Akademik CV

Doç.Dr. TANER ÇİFÇİ


MAKALELER 1 - Coğrafya ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özdeğerlendirme Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi ÇİFÇİ TANER,DİKMENLİ YURDAL, Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Journal of History Culture and Art Research, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 3 - Coğrafya Öğretmenlerinin Geribildirime Yönelik Farkındalık Düzeyleri ve Kullanımı ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: International Journal Of Eurasia Social Sciences, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 4 - ÇİFÇİ TANER,KÖYBAŞI FATMA, Yayın Yeri: Journal of Education and Practice, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 5 - Farklı Lisans Programlardaki Öğrencilerin Harita Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği KOÇ HAKAN,AKSOY BÜLENT,ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 6 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Harita Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi KOÇ HAKAN,ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Marmara Coğrafya Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 7 - Geographical Concepts in Turkish Lullabys ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Universal Journal of Educational Research, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Journals Indexed in Eric Özgün Makale 8 - Geography Teachers Attitudes and Beliefs Regarding Classroom Management DİKMENLİ YURDAL,ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: International Journal of Higher Education, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Journals Indexed in Eric Özgün Makale 9 - Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Görüşleri DİKMENLİ YURDAL,ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 10 - Üniversite Öğrencilerinin Vatan Algısı ve Geçmişe Dönük Değişimi ÇİFÇİ TANER,DİKMENLİ YURDAL, Yayın Yeri: Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 11 - Coğrafya Öğretmenlerinin Okul Dışı Coğrafya Öğretimine İlişkin Görüşleri ÇİFÇİ TANER,DİKMENLİ YURDAL, Yayın Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 12 - Effects of Infographics on Students Achievement and Attitude towards Geography Lessons ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Journal of Education and Learning, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Journals Indexed in Eric Özgün Makale 13 - Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları ve Coğrafya Alan Bilgi Düzeyleri ÇİFÇİ TANER,DİKMENLİ YURDAL, Yayın Yeri: Journal of Educational Sciences, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: THE GERMAN NATIONAL LIBRARY, OAJİ Özgün Makale 14 - Üstün Yetenekli Öğrencilerin Coğrafya Dersine İlişkin Algıları ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: e-International Journal of Educational Research, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 15 - Coğrafya Öğretmenlerinin İş Doyumu ve İş Yaşamında Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi ÇİFÇİ TANER,DİKMENLİ YURDAL, Yayın Yeri: Asos Journal (The Journal of Academic Social Science), Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: İNDEX COPERNİCUS, ASOS, OAJİ, SOBİAD, TEİ Özgün Makale 16 - Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Coğrafya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Alan Bilgi Düzeyleri DİKMENLİ YURDAL,ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 17 - Örnek Olay Yönteminin Coğrafya Ders Kitaplarında Kullanımı ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: TEİ, CİTE FACTOR Özgün Makale 18 - Coğrafya Öğretmenlerinin Değer Eğitiminin Mevcut Durumu İle İlgili Görüş ve Düşünceleri ÇİFÇİ TANER,ESER ÜNALDI ÜLKÜ, Yayın Yeri: Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 19 - ÖSS YGS ve LYS Sınavlarındaki Coğrafya Sorularının Bloom Taksonomisi Bilişsel Alan Düzeyi Açısından Analizi KOÇ HAKAN,SÖNMEZ ÖMER FARUK,ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 20 - Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitaplarında Kullanılan Metin Türleri KOÇ HAKAN,SÖNMEZ ÖMER FARUK,ÇİFÇİ TANER, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Ulusal Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Okulöncesi Dönemdeki Çocukların Farklı Coğrafi Kavramlara Yönelik Bilgileri ve Farkındalıkları ÇİFÇİ TANER (08.10.2018-10.10.2018), Yayın Yeri: I. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-81180-2-7 2 - ÇİFÇİ TANER (03.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-288-472-0 3 - Coğrafya Dersi Öğretim Programında (2017) Değer Eğitimi ÇİFÇİ TANER (05.10.2017-08.10.2017), Yayın Yeri: INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EDUCATION AND VALUES(ISOEVA) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Sürdürülebilir Eğitimde Coğrafya Bilinci: Öğrenci Görüşleri ÇİFÇİ TANER,KÖYBAŞI FATMA (04.05.2017-06.05.2017), Yayın Yeri: 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-975-06-2122-2 5 - An Investigation on Map Literacy Levelsof Prospective Class Teachers ÇİFÇİ TANER,KOÇ HAKAN (23.05.2016-26.05.2016), Yayın Yeri: 4th International Geography Symposium Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-66576-0-3 6 - Sınıf Öğretmenlerinin Coğrafya İle İlgili Tartışmalı Konulara Yönelik Görüşleri ÇİFÇİ TANER (11.05.2016-14.05.2016), Yayın Yeri: 15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9786053184454 7 - Attitudes to Teaching Profession and Field Knowledge Levels of the Geography Teacher Candidates Taking Pedagogical Formation Education DİKMENLİ YURDAL,ÇİFÇİ TANER (04.06.2015-07.06.2015), Yayın Yeri: ERPA International Congresses on Education 2015 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-83418-0-7 8 - Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları ve Coğrafya Alan Bilgi Düzeyleri ÇİFÇİ TANER,DİKMENLİ YURDAL (08.05.2015-10.05.2015), Yayın Yeri: VII. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Öğretmen Adaylarının Toplum Önünde Konuşma Kaygısına Münazara Tekniğinin Etkisi GÜR TAHİR,ÇİFÇİ TANER,AYDOĞDU ÖZKAN (23.04.2015-26.04.2015), Yayın Yeri: International Conference on Research in Education and Science (ICRES) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Sivas Şehri nin Kültürel Turizm Potansiyeli ERGÜN ABDULKADİR,ÇİFÇİ TANER (19.06.2013-21.06.2013), Yayın Yeri: Kongre Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-86453-1-8 11 - Ortaöğretim 9 Sınıf Coğrafya Ders Kitaplarında Kullanılan Metin Türleri KOÇ HAKAN,SÖNMEZ ÖMER FARUK,ÇİFÇİ TANER (28.05.2012-30.05.2012), Yayın Yeri: Sempozyum Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - 2011 LYS Coğrafya Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Bilişsel Alan Düzeyi Açısından Sınıflandırılması KOÇ HAKAN,SÖNMEZ ÖMER FARUK,ÇİFÇİ TANER (07.09.2011-11.09.2011), Yayın Yeri: Kongre Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2017-2018 Araştırma Projesi-I Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Çevre Eğitimi Türkçe 2 Lisans 2017-2018 TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Araştırma Projesi-I Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Çevre Eğitimi Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Genel Coğrafya Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Türkçe 3 Lisans 2016-2017 Ülkeler Coğrafyası Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Çevre Eğitimi Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Genel Coğrafya Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Siyasi Coğrafya Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Ülkeler Coğrafyası Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Çevre Eğitimi Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Türkçe 4 Lisans 2014-2015 Okul Deneyimi Türkçe 1 Lisans 2014-2015 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Ülkeler Coğrafyası Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Çevre Eğitimi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Genel Coğrafya Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Okul Deneyimi Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Ülkeler Coğrafyası Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Çevre Eğitimi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Türkçe 4 Lisans 2012-2013 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Siyasi Coğrafya Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Ülkeler Coğrafyası Türkçe 2 Yüksek Lisans 2017-2018 Coğrafya Öğretimi ve Sorunları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 5 Yüksek Lisans 2016-2017 Coğrafya Öğretimi ve Sorunları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Sosyal Bilgilerde Değer Eğitimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 5 Yüksek Lisans 2015-2016 Sosyal Bilgilerde Değer Eğitimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 5 Yüksek Lisans 2014-2015 Sosyal Bilgilerde Değer Eğitimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 5