematiksel Bilginin Gelişimine Yönelik Metodunun Sınıf Ortamındaki Yansımaları KARAKUŞ FATİH,BÜTÜN MESUT,BAKİ ADNAN (20.10.2010-22.10.2010), Yayın Yeri: 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 39 - Dinamik matematik yazılımlarının araştırma türünden geometri problemlerinin çözümündeki rolü ÇEKMEZ ERDEM,KÖSA TEMEL,KARAKUŞ FATİH,BÜTÜN MESUT (20.10.2010-22.10.2010), Yayın Yeri: 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 40 - Dinamik geometri yazılımı Cabri3D nin öğrencilerinin uzamsal görselleştirme becerileri üzerindeki etkisi KÖSA TEMEL,ÇEKMEZ ERDEM,KARAKUŞ FATİH,BÜTÜN MESUT (20.10.2010-22.10.2010), Yayın Yeri: 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 41 - Exploring fractal dimension by experiment Pre service teachers gains KARAKUŞ FATİH,KÖSA TEMEL (04.02.2010-06.02.2010), Yayın Yeri: World Conference on Educational Sciences Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 42 - Using dynamic geometry software Cabri 3D for teaching analytic geometry KÖSA TEMEL,KARAKUŞ FATİH (04.02.2010-06.02.2010), Yayın Yeri: World Conference on Educational Sciences Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 43 - Uzay geometri öğretiminde DGY Cabri 3D kullanımı Öğretmen adayları görüşleri KÖSA TEMEL,KARAKUŞ FATİH,ÇEKMEZ ERDEM (07.10.2009-09.10.2009), Yayın Yeri: 3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 44 - İlköğretim Fen Bilgisi ve Matematik Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Kullanma Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi AKBULUT ÖMER ENGİN,KARAKUŞ FATİH (07.10.2009-09.10.2009), Yayın Yeri: 3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 45 - Matematik Öğretmenlerinin Alan Eğitimi Bilgi Yapılarının İncelenmesinde Senaryo Tipi Mülakat Sorularının Kullanımı BAKİ ADNAN,BÜTÜN MESUT,KARAKUŞ FATİH (07.10.2009-09.10.2009), Yayın Yeri: 3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 46 - Katı cisimlerin yüzey alanları ve hacimlerini Cabri 3D ile keşfetme Prizma ve piramitler KÖSA TEMEL,KARAKUŞ FATİH,BÜTÜN MESUT (07.10.2009-09.10.2009), Yayın Yeri: 3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 47 - Bilgisayar Destekli ve Somut Materyaller Tasarlayan Öğretmen Adaylarının Tasarım Sürecindeki Yaşantıları ve Sürece İlişkin Kazanımları GÜNEŞ GÖNÜL,KARAKUŞ FATİH (07.10.2009-09.10.2009), Yayın Yeri: 3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 48 - Bilgisayar donanımlı ortamlarda Mandelbrot ve Julia kümelerinin öğretimi KARAKUŞ FATİH,AKBULUT ÖMER ENGİN,KÖSA TEMEL (07.10.2009-09.10.2009), Yayın Yeri: 3rd International Computer and Instructional Technologies Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 49 - Matematik Öğretmeni Adaylarının Fraktal Geometriye Yönelik Görüşleri KARAKUŞ FATİH,KÖSA TEMEL,KARATAŞ İLHAN (13.11.2008-15.11.2008), Yayın Yeri: 7. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 50 - Pascal üçgeni ve Sierpinski üçgeni arasındaki ilişkinin ilköğretim öğrencileri tarafından keşfedilmesi KARAKUŞ FATİH,KÖSA TEMEL,ÇEKMEZ ERDEM (23.06.2008-25.06.2008), Yayın Yeri: Proceedings of International Conference on Educational Science Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 51 - İngilizce dersinde web destekli öğretim ortamının öğrenci başarısı üzerine etkisi KARAKUŞ FATİH,KARAKUŞ GÜLÇİN,KÖSA TEMEL (06.05.2008-08.05.2008), Yayın Yeri: 8th International Educational Technology Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 52 - Uzay geometri öğretiminde 3D dinamik geometri yazılımı kullanımı Öğretmen görüşleri BAKİ ADNAN,KÖSA TEMEL,KARAKUŞ FATİH (06.05.2008-08.05.2008), Yayın Yeri: 8th International Educational Technology Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 53 - Öğretim Amaçlı Geliştirilen Bir Web Sitesi Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri AKBULUT ÖMER ENGİN,KARAKUŞ FATİH (06.05.2008-08.05.2008), Yayın Yeri: 8th International Educational Technology Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 54 - Web destekli öğretim yardımıyla fraktal geometri kavramlarının öğrenilmesine yönelik öğretmen ve öğrenci görüşleri BAKİ ADNAN,KARAKUŞ FATİH,KÖSA TEMEL (06.05.2008-08.05.2008), Yayın Yeri: 8th International Educational Technology Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 55 - Uzay geometri öğretimi için üç boyutlu dinamik geometri yazılımı kullanarak çalışma yapraklarının geliştirilmesi KÖSA TEMEL,KARAKUŞ FATİH,ÇAKIROĞLU ÜNAL (06.05.2008-08.05.2008), Yayın Yeri: 8th International Educational Technology Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 56 - Dinamik geometri yazılımı kullanarak fraktal geometri konusunda çalışma yapraklarının geliştirilmesi BAKİ ADNAN,KARAKUŞ FATİH,KÖSA TEMEL (16.04.2008-18.04.2008), Yayın Yeri: II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 57 - Öğretmen adaylarının matematik öğretiminde bilgisayar kullanımına yönelik tutumları BAKİ ADNAN,KÖSA TEMEL,KARAKUŞ FATİH (16.04.2008-18.04.2008), Yayın Yeri: II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 58 - İlköğretim Öğrencileri İle Matematik Öğretmen Adaylarının Fraktal Nesneleri Tanımlama Şekilleri BAKİ ADNAN,KARAKUŞ FATİH,KÖSA TEMEL (29.11.2007-01.12.2007), Yayın Yeri: 6. Matematik Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 59 - İlköğretim Öğrencilerinin Fraktal Geometriye Yönelik Görüşleri KARAKUŞ FATİH (15.11.2007-17.11.2007), Yayın Yeri: 1. Ulusal İlköğretim Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: