Akademik CV

Doç.Dr. HASAN ELEROĞLU


MAKALELER 1 - Household Expenditure Analysis and Ratio of Poultry Products in FoodExpenditures BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN, Yayın Yeri: Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Global Impact Factor (GIF) ,Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Ag Özgün Makale 2 - TR72 Bölgesinde (Kayseri, Sivas ve Yozgat ) Organik Tavukçuluk Ürünlerinin Tüketimini Etkileyen Faktörler BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,KARTAL ZAFER, Yayın Yeri: Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Global Impact Factor (GIF) ,Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Ag Özgün Makale 3 - Effect of Regional Development Levels on Organic Products Consumption ELEROĞLU HASAN, Yayın Yeri: Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Global Impact Factor (GIF) ,Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Ag Özgün Makale 4 - TR72 Bölgesinde (Kayseri, Sivas ve Yozgat) Tavukçuluk Ürünlerinin Tüketimi Üzerine Medyanın Etkisi ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM, Yayın Yeri: Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Ind Özgün Makale 5 - Yozgat İl Merkezinde Yumurta ve Tavuk eti Tüketimi Üzerine Etki Eden Faktörler ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM, Yayın Yeri: Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Directory of Open Access Journals (DOAJ),,Directory indexing of international research journals (CiteFactor),,Directory of Research Journals Indexing (DRJI),,Scientific Indexing Services (SIS),,Advanced Science Index (ASI),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),TR Dizin Özgün Makale 6 - Effects of Egg Shell Temperature and Incubator Ventilation Programme on Incubation Results of Broiler Breeders OKUR NEZİH,ERATALAR SABRİ ARDA,ELEROĞLU HASAN, Yayın Yeri: Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Ind Özgün Makale 7 - Impacts of Breeder Age, Storage Time and SetterVentilation Program on Incubation and Post-HatchPerformance of Broilers OKUR NEZİH,ELEROĞLU HASAN,TÜRKOĞLU MESUT, Yayın Yeri: Brazilian Journal of Poultry Science, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 8 - Aras ve Copras Yöntemleriyle Yozgat İlinde Kurulabilecek Biyogaz, Kompost, Vermikompost Tesislerinin Optimallik Sıralaması ARSLAN RAHİM,BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN, Yayın Yeri: Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Ind Özgün Makale 9 - YOZGAT İLİNDE KURULABİLECEK KOMPOST TESİSLERİNİN MOORA YÖNTEMİYLE OPTİMALLİK SIRALAMASI BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM, Yayın Yeri: Eurasian Journal of Researches in Social and Economics, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Index CopernicusGoogle Scholar ASOS IndexEurasian Scientific Journal IndexRootindexingJIFACTORResearchBib Özgün Makale 10 - Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimde Sunulan Derslere Yönelik Bakış Açısı BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM,ERSOY MUSTAFA, Yayın Yeri: Eurasian Journal of Researches in Social and Economics, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Index CopernicusGoogle ScholarASOS IndexEurasian Scientific Journal IndexRootindexingJIFACTORResearchBib Özgün Makale 11 - OPTIMAL RANGE OF BIOGAS, VERMICOMPOST, COMPOST FACILITIES BY MOORE AND COPRESS METHODS TO BE INSTALLED IN SİVAS ARSLAN RAHİM,BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN, Yayın Yeri: International Refereed Academic Social Sciences Journal, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: cROSSrEF, DRJI, SIS Özgün Makale 12 - Egg production and quality characteristics of laying hens fed diets supplemented with dry caper (Capparis spinosa) leaf powder YILDIRIM ARDA,ŞEKEROĞLU AHMET,Koç Hüseyin,ELEROĞLU HASAN,DUMAN MUSTAFA,TAHTALI YALÇIN,ELMASTAŞ MAHFUZ,Şen Mutlu Merve Işıl, Yayın Yeri: Indian Journal of Animal Research, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 13 - Analysis of growth curves of Guinea fowl (Numida meleagris) fed diets containing dry oregano (Origanum vulgare L.) in an organic system ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA,CANİKLİ ALİ,DUMAN MUSTAFA,BİRCAN HÜDAVERDİ, Yayın Yeri: Ciencia e investigación agraria, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 14 - Edible Giblets and Bone Mineral Characteristics of Two Slow-Growing Chicken Genotypes Reared in an Organic System ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA,DUMAN MUSTAFA,ŞEKEROĞLU AHMET, Yayın Yeri: Brazilian Journal of Poultry Science, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 15 - Edible Giblets and Bone Mineral Characteristics ofTwo Slow-Growing Chicken Genotypes Reared in anOrganic System ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA,DUMAN MUSTAFA,ŞEKEROĞLU AHMET, Yayın Yeri: Brazilian Journal of Poultry Science, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 16 - Sivas Kent Merkezinde Tavukçuluk Ürünlerinin Tüketimi ve Tüketime Etki Eden Faktörler BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM, Yayın Yeri: Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Ind Özgün Makale 17 - Effect of Eggshell Color on the Egg Characteristics andHatchability of Guinea Fowl Numida meleagris Eggs ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA,DUMAN MUSTAFA,OKUR NEZİH, Yayın Yeri: Brazilian Journal of Poultry Science, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 18 - Farklı Yetiştirme Sistemlerinin Etlik Piliçlerde Fiziksel ve Duyusal Özelliklere Etkisi ELEROĞLU HASAN,DEVELİ IŞIKLI NURSEL,TÜRKOĞLU MESUT,OKUR NEZİH,UÇAR AHMET,ÖZLÜ SERDAR, Yayın Yeri: Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Directory indexing of international research journals (CiteFactor),,Directory of Research Journals Indexing (DRJI),,Scientific Indexing Services (SIS),,Advanced Science Index (ASI),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos), Özgün Makale 19 - Features and New Trends in Turkish Poultry Industry OKUR NEZİH,TÜRKOĞLU MESUT,ELEROĞLU HASAN,ÖZLÜ SERDAR,UÇAR AHMET, Yayın Yeri: Journal of Environmental Science and Engineering A, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Database of EBSCO, Massachusetts, USA Derleme Makale 20 - Farklı Organik Gübrelerin Tohumluk Patates Solanum tuberosum L Çeşitlerinde Verim ve Kalite Üzerine Etkileri ELEROĞLU HASAN,KORKMAZ KÜRŞAT, Yayın Yeri: Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 21 - Relation between egg shape index and egg quality characteristics DUMAN MUSTAFA,ŞEKEROĞLU AHMET,YILDIRIM ARDA,ELEROĞLU HASAN,CAMCI ÖMER, Yayın Yeri: European Poultry Science (EPS), Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 22 - Ticari Etlik Piliçlerde Büyüme Eğrilerinin Doğrusal Olmayan Modeller Kullanılarak Karşılaştırılması ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,YILDIRIM ARDA,Kılıç Firdes, Yayın Yeri: Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: Directory indexing of international research journals (CiteFactor),,Directory of Research Journals Indexing (DRJI),,Scientific Indexing Services (SIS),,Advanced Science Index (ASI),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos), Özgün Makale 23 - Our Traditional Dessert which is to be Forgotten UĞUT TANGÜLER HASAN,ELEROĞLU HASAN,ÖZER EMİR AYŞE,DEVELİ IŞIKLI NURSEL, Yayın Yeri: Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory indexing of international research journals (CiteFactor), Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Cosmos Impact Factor (Cosmos), Index Copernicus (ICI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Özgün Makale 24 - The welfare of slow growing broiler genotypes reared in organic system ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA,DUMAN MUSTAFA,ŞEKEROĞLU AHMET, Yayın Yeri: Emirates Journal of Food and Agriculture, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 25 - Sivas İli Agro-Ekolojik Alt Bölgelerinde Köy Tavukçuluğunun Yapısı ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA,ŞEKEROĞLU AHMET, Yayın Yeri: Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: DOAJ, TR DİZİN Özgün Makale 26 - Yeni Bir Teknoloji ile Kurutulan Tavuk Dışkısının Mikrobiyolojik ve Kimyasal Yapısının Belirlenmesi ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA, Yayın Yeri: Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 27 - Effect of cage tier and age on performance egg quality and stress parameters of laying hens ŞEKEROĞLU AHMET,DUMAN MUSTAFA,TAHTALI YALÇIN,YILDIRIM ARDA,ELEROĞLU HASAN, Yayın Yeri: SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 28 - THE EFFECT OF DRY CAPER Capparis spinosa FRUIT ON EGG PRODUCTION AND QUALITY CHARACTERISTICS OF LAYING HENS YILDIRIM ARDA,ŞEKEROĞLU AHMET,KOÇ HÜSEYİN,ELEROĞLU HASAN,TAHTALI YALÇIN,IŞIL ŞEN MERVE,DUMAN MUSTAFA,GENÇ NUSRET, Yayın Yeri: PAKISTAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 29 - Comparison of the growth performance and carcass characteristics of two slow growing broiler genotypes fed diets supplemented with dry oregano Origanum vulgare L or lemon balm Melissa officinalis L leaves under the organic system ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA,ŞEKEROĞLU AHMET,DUMAN MUSTAFA, Yayın Yeri: Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 30 - Comparison of Growth Curves by Growth Models in Slow Growing Chicken Genotypes Raised the Organic System ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA,ÇOKSÖYLER FİKRET NAFİ,ŞEKEROĞLU AHMET,DUMAN MUSTAFA, Yayın Yeri: International Journal of Agriculture and Biology, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 31 - Organik Kanatlı Besleme Yıldırım Arda, Eleroğlu Hasan, Yayın Yeri: Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 32 - Organik Tavukçulukta Mera Kompozisyonu Besleme ve Barındırma Teknikleri Eleroğlu Hasan, Yıldırım Arda, Şekeroğlu Ahmet, Yayın Yeri: Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 33 - Comparison of meat quality and fatty acid profile in slow growing chicken genotypes fed diets supplemented with Origanum vulgare or Melissa officinalis leaves under the organic system under the organic system ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA,DEVELİ IŞIKLI NURSEL,ŞEKEROĞLU AHMET,DUMAN MUSTAFA, Yayın Yeri: Italian Journal of Animal Science, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 34 - Organik Tavukçulukta İçme Suyu Özellikleri Beslemedeki Önemi ve Su Kalitesini Artırmaya Yönelik Uygulamalar Eleroğlu Hasan, Yıldırım Arda, Şekeroğlu Ahmet, Yayın Yeri: Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi,, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: DRJI, DOAJ Özgün Makale 35 - Yerde Üretimde Kullanılan Altlık Materyalleri ve Altlık Yönetimi Şekeroğlu Ahmet, Eleroğlu Hasan, Sarıca Musa, Camcı Ömer, Yayın Yeri: Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 36 - Tavuk Dışkısının Çevre Sorunu Olmaktan Çıkarılmasında Uygulanan Yöntemler Eleroğlu Hasan, Yıldız Sayiter, Yıldırım Arda, Yayın Yeri: Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 37 - Effects of Korean ginseng Panax ginseng C A Meyer root extract on egg production performance and egg quality of laying hens Yıldırım Arda, Şekeroğlu Ahmet, Eleroğlu Hasan, Şen Merve Işıl, Duman Mustafa, Yayın Yeri: SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 38 - Dietary Effects of Ca Zeolite Supplementation on Water Consumption andCarcass Characteristics of Broilers Eleroglu H. , Yalcin H., Yayın Yeri: JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 39 - Dietary effects of Ca zeolite supplementation on some blood and tibial bone characteristics of broilers ELEROĞLU HASAN,YALÇIN HÜSEYİN,YILDIRIM ARDA, Yayın Yeri: South African Journal of Animal Science, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 40 - Etlik Piliç Yemine Doğal Zeolit İlavesinin Besi Performansı Üzerine Etkileri Eleroğlu Hasan, Yalçın Hüseyin, Yıldırım arda, Aker Ahmet, Yayın Yeri: Hayvansal Üretim, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Yaşam Bilimleri Veri Tabanı (ULAKBİM)CAB Abstracts,Animal Science DatabaseAnimal Breeding AbstractsDairy Science AbstractsPoultry AbstractsAgBiotechNetVeterinary BulletinIndex Copernicus Journal Master List Özgün Makale 41 - Tavukçuluk Katı Atıklarının Tavuk Gübresine İşlenerek Çevre Kirliliğinin Azaltılması Eleroğlu Hasan, Yıldırım arda, Yayın Yeri: Katı Atık ve Çevre Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 