Akademik CV

Dr.Öğr. Üyesi HAMDİ KARAKAŞ


MAKALELER 1 - Sınıf Öğretmeni Adaylarına Yönelik Enerji Başarı Testi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması KARAKAŞ HAMDİ,SARIKAYA RABİA, Yayın Yeri: Kastamonu Eğitim Dergisi, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - AN ACTIVITY TO INCREASE ECOLOGICAL FOOTPRINT AWARENESS OF PRIMARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES: EDUCATIONAL DRAMA KARAKAŞ HAMDİ, Yayın Yeri: Research in Pedagogy, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: Journals Indexed in Eric Özgün Makale 3 - A Metaphoric Study for Classroom Teacher Candidates in Socio-Scientific Issues Based Environmental Education Class: Nuclear Power Plant Example KARAKAŞ HAMDİ, Yayın Yeri: International Journal of Progressive Education, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: Journals Indexed in Eric Özgün Makale 4 - KARAKAŞ HAMDİ,Erbaş Yahya Han, Yayın Yeri: Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS INDEX, Academia, Google Scholar, IdealOnline, ISAM (İslam Araştırmaları Merkezi), Research Bible, Research Gate, Scilit, TEI (Türk Eğitim İndeksi) Özgün Makale 5 - Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Plastik Atıklar ve Geri Dönüşüme Yönelik Tutumları TAŞ DİVRİK MENEKŞE,KARAKAŞ HAMDİ,DİVRİK BURKAY, Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 6 - 4. Sınıf Üstün Yetenekli Öğrenciler ile Başarılı Akranlarının Problem Çözme Stratejilerinin Karşılaştırılması TERTEMİZ NEŞE,Doğan Adem,KARAKAŞ HAMDİ, Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 7 - Sınıf Öğretmenlerinin Sınıfta Kullandıkları Bilgi İletişim Teknolojilerine Yönelik Olumsuz Tutumları Ve Yaşadıkları Sorunlar KARAKAŞ HAMDİ,DOĞAN Adem, Yayın Yeri: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 8 - Akademisyenlere Göre Meslek Yüksekokullarındaki Sorunlar Ve Çözüm Önerileri: Cumhuriyet Üniversitesi Ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği KARAKAŞ HAMDİ,ÇİDEM İBRAHİM, Yayın Yeri: Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 9 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Nükleer Enerji Kavramına Yönelik Düşünceleri Bağımsız Kelime İlişkilendirme Örneği AYAZ ELÇİN,KARAKAŞ HAMDİ,SARIKAYA RABİA, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 10 - Geleneksel Gıdaların Okul Çağı Çocuklarının Beslenmesindeki Rolü Üzerine Bir Araştırma KARAKAŞ HAMDİ,TÖRNÜK FATİH, Yayın Yeri: Cumhuriyet Science Journal, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 11 - Etkinlik Temelli Eğitimin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Ekolojik Ayak İzi Farkınd KARAKAŞ HAMDİ,Doğan Adem,SARIKAYA RABİA, Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 12 - İsteğe Bağlı Olarak İlkokula Kaydedilen Öğrencilerin Bitişik Eğik Yazı Çalışmalarında Karşılaştıkları Problemler KARAKAŞ HAMDİ,DİLCİ TÜNCAY, Yayın Yeri: Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 13 - Etkili Sınıf Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi DOĞAN SONER,UĞURLU CELAL TEYYAR,KARAKAŞ HAMDİ, Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Sürdürülebilir Kalkınma Temelinde Paris İklim Anlaşmasına Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri KARAKAŞ HAMDİ (21.06.2019-23.06.2019), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-80568-1-7 2 - Grup Etkinlikleri Sonrası Sınıf Öğretmeni Adaylarının Savunduğu Argümanlardaki Değişikliklere İlişkin Görüşleri KARAKAŞ HAMDİ,SARIKAYA RABİA (25.04.2019-28.04.2019), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - İlkokullarda Fen Okuryazarlığının GeliştirilmesindeBiyografilerin Kullanılması KARAKAŞ HAMDİ (13.12.2018-14.12.2018), Yayın Yeri: V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Öğretmen Yetiştirme Programlarında Yer Alan Öğretmenlik Uygulamalarına Karşılaştırılmalı Bir Bakış: Türkiye ve OECDÜlkeleri Örneği SÖZER MEHMET AKİF,KARAKAŞ HAMDİ (07.12.2018-08.12.2018), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-975-93505-8-1 5 - İlkokullarda Fen ve Mühendislik Uygulamalarına Legolarla Başlama KARAKAŞ HAMDİ (27.09.2017-28.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-4561-55-1 6 - Suriyeli Sığınmacı Çocukların Eğitiminde Alternatif Bir Program: Head Start KARAKAŞ HAMDİ (04.07.2017-06.07.2017), Yayın Yeri: International Conference, The West Of The East, The East Of The West Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-9944-0637-9-1 7 - Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlü Deneyimleri ve Çok Kültürlülük Hakkındaki Düşünceleri ERBAŞ YAHYA HAN,KARAKAŞ HAMDİ (18.05.2017-21.05.2017), Yayın Yeri: International Berlin Conference (IARSP) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 8 - Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlü Deneyimleri ve Ülkede Var Olan Kültürel ve Sosyal Gruplara Yönelik Düşünceleri KARAKAŞ HAMDİ,ERBAŞ YAHYA HAN (18.05.2017-21.05.2017), Yayın Yeri: International Social Sciences and Humanities Berlin Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-975-6983-90-4 9 - Bilgi İletişim Teknolojilerine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Olumsuz Tutumları ve Belirlemiş Oldukları Sorunlar KARAKAŞ HAMDİ,DOĞAN ADEM (20.04.2017-24.04.2017), Yayın Yeri: 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-318-835-3 10 - SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARINA ÇEVRE FARKINDALIĞI KAZANDIRMADA SOSYO-BİLİMSEL KONULARIN ÖNEMİ KARAKAŞ HAMDİ (06.04.2017-08.04.2017), Yayın Yeri: International Congress Of Eurasian Social Sciences Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-68062-2-3 11 - Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarının Meslek Yüksekokulları Staj Faaliyetlerine Uyarlanması Üzerine Bir Tartışma KARAKAŞ HAMDİ (12.10.2016-15.10.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-5244-12-5 12 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Nükleer Enerji Kavramına Yönelik Düşünceleri Bağımsız Kelime İlişkilendirme Örneği AYAZ ELÇİN,KARAKAŞ HAMDİ,SARIKAYA RABİA (01.09.2016-03.09.2016), Yayın Yeri: X. Internatıonal Workshop On Nuclear Structure Properties, Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - Akademisyenlerin Meslek Yüksekokullarındaki Sorunlara Bakışı ve Geliştirdikleri Çözüm Önerileri KARAKAŞ HAMDİ,ÇİDEM İBRAHİM (18.05.2016-20.05.2016), Yayın Yeri: 5th International Vocational Schools Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-9944-0637-2-2 14 - Meslek Yüksekokullarına Sınavlı Ve Sınavsız Geçiş Uygulaması ile Yerleşen Öğrencilerin Akademik Başarılarının Karşılaştırılması KARAKAŞ HAMDİ,ÇİDEM İBRAHİM (18.05.2016-20.05.2016), Yayın Yeri: 5th International Vocational Schools Symposium Uluslararası Poster ISBN: 978-9944-0637-2-2 15 - Dördüncü Sınıfa Devam Eden Üstün Yetenekli Öğrenciler İle BaşarılıÖğrencilerin Rutin Olmayan Problem Çözümlerinin İncelenmesi TERTEMİZ NEŞE,KARAKAŞ HAMDİ,DOĞAN ADEM (11.05.2016-14.05.2016), Yayın Yeri: 15. Uluslararsı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-318-445-4 16 - Türk Eğitim Sisteminde Bir Gerçek Birleştirilmiş Sınıflar KARAKAŞ HAMDİ,İREM YADİGAR (21.04.2016-24.04.2016), Yayın Yeri: 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 17 - Prospective Teachers Views Related To The Teaching Practice Process KARAKAŞ HAMDİ (21.10.2015-23.10.2015), Yayın Yeri: Paedeia Conference Uluslararası Özet bildiri ISBN: 18 - A Way For Protectıon Of School Age Chıldren From Unhealthy Foods Tradıtıonal Foods KARAKAŞ HAMDİ,TÖRNÜK FATİH (01.10.2015-04.10.2015), Yayın Yeri: 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-4265-37-4 19 - Değerler Eğitimi Etkinliklerinin Okul Öncesi Öğretmenlerine Göre Değerlendirilmesi Nitel Bir Çalışma KARAKAŞ HAMDİ (16.04.2015-18.04.2015), Yayın Yeri: Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-975-16-31-81-7 20 - Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Ders Programına Yeni Ders Önerisi Değerler Eğitimi ve Uygulamaları KARAKAŞ HAMDİ,İREM YADİGAR,BİLBAY ASUMAN (19.06.2014-21.06.2014), Yayın Yeri: Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 21 - Okul Öncesi Dönemde Reggio Emilia Yaklaşımı KARAKAŞ HAMDİ,BİLBAY ASUMAN (22.11.2013-24.11.2013), Yayın Yeri: Uluslararası Eğitimde Değişimler ve Yeni Yönelimler Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 22 - Sınıf Yönetiminde Öğretmen Davranışları Nitel Bir Çalışma UĞURLU C Teyyar. DOĞAN Soner, KARAKAŞ Hamdi (23.05.2013-25.05.2013), Yayın Yeri: 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: