Akademik CV

Doç.Dr. NEBAHAT GÖÇERİ


BİLDİRİLER 1 - Türk Kadın Hareketinin Tarihsel Gelişim Süreci_2 GÖÇERİ NEBAHAT (08.03.2018-08.03.2018), Yayın Yeri: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 2 - Türk Kadın Hareketinin Tarihsel Gelişim Süreci_2 GÖÇERİ NEBAHAT (08.03.2018-08.03.2018), Yayın Yeri: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 3 - Türk Kadın Hareketinin Tarihsel Gelişim Süreci GÖÇERİ NEBAHAT (08.03.2017-08.03.2017), Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Türkoloji Merkezi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 4 - Türk Kadın Hareketinin Tarihsel Gelişim Süreci GÖÇERİ NEBAHAT (08.03.2017-08.03.2017), Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Türkoloji Merkezi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 5 - Eğitimde Hedef Belirleme GÖÇERİ NEBAHAT (29.06.2016-29.06.2016), Yayın Yeri: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri, Atatürk Kültür Merkezi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 6 - Feminizme Dair Yanlış Anlaşılmalar GÖÇERİ NEBAHAT (09.03.2016-09.03.2016), Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 7 - Feminizme Dair Yanlış Anlaşılmalar GÖÇERİ NEBAHAT (09.03.2016-09.03.2016), Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 8 - Epistemolojik Açıdan Feminizm ve Teoloji GÖÇERİ NEBAHAT (08.03.2016-08.03.2016), Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Merkezi (KADAUM) Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 9 - Epistemolojik Açıdan Feminizm ve Teoloji GÖÇERİ NEBAHAT (08.03.2016-08.03.2016), Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Merkezi (KADAUM), Mithat Özsan Amfisi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 10 - Osmanlıdan Cumhuriyete Örnek Bir Türk Kadını: Fatma Aliye Hanım''ın Hayatı ve Görüşleri GÖÇERİ NEBAHAT (09.12.2015-09.12.2015), Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Tarih Topluluğu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - Osmanlıdan Cumhuriyete Örnek Bir Türk Kadını: Fatma Aliye Hanım''ın Hayatı ve Görüşleri GÖÇERİ NEBAHAT (09.12.2015-09.12.2015), Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Tarih Topluluğu, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - Akademik Başarıyı Olumlu ve Olumsuz Etkileyen Faktörler ve Alınacak Tedbirler (tespitler, özgün çalışmalar, projeler, öneriler) GÖÇERİ NEBAHAT (08.09.2015-08.09.2015), Yayın Yeri: Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü, Hizmet İçi Eğitim Semineri Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 13 - Kadınlık Olgusunun Felsefi ve Tarihi Boyutları GÖÇERİ NEBAHAT (13.05.2015-13.05.2015), Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 14 - Kadınlık Olgusunun Felsefi ve Tarihi Boyutları GÖÇERİ NEBAHAT (13.05.2015-13.05.2015), Yayın Yeri: Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 15 - "Eğitim ve Din Eğitimi Açısından Toplumsal Cinsiyet Meselelerine İlişkin Çözüm Önerileri" (26-27 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul''da İSAV''ın (İslamî Araştırmalar Vakfı) Dini ve Toplumsal Boyutlarıyla Cinsiyet-II adlı Tartışmalı İlmi İhtisas Toplantısı, Top GÖÇERİ NEBAHAT (26.05.2012-27.05.2012), Yayın Yeri: (İslamî Araştırmalar Vakfı) Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 16 - "Toplumsal Cinsiyet: Allah Vergisi mi, Kulların Müktesebi mi?" Düzenleyen Kurum: İslami İlimler Vakfı, Dinî ve Toplumsal Boyutlarıyla Cinsiyet, Tartışmalı İlmi İhtisas Toplantısı, 21-22 Mayıs 2011, İstanbul, Toplumsal Cinsiyet I, İSAV, 2011 GÖÇERİ NEBAHAT (21.05.2011-22.05.2011), Yayın Yeri: İSAV Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 17 - Kadın Araştırmalarında Yöntembilim_2 