Akademik CV

Prof.Dr. ALİ AKSU


KİTAPLAR İslam Tarihi-II Bölüm Adı: Emeviler/ Mervaniler Dönemi,,AKSU ALİ,KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Svas Cumhuriyet Üniversitesi, Editör: Ünce, Bayram, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 268, ISBN: 978-605-4561-71-1, Bölüm Sayfaları: 1-107 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü İslam Tarihi-2 Bölüm Adı: Osmanlılar ve Balkanlar,AKSU ALİ, Yayın Yeri: Bilimsel Araştırma Yayınları, Editör: Demircan, Adnan- Azimli, Mehmet, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 446, ISBN: 978-605-82283-8-2, Bölüm Sayfaları: 337-361 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü İslam Tarihi ve Medeniyeti 3. Cilt Bölüm Adı: Emevi Devletinin Yıkılışı ve Temel Özellikleri,AKSU ALİ, Yayın Yeri: Siyer Yayınları, Editör: DEmircan, Adnan-, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-2375-41-9, Bölüm Sayfaları: 531-55 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü İslam Tarihi ve Medeniyetinde Harran Bölüm Adı: Mervan b. Muhammed Döneminde Harran,AKSU ALİ, Yayın Yeri: berikan yayıncılık, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-7501-65-3, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü İslam Tarihi II Bölüm Adı: Endülüs Emevileri,,AKSU ALİ,KILIÇ ÜNAL, Yayın Yeri: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-4561-71-1, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Cennet Kadınlarının Seyyidesi Hz. Fatıma Bölüm Adı: ,AKSU ALİ, Yayın Yeri: Sias Belediyesi, Editör: Ali Aksu, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 978-605-2072-00-4, Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Hz Hatice Sempozyum Bildirileri Bölüm Adı: Vefâ, Sadâkat ve Fedâkârlık Örneği Hz. hatice,AKSU ALİ, Yayın Yeri: Sivas Belediyesi Yayınları, Editör: Ali Aksu, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 148, ISBN: 978-605-5487-80-5, Bölüm Sayfaları: 17-38 2015 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Kitap Bölümü İlk Dönem İslam Tarihi Üzerine Bölüm Adı: ,M. J. Kister, Yayın Yeri: Ankara Okulu, Editör: Ali Aksu, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 254, ISBN: 978-9944-162-71-5, Bölüm Sayfaları: - 2014 Kitap Tercümesi Tümü Emevi Saltanatının Irak Valisi Haccac b Yusuf Bölüm Adı: ,AKSU ALİ, Yayın Yeri: Kitabevi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 203, ISBN: 978-605-4208-34-2, Bölüm Sayfaları: - 2009 Bilimsel Kitap Tümü Sıradışı Emevi Halifesi Velid b Yezid Bölüm Adı: ,AKSU ALİ, Yayın Yeri: Kitabevi, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 172, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2009 Bilimsel Kitap Tümü Emevi Devletinin Yıkılışı Bölüm Adı: ,AKSU ALİ, Yayın Yeri: Kitabevi, Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 327, ISBN: 978-975-9173-46-3, Bölüm Sayfaları: - 2007 Romanya Müslüman Türklerin Dünü Bugünü Bölüm Adı: ,AKSU ALİ, Yayın Yeri: , Editör: , Basım Sayısı: , Sayfa Sayısı: 248, ISBN: 973-0-03311-0, Bölüm Sayfaları: - 2003
MAKALELER 1 - İfk Hadisesi ve Sonuçlarının İffet Açısından Değerlendirilmesi AKSU ALİ, Yayın Yeri: Dini Hayat, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 2 - Karahanlılar Devleti nin Gaznelilerle Siyasi İlişkileri Ali b Salih el Muheymid Çeviri AKSU ALİ, Yayın Yeri: Selçuk Üniv.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 3 - Abbâsî İhtilal Hareketinde Etnik Grupların Rolü AKSU ALİ, Yayın Yeri: Selçuk Üniv.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 4 - Mevlana nın Mesnevî sinde Dört Halife AKSU ALİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniv.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 5 - Nehcü l Belâğa da Hz Ali nin Bazı Tavsiye ve Uyarıları AKSU ALİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniv.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 6 - İslam da Da vet ve Da vet Kitapları Üzerine Bazı Mülahazalar AKSU ALİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniv.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 7 - Emevîler Döneminde Sosyal Tabakalar AKSU ALİ, Yayın Yeri: Selçuk Üniv.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 8 - Emeviler Döneminde Sosyal Tabakalar AKSU ALİ, Yayın Yeri: İstem Derigisi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 9 - İfk Olayı Üzerine Bir Değerlendirme AKSU ALİ, Yayın Yeri: cumhuriyet üniversitesi ilahiyat fakültesi, Yıl: 2004 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 10 - Bi ri Maune Seferi M J Kister çeviri Yrd Doç Dr Ünal Kılıç ile birlikte AKSU ALİ, Yayın Yeri: Selçuk Üniv.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 11 - Mekke ve Temim İlişkisel Yönleri M J Kister Çeviri AKSU ALİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniv.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 12 - Mekke İle İlgili Bazı Rivayetler Cahiliyeden İslam a M J Kister çeviri AKSU ALİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniv.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 13 - Asr ı Saadet ve Emeviler Döneminde Lakap Takma ve Halifelerin Lakapları AKSU ALİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniv.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 14 - Asr ı Saadet ve Emeviler Döneminde Lakap Takma ve Halifelerin Lakapları AKSU ALİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniv.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 15 - Karahanlılar ve İslam ın Yayılışında Gösterdikleri Çabaları Ali b Salih b Muheymid çeviri AKSU ALİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniv.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 16 - Et-Tahannüs kelime anlamı üzerine bir araştırma AKSU ALİ, Yayın Yeri: Tasavvuf dergisi, Yıl: 2000 Uluslararası Hakemli Endeks: ulakbim Özgün Makale 17 - Emeviler Döneminde Kadının Durumu AKSU ALİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniv.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 18 - Yezid b Velid in Hayatı ve Halifeliği AKSU ALİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniv.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 19 - Emevilerin Abbasiler Tarafından Soykırıma Uğratılması ve Bu Soykırımda Ebu l Abbas ın Rolü AKSU ALİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniv.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 20 - Asr ı Saadet, Hulefa-i Raşidin ve Emeviler Döneminde Fikir Hürriyeti Üzerine Bazı Mülahazalar AKSU ALİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniv.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 21 - İlk Dönem Arap Ekonomi Politikaları Elias H Tuma çeviri AKSU ALİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniv.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2000 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 22 - Ubeydullah b Ziyad ın Siyasi Faaliyetleri AKSU ALİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniv.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 23 - Emevi Devleti nin Yıkılış Nedenleri Üzerine Bazı Mülahazalar AKSU ALİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniv.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 24 - Haccac b Yusuf Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri AKSU ALİ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniv.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
DERSLER Lisans 2015-2016 İSLAM TARİHİ II Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Atatürk İlke ve Inkılapları Tarihi Türkçe 1 Lisans 2014-2015 Farsça I Türkçe 1 Lisans 2014-2015 Farsça II Türkçe 1 Lisans 2014-2015 İslam Tarihi I Türkçe 3 Lisans 2014-2015 İslam Tarihi II Türkçe 1 Lisans 2014-2015 Siyer Öğretimi ve Literatürü Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Atatürk İlke ve Inkılapları Tarihi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 İSLAM TARİHİ I, II, III Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Osmanlıca Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Atatürk İlke ve Inkılapları Tarihi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 İSLAM TARİHİ I, II, III Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Atatürk İlke ve Inkılapları Tarihi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Farsça Türkçe 2 Lisans 2011-2012 İSLAM TARİHİ I, II, III Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Atatürk İlke ve Inkılapları Tarihi Türkçe 2 Lisans 2010-2011 İSLAM MEDENİYET TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2010-2011 İSLAM TARİHİ I, II, III Türkçe 2 Lisans 2009-2010 İSLAM MEDENİYET TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2009-2010 İSLAM TARİHİ I, II, III Türkçe 2 Lisans 2008-2009 İSLAM TARİHİ I, II, III Türkçe 2 Lisans 2007-2008 İSLAM MEDENİYET TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2007-2008 İSLAM TARİHİ I, II, III Türkçe 2 Lisans 2006-2007 İSLAM TARİHİ I, II, III Türkçe 2 Lisans 2005-2006 İSLAM MEDENİYET TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2005-2006 İSLAM TARİHİ I, II, III Türkçe 2 Lisans 2003-2004 İSLAM MEDENİYET TARİHİ Türkçe 2 Lisans 2003-2004 İSLAM TARİHİ I, II, III Türkçe 2 Yüksek Lisans 2015-2016 FARSÇA I Türkçe 2 Yüksek Lisans 2011-2012 Farsça I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Farsça I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Farsça II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2010-2011 Siyer ve Kaynakları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Farsça I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Farsça II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Klasik İslam Tarihi I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Batı Literatürnüde Hz. Muhammed Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Farsça I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Farsça II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Siyer ve Kaynakları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 BATI LİTERATÜRNDE HZ. MUHAMMED Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Batı Literatürnüde Hz. Muhammed Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Farsça I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Farsça II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Klasik İslam Tarihi I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2007-2008 Siyer ve Kaynakları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 Batı Literatürnüde Hz. Muhammed Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 Farsça I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2006-2007 Farsça II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 Batı Literatürnüde Hz. Muhammed Türkçe 3 Yüksek Lisans 2005-2006 Klasik İslam Tarihi I Türkçe 3 Yüksek Lisans 2004-2005 Klasik İslam Tarihi I Türkçe 3 Doktora 2011-2012 Endülüs Emevileri Türkçe 3 Doktora 2010-2011 Farsça I Türkçe 3 Doktora 2009-2010 Endülüs Emevileri Türkçe 3 Doktora 2009-2010 Farsça I Türkçe 3 Doktora 2008-2009 Farsça I Türkçe 3 Doktora 2007-2008 Farsça I Türkçe 3
İDARİ GÖREVLER 2016 - 2017 Bölüm Bşk. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜİSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI 2016 - Bölüm Bşk. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2016 - Anabilim Dalı Başkanı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜİSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI 2016 - Bölüm Bşk. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ 2016 - Dekan CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016 - Bölüm Bşk. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ 2016 - Anabilim Dalı Başkanı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜİSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI 2012 - Bölüm Bşk. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ 2012 - Dekan TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2011 - Dekan Yardımcısı TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 2008 - 2010 Anabilim Dalı Başkanı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜİSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI 2005 - 2008 Bölüm Bşk. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜİSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI 2001 - 2003 Dekan Yardımcısı Constanta "Ovidius" Üniversitesi-Üniversite Koleji Mustafa Kemal Atatürk Koleji Türkçe ÖğretmenliğiTürkçe