Akademik CV

Prof.Dr. GÜLPINAR AKBULUT ÖZPAY


KİTAPLAR Sürdürülebilir Kalkınma ve Türkiye Bölüm Adı: ,AKBULUT ÖZPAY GÜLPINAR, Yayın Yeri: Gazi Kitapevi, Editör: Ferhat ARSLAN, Arife KARADAĞ, Pervin AKSAK, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 531, ISBN: 978-605-344-860-0, Bölüm Sayfaları: 85-115 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Alternative Tourism in Turkey Bölüm Adı: Geotourism in Turkey,AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: Springer, Editör: Istvan Egresi, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 362, ISBN: 978-3-319-47535-6, Bölüm Sayfaları: 87-107 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Bölüm Adı: Türkiye'nin Ulaşım Coğrafyası,AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: Pegem Akademi, Editör: Serkan Doğanay, Mete Alim, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 296, ISBN: 9786053186977, Bölüm Sayfaları: 231-252 2016 Ders Kitabı Kitap Bölümü Coğrafya ya Adanmış Bir Ömür Prof Dr Hayati Doğanay Bölüm Adı: ,AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Yayınları No:1056, K.K.E.F. Yay. No: 131, Editör: Serhat Zaman ve Ogün Coşkun, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 9789754426434, Bölüm Sayfaları: 487-499 2015 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Coğrafya da Yeni yaklaşımlar Prof Prof hc İbrahim Atalay ın 45 Meslek Yılına Armağan Bölüm Adı: Sivas İli Jeomiras Envanteri Atlası,AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, Editör: Prof.Dr. Recep EFE, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-975-441-447-9, Bölüm Sayfaları: 219-225 2015 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Volcanic Tourist Destinations Geoheritage Geoparks and Geotourism Bölüm Adı: Volcano Tourism in Turkey,AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: Springer, Editör: P. Erfurt Cooper, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 360, ISBN: 978-3642161902, Bölüm Sayfaları: 89-102 2014 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü The Science And Education at The Beginning of The 21 Century in Turkey Bölüm Adı: The Geopark Potential of Dipsiz creek valley (Akçadağ/Malatya),AKBULUT GÜLPINAR, ÜNSAL ÖMER, Yayın Yeri: St Klıment Ohridski University Press, Sofia, Bulgaria., Editör: Emin Atasoy, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2013 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Koruyucu Sağlık Rehberi Bölüm Adı: Pika ve Korunma Yolları,AKBULUT. GÜLPINAR, DURMAZ. Y, Yayın Yeri: Türk Eczacılar Birliği Eczacılık Akademisi Yayınları, Editör: Cengiz Yakıncı ve Erdem Yeşilada, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: 617-619 2012 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region II Bölüm Adı: A Suggested Geopark Site: Gypsum Karst Topography between Sivas-Zara,AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: Cambridge Scholars Publishing-UK, Editör: Recep Efe, Munir Ozturk and Ibrahim Atalay, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-1-4438-2986-11-4438-2986-2, Bölüm Sayfaları: 137-148 2011 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Siyasi Coğrafya Açısından Türkiye de Demiryolu Ulaşımı Bölüm Adı: ,AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: ANI YAYINCILIK, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 306, ISBN: 9789944474887, Bölüm Sayfaları: - 2010 Bilimsel Kitap Tümü Türkiye de Toplum Bilimlerinin Gelişimi I Kıta Avrupası Etkisi Bölüm Adı: ,AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: Kitabevi, Editör: Ertan Eğribel ve Ufuk Özcan, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 487, ISBN: 978-605-4208-08-01, Bölüm Sayfaları: 406-429 2009 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Türkiye de Toplum Bilimlerinin Gelişimi II Anglo Amerikan Etkisi Bölüm Adı: ,AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: Kitabevi, Editör: Ertan Eğribel ve Ufuk Özcan, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 499, ISBN: 9786054208098, Bölüm Sayfaları: 126-138 2009 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Türkiye de Toplum Bilimlerinin Gelişimi II Anglo Amerikan Etkisi Bölüm Adı: ,AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: Kitabevi, Editör: Ertan Eğribel ve Ufuk Özcan, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 499, ISBN: 9786054208098, Bölüm Sayfaları: 41-52 2009 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Makalelerle Mardin II Ekonomi Nüfus Kentsel Yapı Bölüm Adı: ,AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: İmak Ofset