GÖÇERİ NEBAHAT (20.05.2010-23.05.2010), Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 18 - Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Okutulan DKAB Derslerine Dair Öğrencilerin Değerlendirmeleri GÖÇERİ NEBAHAT (23.05.2009-24.05.2009), Yayın Yeri: Türkiye''de Okullarda Din Öğretimi Sempozyumu, Değerler Eğitimi Merkezi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 19 - Ashab-ı Kehf Kıssası''nın Eğitim Açısından Değerlendirilmesi GÖÇERİ NEBAHAT (19.10.2006-21.10.2006), Yayın Yeri: Tarsus Huzurkent, Ashabı- Kehf Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 20 - CEDAW I. Bölgesel Eğitim Toplantısı_Adana GÖÇERİ NEBAHAT (17.02.2006-18.02.2006), Yayın Yeri: CEDAW I. Bölgesel Eğitim Toplantısı_hekimevi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 21 - Kız Çocuklarının Okullaşmasına Destek Kampanyası GÖÇERİ NEBAHAT (02.06.2003-05.06.2003), Yayın Yeri: 2001-2005 T.C. Hükümeti ile UNICEF işbirliği Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 22 - IV. Türk Kültürün Kongresi, Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği GÖÇERİ NEBAHAT (17.12.2002-21.12.2002), Yayın Yeri: Din, İnanç, Laik Düşünce, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 23 - Din Anlayışının Din Öğretimi Üzerindeki Belirleyici Etkisi, Türkiye''nin Avrupa Birliği''ne Girişinin Din Boyutu GÖÇERİ NEBAHAT (17.09.2001-19.09.2001), Yayın Yeri: Diyanet İşleri Başkanlığı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 24 - Devlet Politikası Olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitaplarında İnsan Hakları ve Hoşgörü, GÖÇERİ NEBAHAT (15.05.2000-18.05.2000), Yayın Yeri: 2000 yılında tarih ve edebiyat metinlerinde islamiyet ve hristiyanlık arasında saygı ve hoşgörü uluslararası sempozyumu (Respect and Tolerance between Islam and Christianity in the Texts of History and Literature 2000) Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 25 - Din ve Laiklik İlişkileri GÖÇERİ NEBAHAT (29.11.2000-), Yayın Yeri: Adana Kemal Serhatlı Polis Okulu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 26 - Din ve Vicdan Hürriyeti_2 GÖÇERİ NEBAHAT (11.11.1999-), Yayın Yeri: Adana Kemal Serhatlı Polis Okulu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 27 - Din ve Vicdan Hürriyeti GÖÇERİ NEBAHAT (14.10.1998-), Yayın Yeri: Adana Kemal Serhatlı Polis Okulu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 28 - Ayrımcılığın Zararları GÖÇERİ NEBAHAT (10.12.1997-), Yayın Yeri: Adana Kemal Serhatlı Polis Okulu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 29 - Tarsus''ta Bir Abbasi Halifesi: Halife Me''mun GÖÇERİ NEBAHAT (27.10.2007-), Yayın Yeri: Tarsus Huzurkent, II. Ashabı- Kehf Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 30 - Türk Kadın Hareketi GÖÇERİ NEBAHAT (08.03.2006-), Yayın Yeri: Eğitim Gönüllüleri Derneği, Sürmeli Oteli Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 31 - Dünya Kadın Hareketi Tarihi GÖÇERİ NEBAHAT (26.04.2006-), Yayın Yeri: Adana Sağlık Yüksekokulu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 32 - Hz. Peygamberin Rehberliğine Niçin İhtiyaç Vardır? GÖÇERİ NEBAHAT (11.04.2006-), Yayın Yeri: Adana 19 Mayıs Lisesi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 33 - Türk Dünyasında ve Batı Dünyasında Kadın Hareketi GÖÇERİ NEBAHAT (08.03.2005-), Yayın Yeri: Özel Gündoğdu Okulları_Adana Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 34 - Kadın Hareketi Tarihi-2 GÖÇERİ NEBAHAT (29.12.2004-), Yayın Yeri: Ç.Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KADAUM) Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 35 - Kur''an''a Göre Hz. Peygamber''in Özellikleri GÖÇERİ NEBAHAT (13.05.2004-), Yayın Yeri: Karşıyaka Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Yüreğir/Adana Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 36 - İyilik ile Kötülüğün Bitmeyen Rekabeti GÖÇERİ NEBAHAT (06.05.2004-), Yayın Yeri: Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri (Forum), Düzenleyen Kurum: Türkiye Diyanet Vakfı Adana Şubesi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 37 - Kuran''ın Dilinden Hz. Peygamber''in Özellikleri GÖÇERİ NEBAHAT (10.04.2004-), Yayın Yeri: Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri (Forum), Düzenleyen Kurum: Türkiye Diyanet Vakfı Adana Şubesi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 38 - Kadın Hareketinin Düşünsel Temelleri GÖÇERİ NEBAHAT (08.04.2004-), Yayın Yeri: Ç.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Deontoloji ABD Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 39 - Kadın Hareketi Tarihi GÖÇERİ NEBAHAT (08.03.2004-), Yayın Yeri: Ç.Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KADAUM) Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 40 - Resimli Kadın Tarihi (Dünyada ve Türklerde Kadın Hareketinin Öncüleri GÖÇERİ NEBAHAT (25.12.2003-), Yayın Yeri: Ç.Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KADAUM) Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 41 - Hz. Peygamber ve İnsan Sevgisi GÖÇERİ NEBAHAT (15.05.2003-), Yayın Yeri: Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri, (Forum), Düzenleyen Kurum: Türkiye Diyanet Vakfı Adana Şubesi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 42 - İrticanın Amaç ve Hedefleri GÖÇERİ NEBAHAT (12.03.2003-), Yayın Yeri: Adana Kemal Serhatlı Polis Okulu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 43 - Kadın Araştırmalarında Yöntembilim GÖÇERİ NEBAHAT (05.04.2005-), Yayın Yeri: Ç.Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KADAUM), Workshop Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 44 - Batı Dünyasında ve Türk Dünyasında Kadın Hareketi GÖÇERİ NEBAHAT (30.03.2011-), Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi, Merkezi Amfi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 45 - İlk Kadın Yazarımız: Fatma Aliye Hanım GÖÇERİ NEBAHAT (14.03.2009-), Yayın Yeri: Ramazanoğlu Kültür Merkezi_Adana Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 46 - İnanç ve Sağlık Sistemine Yansıması GÖÇERİ NEBAHAT (10.04.2007-), Yayın Yeri: Adana Sağlık Yüksekokulu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 47 - Ölçme ve Değerlendirme GÖÇERİ NEBAHAT (15.02.2007-), Yayın Yeri: Adana İl Müftülüğü, Kur''an Kursu Öğreticilerine Yönelik Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 48 - İslam Kültüründe Kadın Karşıtı Söylem GÖÇERİ NEBAHAT (18.11.2006-), Yayın Yeri: Güney Rotary Kulübü, Yer: HiltonSa Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 49 - Ana Çizgileriyle Kadın Hareketi GÖÇERİ NEBAHAT (08.03.2006-), Yayın Yeri: Karaisalı Meslek Yüksekokulu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 50 - DKAB Dersinde Uygulanan Bir Model: Adana Modeli GÖÇERİ NEBAHAT (02.11.2018-), Yayın Yeri: İkinci Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 51 - Kozan Mutasarrıf-ı Esbakı Musa Kazım''ın Pedagoji Kitapları GÖÇERİ NEBAHAT (02.11.2018-), Yayın Yeri: İkinci Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 52 - Günümüz Eğitim Fakültelerinde "Pedagoji Tarihi" Niçin Okutulmaz? GÖÇERİ NEBAHAT (10.06.2018-), Yayın Yeri: Beşinci Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 53 - Türk Eğitim Tarihi Açısından Maarif Salnameleri Nasıl Birer Bilgi Kaynağıdır? GÖÇERİ NEBAHAT (03.11.2017-), Yayın Yeri: Birinci Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: