Akademik CV

Doç.Dr. SERKAN BULDUR


KİTAPLAR Teorik Bilgiler Işığında Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları Bölüm Adı: Fizik Laboratuvarı: Elektrik,KAYACAN KADRİYE, Yayın Yeri: PEGEMAKADEMİ, Editör: H.Gamze HASTÜRK, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Teorik Bilgiler ışığında Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları Bölüm Adı: Fotosentez ve Solunum,HASTÜRK HANİFE GAMZE,ÖZDEM YILMAZ YASEMİN,MIHLADIZ GÜLCAN,ARIK SELÇUK,BOZKURT ALTAN ESRA,BULDUR SERKAN,ÖZTÜRK NURHAN,KAYACAN KADRİYE,ÜNAL CEZMİ,SERT ÇIBIK AYŞE,ŞAHİN KALYON DEMET,DERMAN AYŞEGÜL,FETTAHLIOĞLU PINAR,MATYAR FATİH,İNCE AKA ELVAN,YENİLMEZ TÜRKO, Yayın Yeri: Pegem Akademi, Editör: H.Gamze HASTÜRK, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: 341-365 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Teorik bilgiler ışığında Fen Bilimleri laboratuvar uygulamaları Bölüm Adı: Fizik laboratuvarı: kuvvet-hareket-enerji,MIHLADIZ GÜLCAN,HASTÜRK HANİFE GAMZE,ÖZDEM YILMAZ YASEMİN,ARIK SELÇUK,BOZKURT ALTAN ESRA,BULDUR SERKAN,ÖZTÜRK NURHAN,KAYACAN KADRİYE,SERT ÇIBIK AYŞE,ŞAHİN KALYON DEMET,FETTAHLIOĞLU PINAR,MATYAR FATİH,İNCE AKA ELVAN,YENİLMEZ TÜRKOĞLU AYŞE, Yayın Yeri: Pegem Akademi, Editör: H. Gamze Hastürk, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Teorik Bilgiler Işığında Fen Bilimleri Laboratuvar Bölüm Adı: Fizik Laboratuvarı: Aynalar-Mercekler-Ses,BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: PEGEM A YAYINCILIK, Editör: HANİFE GAMZE HASTÜRK, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-241-307-4, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü ERKEN ÇOCUKLUKTA FEN EĞİTİMİ Bölüm Adı: ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ FEN EĞİTİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME,BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: EĞİTEN KİTAP, Editör: AHMET TURAN ORHAN, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-2234-73-0, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Teoriden Pratiğe Fen Bilimleri Öğretimi Bölüm Adı: Fen Eğitiminde Drama,HASTÜRK HANİFE GAMZE,YENİLMEZ TÜRKOĞLU AYŞE,KAYACAN KADRİYE,ÖZTÜRK NURHAN,MIHLADIZ GÜLCAN,SERT ÇIBIK AYŞE,İNCE AKA ELVAN,FETTAHLIOĞLU PINAR,MATYAR FATİH,BULDUR SERKAN,ÖZDEM YILMAZ YASEMİN,ÖCAL ERDİNÇ,BOZKURT ALTAN ESRA, Yayın Yeri: PEGEM AKADEMİ, Editör: Dr. H. Gamze HASTÜRK, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 554, ISBN: 978-605-318-987-9, Bölüm Sayfaları: 309-351 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Teoriden Pratiğe Fen Bilimleri Öğretimi Bölüm Adı: Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerileri,HASTÜRK HANİFE GAMZE,YENİLMEZ TÜRKOĞLU AYŞE,KAYACAN KADRİYE,ÖZTÜRK NURHAN,MIHLADIZ GÜLCAN,SERT ÇIBIK AYŞE,İNCE AKA ELVAN,FETTAHLIOĞLU PINAR,MATYAR FATİH,BULDUR SERKAN,ÖZDEM YILMAZ YASEMİN,ÖCAL ERDİNÇ,BOZKURT ALTAN ESRA,YÜCEL DAĞ MANOLYA, Yayın Yeri: PEGEM, Editör: H. Gamze HASTÜRK, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 568, ISBN: 9786053189879, Bölüm Sayfaları: 428-456 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Teoriden Pratiğe Fen Bilimleri Öğretimi Bölüm Adı: Fen Öğretiminde Kavram Öğretimi,BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: Pegem A Yayıncılık, Editör: H. Gamze HASTÜRK, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 568, ISBN: 9786053189879, Bölüm Sayfaları: 246-273 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - Disiplinler Arası Bir Doğa Eğitimi Projesinin Ortaokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Duyuşsal Özelliklerine ve Çevre Bilinçlerine Etkisi BULDUR SERKAN,BURSAL MURAT,YÜCEL EREN,YALÇIN ERİK NAZAN, Yayın Yeri: İnsan ve ToplumBilimleri Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - İlköğretim Öğretmen Adaylarının Değerlendirmeye Yönelik İnançları BULDUR SERKAN,ACAR MUSTAFA,TOPRAK FERHAT ÖMRAN, Yayın Yeri: Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: DOAJ Özgün Makale 3 - Performansa Dayalı Tekniklerle Yürütülen Biçimlendirmeye Yönelik Değerlendirme Sürecinin Öğrencilerin Hedef Yönelimlerine Etkisi BULDUR SERKAN,DOĞAN ALEV, Yayın Yeri: Hacettepe University Journal of Education, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 4 - A Longitudinal Investigation of the Preservice Science Teachers Beliefs about Science Teaching During a Science Teacher Training Program BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: International Journal of Science Education, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 5 - Bridging the Gap between Teachers and Curriculum Reform Teachers Opinions on the Effects of In Service Training Course YILDIZ FEYZİOĞLU EYLEM,TATAR NİLGÜN,BULDUR SERKAN,AYDOĞDU BÜLENT, Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ISI Özgün Makale 6 - İlköğretim öğretmen adaylarının meslek tercih nedenleri ve geleceklerine yönelik beklentileri Karşılaştırmalı bir analiz BURSAL MURAT,BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 7 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Meslek Tercih Nedenlerinin Etki Düzeyleri ve Mesleki Geleceklerine Yönelik Beklentileri BULDUR SERKAN,BURSAL MURAT, Yayın Yeri: Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: Asian Education İndex Özgün Makale 8 - Science and Mathematics Course Success of Elementary Students in Low Socio Economic Status among 4th 8th Grades Gender Perspective BURSAL MURAT,BULDUR SERKAN,DEDE YÜKSEL, Yayın Yeri: Eğitim ve Bilim, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 9 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Araştırmaya Dayalı Eğitime Yönelik Algıları Bilimsel Araştırmanın İlkeleri Ölçeği TATAR NİLGÜN,YILDIZ FEYZİOĞLU EYLEM,BULDUR SERKAN,AYDOĞDU BÜLENT, Yayın Yeri: On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Wilson Özgün Makale 10 - Adaptation of the Students Perceptions of the Science and Technology Course Classroom Assessment Environment Scale into Turkish BULDUR SERKAN,ALEV DOĞAN, Yayın Yeri: EDUCATION and SCIENCE, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 11 - The Investigation of the Relationship between the Students Perceptions about the Classroom Assessment Environment and Their Achievement Goal Orientations Gender Perspective BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: EDUCATION and SCIENCE, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 12 - Fen Bilgisi Öğretmen Adayları için Öğretmenlik Tercih Nedenlerini Derecelendirme ve Geleceğe Yönelik Beklentiler Ölçekleri Geliştirme Çalışması BURSAL MURAT,BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: Turkish Journal of Teacher Education, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Asos Özgün Makale 13 - The Philosophy of Turkish National and Higher Education TOPRAKCI ERDAL,BULDUR SERKAN,BOZPOLAT EBRU,GÖKKUŞ İCLAL,OFLAZ GÜLÇİN,TÜRE ERSİN, Yayın Yeri: Policy Futures in Education, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: Emerging Sources Citation Index Özgün Makale 14 - Fen bilgisi öğretmen adaylarının profillerinin değişimi 2008 2012 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi örneği BURSAL MURAT,BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: Cumhuriyet International Journal of Education., Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Asos Özgün Makale 15 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi AYDOĞDU BÜLENT,BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 16 - IMPROVING PRESERVICE SCIENCE TEACHERS SELF EFFICACY ABOUT THE USE OF ALTERNATIVE ASSESSMENT IMPLICATION FOR THEORY AND PRACTICE TATAR NİLGÜN,BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: Journal of Baltic Science Education, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 17 - The Effects of Open Ended Science Experiments Based On Scenarios on the Science Process Skills of the Pre Service Teachers AYDOĞDU BÜLENT,BULDUR SERKAN,KARTAL SEBAHATTİN, Yayın Yeri: Procedia -Social