Akademik CV

ARİF BAKLA


KİTAPLAR NVivo ile nitel veri analizi Bölüm Adı: ,BAKLA ARİF,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Anı Yayıncılık, Editör: , Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 330, ISBN: 978-605-170-261-2, Bölüm Sayfaları: - 2019 Kitap Tercümesi Tümü Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri (Qualitative Research and Evaluation Methods) Bölüm Adı: Bölüm 8: Nitel Analiz ve Yorumlama (Chapter 8: Qualitative analysis and interpretation) (Chapter 8),ÇEKİÇ AHMET,BAKLA ARİF, Yayın Yeri: Pegem Akademi, Editör: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 656, ISBN: 978-605-364-933-5, Bölüm Sayfaları: 431-540 2017 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü Putting pen to paper Academic paragraph writing Bölüm Adı: ,BAKLA ARİF, Yayın Yeri: Blackswan, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 302, ISBN: 978-605-4664-20-7, Bölüm Sayfaları: - 2014 Ders Kitabı Tümü Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches Bölüm Adı: Chapter 7: Qualitative interviewing,BAKLA ARİF, Yayın Yeri: Siyasal, Editör: Selçuk Beşir Demir, Mesut Bütün, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 343, ISBN: 9786054627455, Bölüm Sayfaları: 213-242 2014 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü Research Perspectives on Teaching and Learning English in Turkey Policies and Practices Bölüm Adı: Perceived text difficulty, cultural familiarity, and lexical retention of Turkish EFL learners.,BAKLA ARİF,ARIKAN ARDA, Yayın Yeri: Peter Lang, Editör: Bayyurt, Yasemin, Bektaş-Çetinkaya, Yeşim, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 312, ISBN: 978-3-631-63334-2, Bölüm Sayfaları: 199-216 2012 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Yabancı Dil Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Bölüm Adı: Yabancı dil öğretiminde teknoloji kullanımı,SARIÇOBAN ARİF,BAKLA ARİF, Yayın Yeri: Anı Yayıncılık, Editör: Sarıçoban, Arif ve Tavil, Zekiye Müge, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 256, ISBN: 978-605-5213-07-7, Bölüm Sayfaları: 59-78 2012 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Yabancı Dil Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Bölüm Adı: Yabancı dil öğretiminde teknoloji tasarımı,BAKLA ARİF, Yayın Yeri: Anı Yayıncılık, Editör: Sarıçoban, Arif ve Tavil, Zekiye Müge, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 256, ISBN: 978-605-5213-07-7, Bölüm Sayfaları: 79-96 2012 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - Garth Stahl, Erica Sharplin and Benjamin Kehrwald, Real-time coaching and pre-service teacher education BAKLA ARİF, Yayın Yeri: Australian Journal of Education, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Kitap Kritiği 2 - The effects of spacing patterns on incidental L2 vocabulary learning through reading with electronic glosses ÇEKİÇ AHMET,BAKLA ARİF, Yayın Yeri: Instructional Science, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 3 - Jeong-Bae Son, Teacher development in technology-enhanced language teaching BAKLA ARİF, Yayın Yeri: E-Learning and Digital Media, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: Journals Indexed in Eric Kitap Kritiği 4 - A Study of Digital Nativeness and Digital Productivity: Data from EFL and ESL Contexts BAKLA ARİF, Yayın Yeri: Malaysian Online Journal of Educational Technology, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: Journals Indexed in Eric Özgün Makale 5 - A Critical Overview of Internet of Things in Education BAKLA ARİF, Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale 6 - A mixed-methods study of tailor-made animated cartoons in teaching punctuation in EFL writing BAKLA ARİF, Yayın Yeri: ReCALL, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 7 - İkinci Dilde Sesletim Öğretiminin Özüne Dair Bir Tartışma: Metodolojilerin ve İdeolojilerin Çatışması BAKLA ARİF,DEMİREZEN MEHMET, Yayın Yeri: Ana Dili Eğitimi Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale 8 - Quick Response Codes in Foreign Language Instruction: Practical Ideas and Strategies BAKLA ARİF, Yayın Yeri: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, DOAJ, Index Copernicus, SOBİAD Derleme Makale 9 - Can Podcasts Provide Meaningful Input in a Listening and Pronunciation Class? BAKLA ARİF, Yayın Yeri: Journal of Theoretical Educational Science, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 10 - Learner-generated materials in a flipped pronunciation class: A sequential explanatory mixed-methods study BAKLA ARİF, Yayın Yeri: COMPUTERS AND EDUCATION, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 11 - Interactive Videos in Foreign Language Instruction: A New Gadget in Your Toolbox BAKLA ARİF, Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale 12 - Using an Online Vocabulary Memorization Tool versus Traditional Vocabulary Exercises BAKLA ARİF,ÇEKİÇ AHMET, Yayın Yeri: Journal of Mother Tongue Education, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 13 - Learning English Idioms through Reading in an LMS Etymological Notes versus Pictorial Support BAKLA ARİF,ÇEKİÇ AHMET,DEMİRÖZ HAKAN, Yayın Yeri: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 14 - Interactive Puzzles in Vocabulary Instruction Teachers and Learners as Designers BAKLA ARİF,SARIÇOBAN ARİF, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Derleme Makale 15 - An investigation into foreign language learning anxiety, stress and personality ın higher education. KÖKSAL ONUR,ARSLAN COŞKUN,BAKLA ARİF, Yayın Yeri: International Journal of New Trends in Education and their Implications, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 16 - KÖKSAL ONUR,BAKLA ARİF, Yayın Yeri: Middle-East Journal of Scientific Research, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 17 - Web based surveys in educational research BAKLA ARİF,ÇEKİÇ AHMET,KÖKSAL ONUR, Yayın Yeri: International Journal of Academic Research, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Derleme Makale 18 - Promoting productive language skills through the use of learner generated surveys SARIÇOBAN ARİF,BAKLA ARİF, Yayın Yeri: The Journal of Language Teaching and Learning, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI, EBSCO, Index Copernicus Özgün Makale 19 - BAKLA ARİF, Yayın Yeri: Mediterranean Journal of Humanities, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 20 - Testing the Efficiency of a CEF based A2 Level Syllabus DEMİREZEN MEHMET,BAKLA ARİF, Yayın Yeri: The Reading Matrix, Yıl: 2007 Uluslararası Hakemli Endeks: Journals Indexed in Eric Özgün Makale 21 - Review of A Guide to Qualitative Meta-Synthesis BAKLA ARİF, Yayın Yeri: Qualitative Research, Yıl: Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Kitap Kritiği 22 - A Mixed-Methods Study of Feedback Modes in EFL Writing BAKLA ARİF, Yayın Yeri: LANGUAGE LEARNING AND TECHNOLOGY, Yıl: Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Can We Use Authoring Tools to Teach Productive Language Skills? BAKLA ARİF (27.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu-UETS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-4561-55-1 2 - Collaborative Digital Tools for L2 Writing: Guidelines for Selection and Use ÇEKİÇ AHMET,BAKLA ARİF (27.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-4561-55-1 3 - Formative Assessment through Digital Tools in EFLListening Comprehension: Stories from a Turkish Context BAKLA ARİF,DEMİRÖZ HAKAN (19.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: 2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-975-441-498-1 4 - BAKLA ARİF (19.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: 2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Yabancı Dil Öğretim Materyali Tasarımında Dijital Teknolojiler: Kazanımlardan ve Sorunlardan Prensiplere BAKLA ARİF (12.10.2017-13.10.2017), Yayın Yeri: 5. Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 6 - A Dialogic Approach to Using Google Drive for L2 Writing Feedback BAKLA ARİF (22.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: 1st International Black Sea Conference on Language and Language Education Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - Can podcast provide meaningful input in a listening and pronunciation class? BAKLA ARİF (08.09.2017-10.09.2017), Yayın Yeri: Fostering 21 st Century Skills in Language Studies Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - An Overview of Screencast Feedback in EFL Writing: Fad or the Future? BAKLA ARİF (27.04.2017-28.04.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978605-136-355-4 9 - Interactive videos in EFL classes A new gadget in your tool box BAKLA ARİF (12.05.2016-14.05.2016), Yayın Yeri: Interdisciplinary approaches: Beyond the borders of ELT methodology Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Using an Online Vocabulary Memorization Tool versus Traditional Vocabulary Instruction BAKLA ARİF,ÇEKİÇ AHMET (12.05.2016-14.05.2016), Yayın Yeri: Interdisciplinary approaches: Beyond the borders of ELT methodology1214 May 20166 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - Improving Learner Engagement through Scorm Software and Web 2 0 Tools in A Flipped Pronunciation Class BAKLA ARİF (08.06.2015-10.06.2015), Yayın Yeri: 2nd International Eurasian Educational Research Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - Extensive Reading from a Different Perspective: Web 2.0 Tools at Work BAKLA ARİF (15.05.2014-17.05.2014), Yayın Yeri: 8th International ELT Research Conference: Innovative Approaches to Research in ELT Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-4222-27-8 13 - The Effects of Recycle Patterns on Vocabulary Retention ÇEKİÇ AHMET,BAKLA ARİF (15.05.2014-17.05.2014), Yayın Yeri: 8th International ELT Research Conference: Innovative Approaches to Research in ELT Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-4222-27-8 14 - An Investigation into Foreign Language Learning Anxiety, Stress and Personality in Higher Education KÖKSAL ONUR,ARSLAN COŞKUN,BAKLA ARİF (24.04.2014-26.04.2014), Yayın Yeri: 5 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - Designing and administering online surveys ÇEKİÇ AHMET,BAKLA ARİF (24.09.2010-26.09.2010), Yayın Yeri: Computer and Instructional Technologies in Educations ICITS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - Learner autonomy online Stories from a blogging experience ARIKAN ARDA,BAKLA ARİF (01.06.2010-03.06.2010), Yayın Yeri: The First International Foreign Language Teaching Conference, Gaziantep Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-4389-05-6 17 - A meta analysis of the use of literature in foreign language teaching ARIKAN ARDA,ÇEKİÇ AHMET,YÜKSELCİ SEMA,BAKLA ARİF,İBRAHİM KHEZERLOU,KIRMIZI ÖZKAN,EYÜP YAŞAR KÜRÜM (15.10.2009-17.10.2009), Yayın Yeri: The 9th Language, Linguistics and Sytlistics Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2018-2019 İDÖ1005 Dinleme ve Sesletim -- I İngilizce 3 Lisans 2018-2019 İDÖ2003 Dilbilim - I İngilizce 3 Lisans 2018-2019 İDÖ3005 Dil Becerilerinin Öğretimi - I İngilizce 4 Lisans 2018-2019 İNG1005 Dinleme ve Sesletim - I İngilizce 2 Lisans 2017-2018 GMS1007 Yoğun İngilizce - I İngilizce 10 Lisans 2017-2018 GMS1010 Yoğun İngilizce - II İngilizce 10 Lisans 2017-2018 İDÖ1005 Dinleme ve Sesletim -- I İngilizce 3 Lisans 2017-2018 İDÖ1006 Dinleme ve Sesletim -- II İngilizce 3 Lisans 2017-2018 İDÖ2003 Dilbilim - I İngilizce 3 Lisans 2017-2018 İDÖ2004 Dilbilim - II İngilizce 3 Lisans 2017-2018 İDÖ3005 Dil Becerilerinin Öğretimi - I İngilizce 4 Lisans 2017-2018 İDÖ3006 Dil Becerilerinin Öğretimi - II İngilizce 4 Lisans 2017-2018 İDÖ4006 Öğretmenlik Uygulaması İngilizce 8 Lisans 2017-2018 PFE4001 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Türkçe 4 Lisans 2017-2018 PFE4004 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 8 Lisans 2017-2018 PFE4010 Eğitimde Teknoloji Kullanımı Türkçe 2 Lisans 2017-2018 PFE4010 Eğitimde Teknoloji Kullanımı Türkçe 2 Lisans 2016-2017 İDE1015 İngilizce Fonetik ve Konuşma I İngilizce 3 Lisans 2016-2017 İDÖ1005 Dinleme ve Sesletim -- I İngilizce 3 Lisans 2016-2017 İDÖ1006 Dinleme ve Sesletim -- II İngilizce 3 Lisans 2016-2017 İDÖ2003 Dilbilim - I İngilizce 3 Lisans 2016-2017 İDÖ2004 Dilbilim - II İngilizce 3 Lisans 2016-2017 İDÖ3005 Dil Becerilerinin Öğretimi - I İngilizce 4 Lisans 2016-2017 İDÖ3006 Dil Becerilerinin Öğretimi - II İngilizce 4 Lisans 2016-2017 MÜT1005 İngilizce Metin Okuma ve Yazma - I İngilizce 2 Lisans 2016-2017 MÜT2011 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri - I (İT) İngilizce 2 Lisans 2016-2017 PFE4001 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Türkçe 4 Lisans 2016-2017 PFE4004 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 8 Lisans 2016-2017 PFE4010 Eğitimde Teknoloji Kullanımı Türkçe 2 Lisans 2015-2016 İDÖ1006 Dinleme ve Sesletim -- II İngilizce 3 Lisans 2015-2016 İDÖ1014 Sözcük Bilgisi İngilizce 3 Lisans 2015-2016 İDÖ2014 Bilimsel Araştırma Yöntemleri İngilizce 2 Lisans 2015-2016 İDÖ3006 Dil Becerilerinin Öğretimi - II İngilizce 4 Lisans 2015-2016 İDÖ4004 Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme İngilizce 3 Lisans 2015-2016 PFE4004 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 8 Lisans 2014-2015 İDÖ1005 Dinleme ve Sesletim -- I İngilizce 3 Lisans 2014-2015 İDÖ1006 Dinleme ve Sesletim -- II İngilizce 3 Lisans 2014-2015 İDÖ2003 Dilbilim - I İngilizce 3 Lisans 2014-2015 İDÖ2004 Dilbilim - II İngilizce 3 Lisans 2014-2015 İDÖ2014 Bilimsel Araştırma Yöntemleri İngilizce 2 Lisans 2014-2015 İDÖ3005 Dil Becerilerinin Öğretimi - I İngilizce 4 Lisans 2014-2015 İDÖ3006 Dil Becerilerinin Öğretimi - II İngilizce 4 Lisans 2014-2015 PFE3004 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Türkçe 2 Lisans 2014-2015 PFE3004 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Türkçe 2 Lisans 2014-2015 PFE4001 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Türkçe 4 Lisans 2014-2015 PFE4001 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Türkçe 4 Lisans 2014-2015 PFE4004 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 8 Lisans 2014-2015 PFE4007 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 8 Lisans 2014-2015 PFE4007 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 8 Lisans 2013-2014 Anlatım Becerileri İngilizce 3 Lisans 2013-2014 Bilimsel Araştırma Yöntemleri İngilizce 2 Lisans 2013-2014 Dilbilim I İngilizce 3 Lisans 2013-2014 Dilbilim II İngilizce 3 Lisans 2013-2014 Dinleme ve Sesletim I İngilizce 3 Lisans 2013-2014 Dinleme ve Sesletim II İngilizce 3 Lisans 2013-2014 ING - Writing (Hazırlık Yıllık Ders) İngilizce 7 Lisans 2013-2014 İDÖ1005 Dinleme ve Sesletim -- I İngilizce 3 Lisans 2013-2014 İDÖ1006 Dinleme ve Sesletim -- II İngilizce 3 Lisans 2013-2014 İDÖ2003 Dilbilim - I İngilizce 3 Lisans 2013-2014 İDÖ2004 Dilbilim - II İngilizce 3 Lisans 2013-2014 İDÖ2009 Anlatım Becerileri İngilizce 3 Lisans 2013-2014 İDÖ2014 Bilimsel Araştırma Yöntemleri İngilizce 2 Lisans 2013-2014 YDİ1005 İngilizce - I İngilizce 3 Lisans 2013-2014 YDİ1006 İngilizce - II İngilizce 3 Lisans 2012-2013 Dinleme ve Sesletim II İngilizce 3 Lisans 2012-2013 ING Reading and Writing (Hazırlık Yıllık Ders) İngilizce 6 Lisans 2012-2013 İDK1013 Eğitim Bilimine Giriş Türkçe 3 Lisans 2012-2013 İDÖ1005 Dinleme ve Sesletim -- I İngilizce 3 Lisans 2012-2013 İDÖ1006 Dinleme ve Sesletim -- II İngilizce 3 Lisans 2012-2013 İMÖ3018 Ölçme ve Değerlendirme Türkçe 3 Lisans 2012-2013 İOÖ3026 Ölçme ve Değerlendirme Türkçe 3 Lisans 2012-2013 YDE1002 İngilizce - II İngilizce 3 Lisans 2012-2013 YDİ1005 İngilizce - I İngilizce 3 Lisans 2012-2013 YDİ1006 İngilizce - II İngilizce 3 Lisans 2012-2013 YDİ2001 İngilizce - III İngilizce 2 Doktora 2016-2017 ELAN 650 Research Issues in ELT (ERUZEM, Erciye Uni.) İngilizce 3 Doktora 2016-2017 ELAN650 İngiliz Dili Öğretiminde Araştırma Konuları (Doktora) İngilizce 3