Akademik CV

Doç.Dr. SERKAN BULDUR


KİTAPLAR Teorik Bilgiler Işığında Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları Bölüm Adı: Fizik Laboratuvarı: Elektrik,KAYACAN KADRİYE, Yayın Yeri: PEGEMAKADEMİ, Editör: H.Gamze HASTÜRK, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Teorik Bilgiler ışığında Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları Bölüm Adı: Fotosentez ve Solunum,HASTÜRK HANİFE GAMZE,ÖZDEM YILMAZ YASEMİN,MIHLADIZ GÜLCAN,ARIK SELÇUK,BOZKURT ALTAN ESRA,BULDUR SERKAN,ÖZTÜRK NURHAN,KAYACAN KADRİYE,ÜNAL CEZMİ,SERT ÇIBIK AYŞE,ŞAHİN KALYON DEMET,DERMAN AYŞEGÜL,FETTAHLIOĞLU PINAR,MATYAR FATİH,İNCE AKA ELVAN,YENİLMEZ TÜRKO, Yayın Yeri: Pegem Akademi, Editör: H.Gamze HASTÜRK, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: 341-365 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Teorik bilgiler ışığında Fen Bilimleri laboratuvar uygulamaları Bölüm Adı: Fizik laboratuvarı: kuvvet-hareket-enerji,MIHLADIZ GÜLCAN,HASTÜRK HANİFE GAMZE,ÖZDEM YILMAZ YASEMİN,ARIK SELÇUK,BOZKURT ALTAN ESRA,BULDUR SERKAN,ÖZTÜRK NURHAN,KAYACAN KADRİYE,SERT ÇIBIK AYŞE,ŞAHİN KALYON DEMET,FETTAHLIOĞLU PINAR,MATYAR FATİH,İNCE AKA ELVAN,YENİLMEZ TÜRKOĞLU AYŞE, Yayın Yeri: Pegem Akademi, Editör: H. Gamze Hastürk, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Teorik Bilgiler Işığında Fen Bilimleri Laboratuvar Bölüm Adı: Fizik Laboratuvarı: Aynalar-Mercekler-Ses,BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: PEGEM A YAYINCILIK, Editör: HANİFE GAMZE HASTÜRK, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-241-307-4, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü ERKEN ÇOCUKLUKTA FEN EĞİTİMİ Bölüm Adı: ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ FEN EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME,BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: EĞİTEN KİTAP, Editör: AHMET TURAN ORHAN, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-2234-73-0, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Teoriden Pratiğe Fen Bilimleri Öğretimi Bölüm Adı: Fen Eğitiminde Drama,HASTÜRK HANİFE GAMZE,YENİLMEZ TÜRKOĞLU AYŞE,KAYACAN KADRİYE,ÖZTÜRK NURHAN,MIHLADIZ GÜLCAN,SERT ÇIBIK AYŞE,İNCE AKA ELVAN,FETTAHLIOĞLU PINAR,MATYAR FATİH,BULDUR SERKAN,ÖZDEM YILMAZ YASEMİN,ÖCAL ERDİNÇ,BOZKURT ALTAN ESRA, Yayın Yeri: PEGEM AKADEMİ, Editör: Dr. H. Gamze HASTÜRK, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 554, ISBN: 978-605-318-987-9, Bölüm Sayfaları: 309-351 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Teoriden Pratiğe Fen Bilimleri Öğretimi Bölüm Adı: Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerileri,HASTÜRK HANİFE GAMZE,YENİLMEZ TÜRKOĞLU AYŞE,KAYACAN KADRİYE,ÖZTÜRK NURHAN,MIHLADIZ GÜLCAN,SERT ÇIBIK AYŞE,İNCE AKA ELVAN,FETTAHLIOĞLU PINAR,MATYAR FATİH,BULDUR SERKAN,ÖZDEM YILMAZ YASEMİN,ÖCAL ERDİNÇ,BOZKURT ALTAN ESRA,YÜCEL DAĞ MANOLYA, Yayın Yeri: PEGEM, Editör: H. Gamze HASTÜRK, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 568, ISBN: 9786053189879, Bölüm Sayfaları: 428-456 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Teoriden Pratiğe Fen Bilimleri Öğretimi Bölüm Adı: Fen Öğretiminde Kavram Öğretimi,BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: Pegem A Yayıncılık, Editör: H. Gamze HASTÜRK, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 568, ISBN: 9786053189879, Bölüm Sayfaları: 246-273 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN MERKEZİ SINAVLARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ BULDUR SERKAN,ACAR MUSTAFA, Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Disiplinler Arası Bir Doğa Eğitimi Projesinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Duyuşsal Özelliklerine ve Çevre Bilinçlerine Etkisi BULDUR SERKAN,BURSAL MURAT,YÜCEL EREN,YALÇIN ERİK NAZAN, Yayın Yeri: İnsan ve ToplumBilimleri Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - İlköğretim Öğretmen Adaylarının Değerlendirmeye Yönelik İnançları BULDUR SERKAN,ACAR MUSTAFA,TOPRAK FERHAT ÖMRAN, Yayın Yeri: Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: DOAJ Özgün Makale 4 - Performansa Dayalı Tekniklerle Yürütülen Biçimlendirmeye Yönelik Değerlendirme Sürecinin Öğrencilerin Hedef Yönelimlerine Etkisi BULDUR