and Behavioral Sciences, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: Asos Özgün Makale 18 - Pre Service Science Teachers Mental Models about Science Teaching TATAR NİLGÜN,YILDIZ FEYZİOĞLU EYLEM,AYDOĞDU BÜLENT,BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 19 - İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi AYDOĞDU BÜLENT,TATAR NİLGÜN,YILDIZ FEYZİOĞLU EYLEM,BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 20 - Development of Self Efficacy towards Using Alternative Assessment Scale BULDUR SERKAN,TATAR NİLGÜN, Yayın Yeri: Asia Pacific Education Review, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 21 - ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ KAMU MESLEK ETİĞİ İLKELERİNE UYGUNLUĞU TOPRAKCI ERDAL,BOZPOLAT EBRU,BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: E-İnternational Journal of Educational Research, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Asos Özgün Makale 22 - Science Teachers Level of Using Alternative Assessment and Their Perceptions BULDUR SERKAN,TATAR NİLGÜN, Yayın Yeri: Contemporary science education research: learning and assessment, Yıl: 2009 Uluslararası Hakemli Endeks: Asos Özgün Makale 23 - İlköğretim Bölümü Mezunlarının KPSS Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Cumhuriyet Üniversitesi Örneği BULDUR SERKAN, Yayın Yeri: Sakarya Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Asos Özgün Makale 24 - ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN MERKEZİ SINAVLARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ BULDUR SERKAN,ACAR MUSTAFA, Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi, Yıl: Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - BULDUR SERKAN,BAYGÜL ABDULKADİR (06.07.2017-09.07.2017), Yayın Yeri: 3th International Symposium on Educational and Social Sciences in Turkish Cultural Geography Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - BULDUR SERKAN,GEDİKLİ HÜSNE (06.07.2017-09.07.2017), Yayın Yeri: 3th International Symposium on Educational and Social Sciences in Turkish Cultural Geography Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - BULDUR SERKAN,TOPRAK FERHAT ÖMRAN,BAKAN ÜBEYİT (11.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: IV th International Eurasian Educational Research Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirmeye yönelik inançlarının bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi BULDUR SERKAN,ACAR MUSTAFA,TOPRAK FERHAT ÖMRAN (11.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: IV th International Eurasian Educational Research Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Hizmet İçi Eğitime Katılan Fen Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Görüşlerindeki Değişimler. TATAR NİLGÜN,YILDIZ FEYZİOĞLU EYLEM,BULDUR SERKAN,AYDOĞDU BÜLENT (24.04.2017-26.04.2017), Yayın Yeri: I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017). Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Hizmet İçi Eğitime Katılan Fen Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Görüşlerindeki Değişimler TATAR NİLGÜN,YILDIZ FEYZİOĞLU EYLEM,BULDUR SERKAN,AYDOĞDU BÜLENT (24.04.2017-26.04.2017), Yayın Yeri: I. Uluslararası Sınırsız Eğitim Ve Araştırma Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Merkezi Sınavlara İlişkin Görüşleri BULDUR SERKAN,ACAR MUSTAFA (28.09.2016-30.09.2016), Yayın Yeri: XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 8 - Sayısal ve Sözel Alanlardaki Ortaokul Öğretmen Adaylarının Karşılaştırmalı Profilleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri BULDUR SERKAN,BURSAL MURAT (28.09.2016-30.09.2016), Yayın Yeri: XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 9 - Ortaokul Öğrencilerinin Değerlendirmeye Yönelik Algıları BULDUR SERKAN (04.02.2016-06.02.2016), Yayın Yeri: 8th World Conference on Educational Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - Adaptation of the Teacher Belief on Assessment