Basım Yayıncılık, Editör: İbrahim Özcoşar, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 9755856366, 9789755856360, Bölüm Sayfaları: 25-51 2007 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Sosyoloji ve Coğrafya Bölüm Adı: II. Dünya Savaşı Sonrasında Uygulamalı Coğrafya ve Amerikan Etkisi,AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: Kızılelma Yayıncılık, Editör: Ertan Eğribel ve Ufuk Özcan, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 1019, ISBN: 9789758334377, Bölüm Sayfaları: 825-837 2006 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Sosyoloji ve Coğrafya Bölüm Adı: Doğu-Batı Ayrımında Coğrafyada Mekan Kavramı ve Mekanın Denetimi,AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: Kızılelma Yayıncılık, Editör: Ertan Eğribel ve Ufuk Özcan, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 1019, ISBN: 9789758334377, Bölüm Sayfaları: 931-944 2006 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü
MAKALELER 1 - AKBULUT ÖZPAY GÜLPINAR, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Yukarı Kızılırmak Kültür Ve Doğa Yolu I. Etap (Sivas-Zara) AKBULUT ÖZPAY GÜLPINAR,ÜNSAL Ömer, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU VE TÜRKİYE AÇISINDAN JEOPOLİTİK ÖNEMİ AKBULUT ÖZPAY GÜLPINAR, Yayın Yeri: Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - AKBULUT ÖZPAY GÜLPINAR, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - YENİ BİR JEOTURİZM SAHASI: EMİRHAN KAYALIKLARI (SİVAS) AKBULUT ÖZPAY GÜLPINAR,ÖZGEN ERDEM NAZİRE,AYAZ EMRAH,OCAK FATİH, Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER), Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: OPEN ACADEMIC JOURNALS INDEX, SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ, CITE FACTOR ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNALS Özgün Makale 6 - SİVAS İLİNDE BİR JEOSİT ALANI: EĞRİBUCAK KAYALIKLARI AKBULUT ÖZPAY GÜLPINAR,OCAK FATİH, Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Dergisi (SOBIDER), Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: OPEN ACADEMIC JOURNALS INDEX, SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ, CITE FACTOR ACADEMIC SCIENTIFIC JOURNALS Özgün Makale 7 - Haydi Doğayı Keşfedelim AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: Sivas İl Özel İdaresi Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 8 - Önerilen Levent Vadisi Jeoparkı nda Jeositler AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 9 - The Education Status of Population in Turkey According to Geographical Regions AKBULUT GÜLPINAR,ÖZGEN NURETTİN, Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies (JASS), Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: MLA, EBSCO,ASOS,TEİ(Türk Eğitim İndeksi),ARASTIRMAX,Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi),Journal Seek,Research Bible,İSAM,Index CopernicusMendeley. Özgün Makale 10 - Osmanlı Devletinden Türkiye Cumhuriyetine Tamamlanmamış Demiryolu Projeleri 1876 1939 AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: Atatürk Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 11 - Türk Kültüründe Toprak Yeme Alışkanlığı Jeofaji Arguvan dan Örnek Bir Çalışma AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: ACTA TURCICA, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: Asos ındeks Özgün Makale 12 - A Suggested Geopark Site Cappadocia AKBULUT GÜLPINAR, GÜLÜM KAMİLE, Yayın Yeri: Balkan Ecology, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 13 - Türkiye de Yer Değiştiren Yerleşmelere Bir Örnek Arguvan İlçe Merkezi Malatya AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: Marmara Coğrafya Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 14 - Effects of Turkishrailway museums on cultural tourism AKBULUT GÜLPINAR,ARTVİNLİ EYÜP, Yayın Yeri: Procedia Social and Behavioural Sciences, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: ScienceDirect Özgün Makale 15 - Sivas İlinin Eğitim Özellikleri AKPINAR ERDAL, AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 16 - Malatya İlinde Nüfusun Eğitim Durumu AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: AtatürkÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 17 - Türkiye de Kaplıca Turizmi ve Sorunları AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİM, EBSCO Özgün Makale 18 - Ürük Köyü Çıplak Cılbah Göl ve Göndüren Gölü Yüzen Adaları Divriği Sivas BULUT İHSAN, AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: Tabiat ve İnsan, Yıl: 2010 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 19 - Küreselleşme Sürecinde Türkiye Turizmi AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 20 - Sivas Şehrinin Tarihi Coğrafyası AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM, EBSCO, IBSS Özgün Makale 21 - Küresel Değişimler Bağlamında Dünya Enerji Kaynakları Sorunlar ve Türkiye AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM, EBSCO, IBSS Özgün Makale 22 - Hafik Gölü ve Yakın Çevresinin Turizm Olanakları AKPINAR ERDAL, AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 23 - Sivas İli nin Başlıca Nüfus Coğrafyası Özellikleri AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM, EBSCO, IBSS Özgün Makale 24 - Coğrafya ve Aktif Öğretim Yöntemleri AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM, EBSCO,IBSS Özgün Makale 25 - Coğrafya Öğretimi ve Yaratıcı Düşünce AKBULUT GÜLPINAR, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM, EBSCO, IBSS Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - BALIKESİR ŞEHRİNDE DEMİRYOLLARININ STRATEJİK VE EKONOMİK ÖNEMİ, AKBULUT ÖZPAY GÜLPINAR (19.09.2019-22.09.2019), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-80945-2-9 2 - AKBULUT ÖZPAY GÜLPINAR (01.01.2018-07.05.2018), Yayın Yeri: III Bozok Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Yukarı Kızılırmak Jeopark (Sivas) Projesi ve Jeoturizm Potansiyeli AKBULUT ÖZPAY GÜLPINAR (08.11.2017-10.11.2017), Yayın Yeri: INTERNATIONAL CONGRESSOn The 75th AnniversaryOf TURKISH GEOGRAPHICAL SOCIETY Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-975-6686-07-2 4 - Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Türkiye Açısından Jeopolitik Önemi AKBULUT ÖZPAY GÜLPINAR (21.09.2017-23.09.2017), Yayın Yeri: I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9786056770104 5 - The relationships in between Turkey and Kazakhstan Iron Silk Road Demir İpekyolunda Kazakistan Türkiye İlişkileri AKBULUT GÜLPINAR (12.10.2016-15.10.2016), Yayın Yeri: International Congress on Afro-Eurasian Research I Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-4931-48-4 6 - A New Geotourism Area Emirhan Cliffs Turkey AKBULUT GÜLPINAR,ÖZGEN ERDEM NAZİRE,AYAZ Emrah (23.05.2016-26.05.2016), Yayın Yeri: 4th ınternational Geography Symposium Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-66576-0-3 7 - 21 Yüzyıl ın Eko Politik Ürünü Demir İpek Yolu AKBULUT GÜLPINAR (03.03.2016-04.03.2016), Yayın Yeri: Uluslararası İpekyolu'nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-9443-01-2 8 - Yukarı Kızılırmak Doğa ve Kültür Yolu AKBULUT GÜLPINAR,ÜNSAL ÖMER (21.05.2015-23.05.2015), Yayın Yeri: COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - Transportation ıssues of different cities and the effects of transportation projects on the development of cities Two case of Malatya and Sivas AKBULUT GÜLPINAR (28.11.2012-30.11.2012), Yayın Yeri: IQPC 2011 Turkey Transport Infrastructure Congress Uluslararası Davetli konuşmacı ISBN: 10 - Historical Geography Balkan Railway AKBULUT GÜLPINAR (17.10.2012-22.10.2012), Yayın Yeri: VII. International Atatürk Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - Divriği Province As Suggested Geopark AKBULUT GÜLPINAR (02.09.2012-11.09.2012), Yayın Yeri: Romania-Turkish Geographical Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - Geoparks and the Geopark Studies of Turkey AKBULUT GÜLPINAR (19.06.2013-21.06.2012), Yayın Yeri: Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 13 - Dipsiz Çreek Valley2 Akçadağ Malatya geopark ve geoturizm potential AKBULUT GÜLPINAR, ÜNSAL ÖMER (10.06.2013-13.06.2012), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - Levent Vadisi nin Malatya Jeopark veJeoturizm Potansiyeli AKBULUT GÜLPINAR,ÜNSAL ÖMER (28.05.2012-30.05.2012), Yayın Yeri: I.Ulusal Coğrafya Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 15 - Railways Stratejic Role in the Balkan Wars AKBULUT GÜLPINAR (23.05.2013-30.05.2012), Yayın Yeri: The Centenary of the Balkan Wars (1912-1913): Contested Stances Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 16 - Ardahan Ağrı Kars Iğdır provinces Geotourism Potential AKBULUT GÜLPINAR (18.04.2012-23.04.2012), Yayın Yeri: I. Iğdır International Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 17 - Iğdır Genocide Museum and its importance in terms of tourism SARIKAYA MAKBULE, AKBULUT GÜLPINAR (18.04.2012-23.04.2012), Yayın Yeri: Iğdır International Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 18 - Effects of Turkish Transport Museums on Cultural Tourism AKBULUT GÜLPINAR, SARIKAYA MAKBULE (06.10.2011-09.10.2011), Yayın Yeri: The 9. Annual Conference of the International Association for