SERKAN,DOĞAN ALEV, Yayın Yeri: Hacettepe University Journal of Education, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 5 - A Longitudinal Investigation of the Preservice Science Teachers Beliefs about Science Teaching During a Science Teacher Training Program BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: International Journal of Science Education, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 6 - Bridging the Gap between Teachers and Curriculum Reform Teachers Opinions on the Effects of In Service Training Course YILDIZ FEYZİOĞLU EYLEM,TATAR NİLGÜN,BULDUR SERKAN,AYDOĞDU BÜLENT, Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ISI Özgün Makale 7 - İlköğretim öğretmen adaylarının meslek tercih nedenleri ve geleceklerine yönelik beklentileri Karşılaştırmalı bir analiz BURSAL MURAT,BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 8 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Meslek Tercih Nedenlerinin Etki Düzeyleri ve Mesleki Geleceklerine Yönelik Beklentileri BULDUR SERKAN,BURSAL MURAT, Yayın Yeri: Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Asian Education İndex Özgün Makale 9 - Science and Mathematics Course Success of Elementary Students in Low Socio Economic Status among 4th 8th Grades Gender Perspective BURSAL MURAT,BULDUR SERKAN,DEDE YÜKSEL, Yayın Yeri: Eğitim ve Bilim, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 10 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Araştırmaya Dayalı Eğitime Yönelik Algıları Bilimsel Araştırmanın İlkeleri Ölçeği TATAR NİLGÜN,YILDIZ FEYZİOĞLU EYLEM,BULDUR SERKAN,AYDOĞDU BÜLENT, Yayın Yeri: On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Wilson Özgün Makale 11 - Adaptation of the Students Perceptions of the Science and Technology Course Classroom Assessment Environment Scale into Turkish BULDUR SERKAN,ALEV DOĞAN, Yayın Yeri: EDUCATION and SCIENCE, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 12 - The Investigation of the Relationship between the Students Perceptions about the Classroom Assessment Environment and Their Achievement Goal Orientations Gender Perspective BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: EDUCATION and SCIENCE, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 13 - Fen Bilgisi Öğretmen Adayları için Öğretmenlik Tercih Nedenlerini Derecelendirme ve Geleceğe Yönelik Beklentiler Ölçekleri Geliştirme Çalışması BURSAL MURAT,BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: Turkish Journal of Teacher Education, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Asos Özgün Makale 14 - The Philosophy of Turkish National and Higher Education TOPRAKCI ERDAL,BULDUR SERKAN,BOZPOLAT EBRU,GÖKKUŞ İCLAL,OFLAZ GÜLÇİN,TÜRE ERSİN, Yayın Yeri: Policy Futures in Education, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 15 - Fen bilgisi öğretmen adaylarının profillerinin değişimi 2008 2012 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi örneği BURSAL MURAT,BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet International Journal of Education., Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Asos Özgün Makale 16 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi AYDOĞDU BÜLENT,BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 17 - IMPROVING PRESERVICE SCIENCE TEACHERS SELF EFFICACY ABOUT THE USE OF ALTERNATIVE ASSESSMENT IMPLICATION FOR THEORY AND PRACTICE TATAR NİLGÜN,BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: Journal of Baltic Science Education, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 18 - The Effects of Open Ended Science Experiments Based On Scenarios on the Science Process Skills of the Pre Service Teachers AYDOĞDU BÜLENT,BULDUR SERKAN,KARTAL SEBAHATTİN, Yayın Yeri: Procedia -Social and Behavioral Sciences, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: Asos Özgün Makale 19 - Pre Service Science Teachers Mental Models about Science Teaching TATAR NİLGÜN,YILDIZ FEYZİOĞLU EYLEM,AYDOĞDU BÜLENT,BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 20 - İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi AYDOĞDU BÜLENT,TATAR NİLGÜN,YILDIZ FEYZİOĞLU EYLEM,BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 21 - Development of Self Efficacy towards Using Alternative Assessment Scale BULDUR SERKAN,TATAR NİLGÜN, Yayın Yeri: Asia Pacific Education Review, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 22 - ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ KAMU MESLEK ETİĞİ İLKELERİNE UYGUNLUĞU TOPRAKCI ERDAL,BOZPOLAT EBRU,BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: E-İnternational Journal of Educational Research, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Asos Özgün Makale 23 - Science Teachers Level of Using Alternative Assessment and Their Perceptions BULDUR SERKAN,TATAR NİLGÜN, Yayın Yeri: Contemporary science education research: learning and assessment, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: Asos Özgün Makale 24 - İlköğretim Bölümü Mezunlarının KPSS Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Cumhuriyet Üniversitesi Örneği BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: Sakarya Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Asos Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - BULDUR SERKAN,BAYGÜL ABDULKADİR (06.07.2017-09.07.2017), Yayın Yeri: 3th International Symposium on Educational and Social Sciences in Turkish Cultural Geography Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - BULDUR SERKAN,GEDİKLİ HÜSNE (06.07.2017-09.07.2017), Yayın Yeri: 3th International Symposium on Educational and Social Sciences in Turkish Cultural Geography Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - BULDUR SERKAN,TOPRAK FERHAT ÖMRAN,BAKAN ÜBEYİT (11.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: IV th International Eurasian Educational Research Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye yönelik inançlarının bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi BULDUR SERKAN,ACAR MUSTAFA,TOPRAK FERHAT ÖMRAN (11.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: IV th International Eurasian Educational Research Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Hizmet İçi Eğitime Katılan Fen Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Görüşlerindeki Değişimler. TATAR NİLGÜN,YILDIZ FEYZİOĞLU EYLEM,BULDUR SERKAN,AYDOĞDU BÜLENT (24.04.2017-26.04.2017), Yayın Yeri: I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017). Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Hizmet İçi Eğitime Katılan Fen Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Görüşlerindeki Değişimler TATAR NİLGÜN,YILDIZ FEYZİOĞLU EYLEM,BULDUR SERKAN,AYDOĞDU BÜLENT (24.04.2017-26.04.2017), Yayın Yeri: I. Uluslararası Sınırsız Eğitim Ve Araştırma Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Merkezi Sınavlara İlişkin Görüşleri BULDUR SERKAN,ACAR MUSTAFA (28.09.2016-30.09.2016), Yayın Yeri: XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 8 - Sayısal ve Sözel Alanlardaki Ortaokul Öğretmen Adaylarının Karşılaştırmalı Profilleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri BULDUR SERKAN,BURSAL MURAT (28.09.2016-30.09.2016), Yayın Yeri: XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 9 - Ortaokul Öğrencilerinin Değerlendirmeye Yönelik Algıları BULDUR SERKAN (04.02.2016-06.02.2016), Yayın Yeri: 8th World Conference on Educational Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Adaptation of the Teacher Belief on Assessment in Science Scale into Turkish BULDUR SERKAN,ACAR MUSTAFA (04.02.2016-06.02.2016), Yayın Yeri: 8th World Conference on Educational Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - Sınıf öğretmenleri ve öğretmen adaylarinin fen laboratuvarinin amaçlarina yönelik tutumlari BULDUR SERKAN,ACAR MUSTAFA (21.05.2015-23.05.2015), Yayın Yeri: XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - İlköğretim matematik ile fen ve teknoloji öğretmenlerinin kıdemlerine göre insani değerlerinin belirlenmesi Türkiye perspektifi DEDE YÜKSEL,AYDOĞDU BÜLENT,BULDUR SERKAN (11.09.2014-14.09.2014), Yayın Yeri: XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 13 - Fen bilgisi ve matematik öğretmen adaylarının mesleki geleceklerine yönelik beklentileri ve meslek tercih nedenlerinin etki düzeyleri BULDUR SERKAN,BURSAL MURAT (11.09.2014-14.09.2014), Yayın Yeri: XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 14 - Fen ve Teknoloj Dersi Öğretmenlerinin Katıldıkları Hizmet içi Eğitimin Sınıf İçi Uygulamalarına Yansıması TATAR NİLGÜN,YILDIZ FEYZİOĞLU EYLEM,AYDOĞDU BÜLENT,BULDUR SERKAN (01.09.2014-03.09.2014), Yayın Yeri: Yıldız International Conference on Educational Research and Social Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - İlköğretim Matematik ile Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Cinsiyetlerine göre İnsani Değerlerinin Belirlenmesi Türkiye Perspektifi DEDE YÜKSEL,AYDOĞDU BÜLENT,BULDUR SERKAN (30.05.2014-31.05.2014), Yayın Yeri: I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 16 - Öğrencilerin farklı alternatif değerlendirme tekniklerine ilişkin başarı düzeyleri ve görüşleri BULDUR SERKAN,ÇETİN ALEV (05.09.2013-07.09.2013), Yayın Yeri: 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 17 - İlköğretim Matematik İle Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öz Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi Cinsiyet Perspektifi DEDE YÜKSEL,AYDOĞDU BÜLENT,BULDUR SERKAN (20.06.2013-22.06.2013), Yayın Yeri: 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 18 - Kıdemlerine Göre İlköğretim Matematik İle Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kaygı Düzeyleri DEDE YÜKSEL,AYDOĞDU BÜLENT,BULDUR SERKAN (20.06.2013-22.06.2013), Yayın Yeri: 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 19 - İlköğretim Matematik ile Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi Cinsiyet Perspektifi DEDE YÜKSEL,AYDOĞDU BÜLENT,BULDUR SERKAN (23.05.2013-25.05.2013), Yayın Yeri: 12. Geleneksel Matematik Sempozyumu, Sergi ve Şenlikleri Ulusal Özet bildiri ISBN: 20 - İlköğretim Matematik ile Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kıdemlerine Göre Öz Yeterliklerinin Belirlenmesi DEDE YÜKSEL,AYDOĞDU BÜLENT,BULDUR SERKAN (23.05.2013-25.05.2013), Yayın Yeri: 12. Geleneksel Matematik Sempozyumu, Sergi ve Şenlikleri Ulusal Özet bildiri ISBN: 21 - An Investigation of the Relationship between Primary School Student s Perceptions of Classroom Assessment Environment and Achievement Goal Orientations BULDUR SERKAN,ÇETİN ALEV (05.02.2013-08.02.2013), Yayın Yeri: 5th World Conference on Educational Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 22 - The Effects of Open Ended Science Experiments Based On Scenarios on the Science Process Skills of the Pre Service Teachers AYDOĞDU BÜLENT,BULDUR SERKAN,KARTAL SEBAHATTİN (25.10.2012-28.10.2012), Yayın Yeri: 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. Uluslararası Özet bildiri ISBN: 23 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Meslek Seçim Nedenleri BURSAL MURAT,BULDUR SERKAN (27.06.2012-30.06.2012), Yayın Yeri: X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 24 - The Effect of In Service Training on Classroom Implementations of Science Teachers Reflections from Students Perspective TATAR NİLGÜN,AYDOĞDU BÜLENT,YILDIZ FEYZİOĞLU EYLEM,BULDUR SERKAN,YASAK ESRA (19.09.2011-23.09.2011), Yayın Yeri: World Conference On New Trends In Science Education Uluslararası Özet bildiri ISBN: 25 - Science Teachers Perspectives on In service Training A National Study from Turkey TATAR NİLGÜN,YILDIZ FEYZİOĞLU EYLEM,AYDOĞDU BÜLENT,EYCEYURT TÜRK GÜLSEDA,BULDUR SERKAN (19.09.2011-23.09.2011), Yayın Yeri: World Conference On New Trends In Science Education Uluslararası Özet bildiri ISBN: 26 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi AYDOĞDU BÜLENT,BULDUR SERKAN (05.05.2011-07.05.2011), Yayın Yeri: X. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 27 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretmeni İmajları BULDUR SERKAN (05.05.2011-07.05.2011), Yayın Yeri: X. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 28 - Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarının Etkili Kullanımına Yönelik Görüşleri BULDUR SERKAN,TATAR NİLGÜN (23.09.2010-25.09.2010), Yayın Yeri: IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 29 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretmeni İmajları TATAR NİLGÜN,YILDIZ FEYZİOĞLU EYLEM,BULDUR SERKAN,AKPINAR ERCAN (23.09.2010-25.09.2010), Yayın Yeri: IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 30 - Araştırmaya Dayalı Fen Laboratuarlarının Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlikleri Üzerine Etkisi TATAR NİLGÜN,BULDUR SERKAN (23.09.2010-25.09.2010), Yayın Yeri: IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 31 - Öğretmen adaylarının Alternatif değerlendirme yaklaşımları hakkındaki bilgi düzeylerinin geliştirilmesi BULDUR SERKAN,TATAR NİLGÜN (01.10.2009-03.10.2009), Yayın Yeri: 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 32 - Science Teachers Level of Using Alternative Assessment and Their Perceptions BULDUR SERKAN,TATAR NİLGÜN (31.08.2009-04.09.2009), Yayın Yeri: European Science Education Research Association( ESERA) 2009 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 33 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik ve Fen Kaygılarında Cinsiyet ve Lise Mezuniyet Alanının Etkisi BURSAL MURAT,BULDUR SERKAN (21.05.2009-23.05.2009), Yayın Yeri: VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 34 - İlköğretim Fen ve Teknoloji Kitaplarında Alternatif Değerlendirme Yaklaşımlarının Kullanılma Sıklığı TATAR NİLGÜN,BULDUR SERKAN,TÜRE ERSİN (27.08.2008-29.08.2008), Yayın Yeri: VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 35 - Fen ve Teknoloji Laboratuarında 5 E Öğrenme Modelinin ve Doğrulama Deney Tekniğinin Uygulanması TATAR NİLGÜN,BULDUR SERKAN (23.06.2008-25.06.2008), Yayın Yeri: International Conference on Educational Sciences Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 36 - Fen Öğretiminde Alternatif Değerlendirme Tekniklerinin Kullanılması Durumunda Öğrencilerin Başarı Düzeylerinin İncelenmesi KARTAL SEBAHATTİN,BULDUR SERKAN (05.09.2007-07.09.2007), Yayın Yeri: XVI. Eğitim Bilimleri Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Değerlendirmeye Yönelik İnançları ve Değerlendirme Uygulamalarını Etkileyen Faktörler Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 17.09.2015 - 20.12.2016 6868,60 TÜRK LİRASI 2 - Performansa Dayalı Teknilerle Yürütülen Biçimnlendirmeye Yönelik Değerlendirme Sürecinin Öğretmen ve Öğrenci Üzerindeki Etkisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 25.06.2012 - 04.01.2014 11000 3 - İlköğretim Matematik ile Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bazı Duyuşsal Özelliklerinin İncelenmesi Türkiye Perspektifi Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı 20.01.2012 - 24.06.2013 4 - Senaryoya Dayalı Deneylerin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bazı Bilişsel ve Duyuşsal Becerilerine Etkisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 16.11.2011 - 18.03.2013 14000 TÜRK LİRASI 5 - İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Öğrenme Öğretme ve Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Bilgi ve Beceri Düzeylerinin Geliştirilmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 20.08.2011 - 15.01.2013 74500 TÜRK LİRASI 6 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Okuryazarlık ve Öz Yeterlik Düzeylerinin Geliştirilmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 02.12.2008 - 26.12.2009 9913 7 - Dijital Öyküleme Yöntemiyle Hazırlanan Etkileşimli Kısa Tarihsel Hikâyelerin Öğrencilerin Bilimin Doğası Anlayışlarına Etkisi Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor 15.07.2018 - 18.680 TÜRK LİRASI 8 - Biçimlendirici Değerlendirme Uygulamalarıyla Zenginleştirilmiş Etkileşimli Kısa Tarihsel Hikâyelerin Öğrencilerin Bilimin Doğası Anlayışlarına Etkisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 03.04.2017 - 6.446,15 9 - Üçü Bir Yerde: Sağlık, Kültür ve Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor 01.07.2017 - 54.270 10 - Fen Egitiminde Kullanılan Farklı Degerlendirme Türlerinin Ögrencilerin Üst Bilissel Becerilerine Etkisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 27.04.2016 - 6790
DERSLER Lisans 2017-2018 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 1 Lisans 2017-2018 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1 Lisans 2017-2018 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Türkçe 1 Lisans 2016-2017 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 OKUL DENEYİMİ Türkçe 5 Lisans 2016-2017 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Türkçe 4 Lisans 2015-2016 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Fen Eğitimi Türkçe 4 Lisans 2015-2016 Fen ve Teknolojide Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Okul Deneyimi Türkçe 5 Lisans 2015-2016 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 6 Lisans 2015-2016 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3 Lisans 2015-2016 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Türkçe 4 Lisans 2015-2016 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Türkçe 4 Lisans 2015-2016 Özel Öğretim Yöntemleri II Türkçe 4 Lisans 2015-2016 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Fen Eğitimi Türkçe 4 Lisans 2014-2015 Fen ve Teknolojide Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Okul Deneyimi Türkçe 5 Lisans 2014-2015 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 6 Lisans 2014-2015 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3 Lisans 2014-2015 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Türkçe 4 Lisans 2014-2015 Özel Öğretim Yöntemleri I Türkçe 4 Lisans 2014-2015 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları I Türkçe 4 Lisans 2013-2014 Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları II Türkçe 4 Lisans 2012-2013 Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları I Türkçe 4 Lisans 2012-2013 Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları II Türkçe 4 Lisans 2011-2012 Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları I Türkçe 4 Lisans 2011-2012 Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları II Türkçe 4 Lisans 2010-2011 Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları I Türkçe 4 Lisans 2010-2011 Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları II Türkçe 4 Lisans 2009-2010 Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları I Türkçe 4 Lisans 2009-2010 Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları II Türkçe 4 Yüksek Lisans 2017-2018 FEN EĞİTİMİNDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 FEN EĞİTİMİNDE PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 FEN EĞİTİMİNDE PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Fen Eğitimi Araştırmalarında Akademik Yazma ve Bilimsel İletişim Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Fen Eğitiminde Performansa Dayalı Değerlendirme Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Fen Eğitimi Araştırmalarında Akademik Yazma ve Bilimsel İletişim Türkçe 3
YÖNETİLEN TEZLER Yüksek Lisans 2019 Fen bilimleri öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile öğrencilerinin değerlendirmeye yönelik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi ABDULKADİR BAYGÜL Yüksek Lisans 2019 Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersindeki Öz-Düzenlemeli Öğrenme Stratejileri, Üstbiliş Becerileri ve Sınıf-İçi Değerlendirme Ortamı Algıları İlişkisinin İncelenmesi EDA KABASAKAL Yüksek Lisans 2019 Fen Eğitiminde Biçimlendirici Değerlendirme Uygulamalarının Öğrencilerin Özdüzenlemeli Öğrenme Becerilerine Etkisi FATİH UNAŞ Yüksek Lisans 2019 ÖĞRENCİLERİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI ile DEĞERLENDİRME UYGULAMALARINA YÖNELİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ GÜLENDAM HASBEK Yüksek Lisans 2019 Biçimlendirici değerlendirme uygulamalarıyla zenginleştirilmiş etkileşimli kısa tarihsel hikâyelerin öğrencilerin bilimin doğası anlayışlarına etkisi ÜBEYİT BAKAN Yüksek Lisans 2019 Dijital öyküleme yöntemiyle hazırlanan etkileşimli kısa tarihsel hikâyelerin öğrencilerin bilimsel bilgiye yönelik görüşlerine etkisi FERHAT ÖMRAN TOPRAK Yüksek Lisans 2018 Fen eğitiminde biçimlendirici değerlendirme uygulamalarının öğrencilerin üst bilişsel bilgi ve becerilerine etkisi HÜSNE GEDİKLİ Yüksek Lisans 2016 Fen bilimleri öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme uygulamaları ve uygulamalarını etkileyen faktörler MUSTAFA ACAR Yüksek Lisans 2016 Biçimlendirici değerlendirme uygulamalarıyla zenginleştirilmiş etkileşimli kısa tarihsel hikayelerin öğrencilerin bilimin doğası anlayışlarına etkisi ÜBEYİT BAKAN Yüksek Lisans 2015 Fen Eğitiminde Kullanılan Farklı Değerlendirme Türlerinin Öğrencilerin Üst Bilişsel Becerilerine Etkisi HÜSNE GEDİKLİ