in Science Scale into Turkish BULDUR SERKAN,ACAR MUSTAFA (04.02.2016-06.02.2016), Yayın Yeri: 8th World Conference on Educational Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - Sınıf öğretmenleri ve öğretmen adaylarinin fen laboratuvarinin amaçlarina yönelik tutumlari BULDUR SERKAN,ACAR MUSTAFA (21.05.2015-23.05.2015), Yayın Yeri: XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 12 - İlköğretim matematik ile fen ve teknoloji öğretmenlerinin kıdemlerine göre insani değerlerinin belirlenmesi Türkiye perspektifi DEDE YÜKSEL,AYDOĞDU BÜLENT,BULDUR SERKAN (11.09.2014-14.09.2014), Yayın Yeri: XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 13 - Fen bilgisi ve matematik öğretmen adaylarının mesleki geleceklerine yönelik beklentileri ve meslek tercih nedenlerinin etki düzeyleri BULDUR SERKAN,BURSAL MURAT (11.09.2014-14.09.2014), Yayın Yeri: XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 14 - Fen ve Teknoloj Dersi Öğretmenlerinin Katıldıkları Hizmet içi Eğitimin Sınıf İçi Uygulamalarına Yansıması TATAR NİLGÜN,YILDIZ FEYZİOĞLU EYLEM,AYDOĞDU BÜLENT,BULDUR SERKAN (01.09.2014-03.09.2014), Yayın Yeri: Yıldız International Conference on Educational Research and Social Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - İlköğretim Matematik ile Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Cinsiyetlerine göre İnsani Değerlerinin Belirlenmesi Türkiye Perspektifi DEDE YÜKSEL,AYDOĞDU BÜLENT,BULDUR SERKAN (30.05.2014-31.05.2014), Yayın Yeri: I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 16 - Öğrencilerin farklı alternatif değerlendirme tekniklerine ilişkin başarı düzeyleri ve görüşleri BULDUR SERKAN, DOĞAN ALEV (05.09.2013-07.09.2013), Yayın Yeri: 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 17 - İlköğretim Matematik İle Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öz Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi Cinsiyet Perspektifi DEDE YÜKSEL, AYDOĞDU BÜLENT, BULDUR SERKAN (20.06.2013-22.06.2013), Yayın Yeri: 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 18 - Kıdemlerine Göre İlköğretim Matematik İle Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kaygı Düzeyleri DEDE YÜKSEL, AYDOĞDU BÜLENT, BULDUR SERKAN (20.06.2013-22.06.2013), Yayın Yeri: 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 19 - İlköğretim Matematik ile Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi Cinsiyet Perspektifi DEDE YÜKSEL, AYDOĞDU BÜLENT, BULDUR SERKAN (23.05.2013-25.05.2013), Yayın Yeri: 12. Geleneksel Matematik Sempozyumu, Sergi ve Şenlikleri Ulusal Özet bildiri ISBN: 20 - İlköğretim Matematik ile Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kıdemlerine Göre Öz Yeterliklerinin Belirlenmesi DEDE YÜKSEL, AYDOĞDU BÜLENT, BULDUR SERKAN (23.05.2013-25.05.2013), Yayın Yeri: 12. Geleneksel Matematik Sempozyumu, Sergi ve Şenlikleri Ulusal Özet bildiri ISBN: 21 - An Investigation of the Relationship between Primary School Student s Perceptions of Classroom Assessment Environment and Achievement Goal Orientations BULDUR SERKAN, DOĞAN ALEV (05.02.2013-08.02.2013), Yayın Yeri: 5th World Conference on Educational Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 22 - The Effects of Open Ended Science Experiments Based On Scenarios on the Science Process Skills of the Pre Service Teachers AYDOĞDU BÜLENT,BULDUR SERKAN,KARTAL SEBAHATTİN (25.10.2012-28.10.2012), Yayın Yeri: 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. Uluslararası Özet bildiri ISBN: 23 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Meslek Seçim Nedenleri BURSAL MURAT, BULDUR SERKAN (27.06.2012-30.06.2012), Yayın Yeri: X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 24 - The Effect of In Service Training on Classroom Implementations of Science Teachers Reflections from Students Perspective TATAR NİLGÜN,AYDOĞDU BÜLENT,YILDIZ FEYZİOĞLU EYLEM,BULDUR SERKAN,YASAK ESRA (19.09.2011-23.09.2011), Yayın Yeri: World Conference On New Trends In Science Education Uluslararası Özet bildiri ISBN: 25 - Science Teachers Perspectives on In service Training A National Study from Turkey TATAR NİLGÜN, YILDIZ FEYZİOĞLU EYLEM, AYDOĞDU BÜLENT, EYCEYURT GÜLSEDA, BULDUR SERKAN (19.09.2011-23.09.2011), Yayın Yeri: World Conference On New Trends In Science Education Uluslararası Özet bildiri ISBN: 26 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi AYDOĞDU BÜLENT, BULDUR SERKAN (05.05.2011-07.05.2011), Yayın Yeri: X. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 27 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretmeni İmajları BULDUR SERKAN (05.05.2011-07.05.2011), Yayın Yeri: X. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 28 - Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarının Etkili Kullanımına Yönelik Görüşleri BULDUR SERKAN,TATAR NİLGÜN (23.09.2010-25.09.2010), Yayın Yeri: IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ulusal Poster ISBN: 29 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretmeni İmajları TATAR NİLGÜN, YILDIZ EYLEM, BULDUR SERKAN, AKPINAR ERCAN (23.09.2010-25.09.2010), Yayın Yeri: IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 30 - Araştırmaya Dayalı Fen Laboratuarlarının Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlikleri Üzerine Etkisi TATAR NİLGÜN, BULDUR SERKAN (23.09.2010-25.09.2010), Yayın Yeri: IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 31 - Öğretmen adaylarının Alternatif değerlendirme yaklaşımları hakkındaki bilgi düzeylerinin geliştirilmesi BULDUR SERKAN, TATAR NİLGÜN (01.10.2009-03.10.2009), Yayın Yeri: 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 32 - Science Teachers Level of Using Alternative Assessment and Their Perceptions BULDUR SERKAN,TATAR NİLGÜN (31.08.2009-04.09.2009), Yayın Yeri: European Science Education Research Association( ESERA) 2009 Uluslararası Sözlü Bildiri ISBN: 33 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik ve Fen Kaygılarında Cinsiyet ve Lise Mezuniyet Alanının Etkisi BURSAL MURAT, BULDUR SERKAN (21.05.2009-23.05.2009), Yayın Yeri: VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 34 - İlköğretim Fen ve Teknoloji Kitaplarında Alternatif Değerlendirme Yaklaşımlarının Kullanılma Sıklığı TATAR NİLGÜN, BULDUR SERKAN, TÜRE ERSİN (27.08.2008-29.08.2008), Yayın Yeri: VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 35 - Fen ve Teknoloji Laboratuarında 5 E Öğrenme Modelinin ve Doğrulama Deney Tekniğinin Uygulanması TATAR NİLGÜN, BULDUR SERKAN (23.06.2008-25.06.2008), Yayın Yeri: International Conference on Educational Sciences Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 36 - Fen Öğretiminde Alternatif Değerlendirme Tekniklerinin Kullanılması Durumunda Öğrencilerin Başarı Düzeylerinin İncelenmesi KARTAL SEBAHATTİN,BULDUR SERKAN (05.09.2007-07.09.2007), Yayın Yeri: XVI. Eğitim Bilimleri Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Değerlendirmeye Yönelik İnançları ve Değerlendirme Uygulamalarını Etkileyen Faktörler Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 17.09.2015 - 20.12.2016 6868,60 TÜRK LİRASI 2 - Performansa Dayalı Teknilerle Yürütülen Biçimnlendirmeye Yönelik Değerlendirme Sürecinin Öğretmen ve Öğrenci Üzerindeki Etkisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 25.06.2012 - 04.01.2014 11000 3 - İlköğretim Matematik ile Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bazı Duyuşsal Özelliklerinin İncelenmesi Türkiye Perspektifi Araştırmacı ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı 20.01.2012 - 24.06.2013 4 - Senaryoya Dayalı Deneylerin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bazı Bilişsel ve Duyuşsal Becerilerine Etkisi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 16.11.2011 - 18.03.2013 14000 TÜRK LİRASI 5 - İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Öğrenme Öğretme ve Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Bilgi ve Beceri Düzeylerinin Geliştirilmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 20.08.2011 - 15.01.2013 74500 TÜRK LİRASI 6 - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Okuryazarlık ve Öz Yeterlik Düzeylerinin Geliştirilmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 02.12.2008 - 26.12.2009 9913 7 - Dijital Öyküleme Yöntemiyle Hazırlanan Etkileşimli Kısa Tarihsel Hikâyelerin Öğrencilerin Bilimin Doğası Anlayışlarına Etkisi Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor 15.07.2018 - 18.680 TÜRK LİRASI 8 - Biçimlendirici Değerlendirme Uygulamalarıyla Zenginleştirilmiş Etkileşimli Kısa Tarihsel Hikâyelerin Öğrencilerin Bilimin Doğası Anlayışlarına Etkisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 03.04.2017 - 6.446,15 9 - Üçü Bir Yerde: Sağlık, Kültür ve Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ Devam Ediyor 01.07.2017 - 54.270 10 - Fen Egitiminde Kullanılan Farklı Degerlendirme Türlerinin Ögrencilerin Üst Bilissel Becerilerine Etkisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 27.04.2016 - 6790
DERSLER Lisans 2017-2018 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 1 Lisans 2017-2018 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1 Lisans 2017-2018 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Türkçe 1 Lisans 2016-2017 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 OKUL DENEYİMİ Türkçe 5 Lisans 2016-2017 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Türkçe 4 Lisans 2015-2016 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Fen Eğitimi Türkçe 4 Lisans 2015-2016 Fen ve Teknolojide Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Okul Deneyimi Türkçe 5 Lisans 2015-2016 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 6 Lisans 2015-2016 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3 Lisans 2015-2016 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Türkçe 4 Lisans 2015-2016 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Türkçe 4 Lisans 2015-2016 Özel Öğretim Yöntemleri II Türkçe 4 Lisans 2015-2016 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Fen Eğitimi Türkçe 4 Lisans 2014-2015 Fen ve Teknolojide Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Okul Deneyimi Türkçe 5 Lisans 2014-2015 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 6 Lisans 2014-2015 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 3 Lisans 2014-2015 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Türkçe 4 Lisans 2014-2015 Özel Öğretim Yöntemleri I Türkçe 4 Lisans 2014-2015 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları I Türkçe 4 Lisans 2013-2014 Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları II Türkçe 4 Lisans 2012-2013 Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları I Türkçe 4 Lisans 2012-2013 Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları II Türkçe 4 Lisans 2011-2012 Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları I Türkçe 4 Lisans 2011-2012 Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları II Türkçe 4 Lisans 2010-2011 Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları I Türkçe 4 Lisans 2010-2011 Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları II Türkçe 4 Lisans 2009-2010 Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları I Türkçe 4 Lisans 2009-2010 Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları II Türkçe 4 Yüksek Lisans 2017-2018 FEN EĞİTİMİNDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 FEN EĞİTİMİNDE PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 FEN EĞİTİMİNDE PERFORMANSA DAYALI DEĞERLENDİRME Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Fen Eğitimi Araştırmalarında Akademik Yazma ve Bilimsel İletişim Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Fen Eğitiminde Performansa Dayalı Değerlendirme Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Fen Eğitimi Araştırmalarında Akademik Yazma ve Bilimsel İletişim Türkçe 3