the History of Transport, Traffic and Mobility Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 19 - Volcanic Features in the around Lake Van in the Eastern Anatolia Region of Turkey as a suggested geopark AKBULUT GÜLPINAR (16.09.2011-18.09.2011), Yayın Yeri: 10th European Geoparks Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 20 - The transportation effects on the development of Malatya province AKBULUT GÜLPINAR (07.09.2011-10.09.2011), Yayın Yeri: International Participation Geography Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 21 - Malatya Şehir İçi Ulaşımı ve Yaşanan Başlıca Sorunlar AKBULUT GÜLPINAR (29.04.2011-30.04.2011), Yayın Yeri: Sürdürülebilir Kentleşme ve Kentlilik Sempozyumu II Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 22 - A Suggested Geopark Site Gypsum Karst Topography between Sivas Zara AKBULUT GÜLPINAR (02.06.2010-05.06.2010), Yayın Yeri: GEOMED 2010 International Symposium on Geography Uluslararası Özet bildiri ISBN: 23 - Effects of Turkish Railway Museums on Cultural Tourism AKBULUT GÜLPINAR, ARTVİNLİ EYYÜP (02.06.2010-05.06.2010), Yayın Yeri: GEOMED 2010 International Symposium on Geography Uluslararası Özet bildiri ISBN: 24 - A Suggested Geopark Site Cappadocia AKBULUT GÜLPINAR, GÜLÜM KAMİLE (01.06.2010-03.06.2010), Yayın Yeri: European Geoparks Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 25 - Şuğul Canyon Valley Sivas its natural characterize and Ecotourism Potential AKBULUT GÜLPINAR (27.05.2010-30.05.2010), Yayın Yeri: I. Interdisciplinary Tourism Research Congress, Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 26 - The Main Geotourism Resources of Turkey Geographical Diversity AKBULUT GÜLPINAR (28.05.2009-31.05.2009), Yayın Yeri: Proceedings of the Herodot Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 27 - An Example For Cultural Tourism City of Sivas AKBULUT GÜLPINAR, YERLİ METİN (27.10.2008-30.10.2008), Yayın Yeri: National Republic Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 28 - The Place of Railway Transportation in Turkey s Tourism AKBULUT GÜLPINAR (15.10.2008-17.10.2008), Yayın Yeri: II. Uluslararası Demiryolu Sempozyumu Bildiriler Kitabı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 29 - The Effects Of Globalization on Tourism in Turkey and World AKBULUT GÜLPINAR (17.04.2008-19.04.2008), Yayın Yeri: University of Balıkesir, National Tourism Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 30 - Batman İlinin Eğitim Coğrafyası AKBULUT GÜLPINAR (15.04.2008-18.04.2008), Yayın Yeri: I. International Symposium On The Hıstory and Culture of Batman and Its Vıcınıty Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 31 - Coğrafî Bakımdan Türkiye nin Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi AKBULUT GÜLPINAR (10.09.2007-15.09.2007), Yayın Yeri: ICANAS Congress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 32 - Tourism potential of Demre Antalya AKBULUT GÜLPINAR (05.06.2007-08.06.2007), Yayın Yeri: GEOMED-2007-International Symposium on Geography Uluslararası Poster ISBN: 33 - The Socio Economic Dimension of Global Change and Its Effect on Türkiye AKBULUT GÜLPINAR (20.04.2007-22.04.2007), Yayın Yeri: Fourth International Conference Global Change and Problems Theory and Practice Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 34 - Türkiye de Demiryolu Ulaşımının Jeopolitik Önemi AKBULUT GÜLPINAR (13.12.2006-15.12.2006), Yayın Yeri: Uluslararası Demiryolu Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 35 - Dağ Coğrafyasına Bir Örnek Yıldız Dağı ve Turizm Potansiyeli AKBULUT GÜLPINAR (29.09.2005-30.09.2004), Yayın Yeri: Ulusal Coğrafya Kongresi (İsmail Yalçınlar Anısına) Bildiri Kitabı Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 36 - Suggested Geoparks ın Turkey Volcanic Mountains AKBULUT GÜLPINAR (09.09.2009-), Yayın Yeri: New Challenges with Geotourism Proceedings of The VIII European Geoparks Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 37 - A geographic assessment Geothermal in Turkey AKBULUT GÜLPINAR (-), Yayın Yeri: Eurogeo Annual Meeting and Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 38 - Kangal Köpeklerinin Doğal Ortam Özelliklerinin Belirlenmesi AKBULUT GÜLPINAR, OĞRAK YUSUF ZİYA (08.07.2006-), Yayın Yeri: 2nd International Kangal Dog Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 975-585-617-x
DERSLER Lisans 2017-2018 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Genel Coğrafya Türkçe 2 Lisans 2017-2018 Genel Fiziki Coğrafya Türkçe 4 Lisans 2017-2018 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2016-2017 DEMOGRAFİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 HARİTA BİLGİSİ Türkçe 3 Lisans 2016-2017 KENTSEL COĞRAFYA Türkçe 2 Lisans 2015-2016 DEMOGRAFİ Türkçe 1 Lisans 2015-2016 KENTSEL COĞRAFYA Türkçe 1 Lisans 2014-2015 DEMOGRAFİ Türkçe 1 Lisans 2014-2015 HARİTA BİLGİSİ Türkçe 1 Lisans 2014-2015 Kentsel Coğrafya Türkçe 2 Lisans 2012-2013 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA Türkçe 4 Lisans 2012-2013 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Türkçe 4 Lisans 2012-2013 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Türkçe 2 Lisans 2012-2013 SİYASİ COĞRAFYA Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Türkçe 2 Lisans 2012-2013 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Türkçe 2 Lisans 2012-2013 ÜLKELER COĞRAFYASI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 ÇEVRE SORUNLARI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA Türkçe 4 Lisans 2011-2012 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Türkçe 4 Lisans 2011-2012 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 SİYASİ COĞRAFYA Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Türkçe 2 Lisans 2011-2012 ÜLKELER COĞRAFYASI Türkçe 2 Lisans 2010-2011 ÇEVRE SORUNLARI Türkçe 2 Lisans 2010-2011 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA Türkçe 4 Lisans 2010-2011 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Türkçe 4 Lisans 2010-2011 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Türkçe 2 Lisans 2010-2011 SİYASİ COĞRAFYA Türkçe 2 Lisans 2010-2011 TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Türkçe 2 Lisans 2010-2011 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Türkçe 2 Lisans 2010-2011 ÜLKELER COĞRAFYASI Türkçe 2 Lisans 2009-2010 ÇEVRE SORUNLARI Türkçe 2 Lisans 2009-2010 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA Türkçe 4 Lisans 2009-2010 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Türkçe 4 Lisans 2009-2010 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Türkçe 2 Lisans 2009-2010 SİYASİ COĞRAFYA Türkçe 2 Lisans 2009-2010 TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Türkçe 2 Lisans 2009-2010 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Türkçe 2 Lisans 2009-2010 ÜLKELER COĞRAFYASI Türkçe 2 Lisans 2008-2009 ÇEVRE SORUNLARI Türkçe 2 Lisans 2008-2009 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA Türkçe 4 Lisans 2008-2009 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Türkçe 4 Lisans 2008-2009 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Türkçe 2 Lisans 2008-2009 SİYASİ COĞRAFYA Türkçe 2 Lisans 2008-2009 TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Türkçe 2 Lisans 2008-2009 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Türkçe 2 Lisans 2008-2009 ÜLKELER COĞRAFYASI Türkçe 2 Lisans 2007-2008 ÇEVRE SORUNLARI Türkçe 2 Lisans 2007-2008 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA Türkçe 4 Lisans 2007-2008 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Türkçe 4 Lisans 2007-2008 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Türkçe 2 Lisans 2007-2008 SİYASİ COĞRAFYA Türkçe 2 Lisans 2007-2008 TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Türkçe 2 Lisans 2007-2008 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Türkçe 2 Lisans 2007-2008 ÜLKELER COĞRAFYASI Türkçe 2 Lisans 2006-2007 ÇEVRE SORUNLARI Türkçe 2 Lisans 2006-2007 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA Türkçe 4 Lisans 2006-2007 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Türkçe 4 Lisans 2006-2007 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Türkçe 2 Lisans 2006-2007 SİYASİ COĞRAFYA Türkçe 2 Lisans 2006-2007 TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Türkçe 2 Lisans 2006-2007 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Türkçe 2 Lisans 2006-2007 ÜLKELER COĞRAFYASI Türkçe 2 Lisans 2005-2006 ÇEVRE SORUNLARI Türkçe 2 Lisans 2005-2006 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA Türkçe 4 Lisans 2005-2006 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Türkçe 4 Lisans 2005-2006 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Türkçe 2 Lisans 2005-2006 SİYASİ COĞRAFYA Türkçe 2 Lisans 2005-2006 TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Türkçe 2 Lisans 2005-2006 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI Türkçe 2 Lisans 2005-2006 ÜLKELER COĞRAFYASI Türkçe 2 Yüksek Lisans 2012-2013 ÇEVRE EĞİTİMİNDE COĞRAFYANIN RÖLÜ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2011-2012 ÇEVRE EĞİTİMİNDE COĞRAFYANIN RÖLÜ Türkçe 3