42 - Use of natural zeolite supplemented litter increased broiler production ELEROĞLU HASAN,YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, Yıl: 2005 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale 43 - Zeolitle karıştırılan altlığın etlik piliçlerde besi performansı ile bazı altlık parametreleri üzerine etkileri ELEROĞLU HASAN,YALÇIN HÜSEYİN, Yayın Yeri: Tavukçuluk Araştırma Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 44 - Use of triticale alone and in combination with wheat or maize effects of diet type and enzyme supplementation on hen performance egg quality organ weights intestinal viscosity and digestive system characteristics ÇİFTCİ İBRAHİM,Engin Yenice,ELEROĞLU HASAN, Yayın Yeri: Animal Feed Science and Technology, Yıl: 2003 Uluslararası Hakemli Endeks: SCI-Expanded Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Elektromanyetik Alanın Tavuk Embriyolarının Gelişimine Etkileri ELEROĞLU HASAN,SARI VEKİL,BİRCAN HÜDAVERDİ (20.04.2019-22.04.2019), Yayın Yeri: 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Beç Tavuklarında (Numida meleagris) Sayısal Görüntü Analizi Kullanılarak Yumurta Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ (20.04.2019-22.04.2019), Yayın Yeri: 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Beyaz Yumurtacı Saf Hatlarda, Yumurta İç ve Dış Kalitesi Üzerine Kafes Katının Etkisi ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,Taşdemir Ahmet Nuri (20.04.2019-22.04.2019), Yayın Yeri: 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Beç Tavuklarında (Numida meleagris) Matematiksel Formüller Kullanılarak Yumurta Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ (20.04.2019-22.04.2019), Yayın Yeri: 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Kahverengi Yumurtacı Saf Hatlarda, Yumurta İç ve Dış Kalitesi Üzerine Yumurtlama Zamanının Etkisi ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,Taşdemir Ahmet Nuri (20.02.2019-22.02.2019), Yayın Yeri: 4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-2019 Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - KAYSERİ İLİNİN HAYVANSAL KAYNAKLI KOMPOST POTANSİYELİ VE OPTİMUM TESİS KONUMLARI ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (30.11.2018-02.12.2018), Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI HAKEMLİ AVRASYA ZİRVESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 7 - TR72 BÖLGESİNDE ORGANİK ÜRÜN TÜKETİM DESENİ VE DEĞERİ ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ (30.11.2018-02.12.2018), Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI HAKEMLİ AVRASYA ZİRVESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - FARKLI NORMALİZASYON TEKNİKLERİNİN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ (GİA) YÖNTEMİ SONUÇLARINA ETKİSİ ARSLAN RAHİM,BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN (30.11.2018-02.12.2018), Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI HAKEMLİ AVRASYA ZİRVESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 9 - YOZGAT İLİNİN HAYVANSAL KAYNAKLI KOMPOST POTANSİYELİ VE K-MEANS KÜMELEME İLE OPTİMUM TESİS KONUMUNUNBELİRLENMESİ ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (09.11.2018-11.11.2018), Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI AL- FARABİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 10 - BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM,ERSOY MUSTAFA (27.10.2018-29.10.2018), Yayın Yeri: ASEAD IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-9623-76-6 11 - YOZGAT İLİNDE KURULABİLECEK KOMPOSTTESİSLERİNİN MOORA YÖNTEMİYLE OPTİMALLİK SIRALAMASI BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM (27.10.2018-29.10.2018), Yayın Yeri: ASEAD IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-9623-76-6 12 - MOORA VE COPRAS YÖNTEMLERİYLE KAYSERİ İLİNDE KURULABİLECEK BİYOGAZ TESİSLERİNİN OPTİMALLİK SIRALAMASI ARSLAN RAHİM,ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ (26.10.2018-29.10.2018), Yayın Yeri: 5th International Congress onPolitical, Economic and Social Studies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 13 - YOZGAT İLİNİN HAYVANSAL ATIK BIYOGAZ POTANSIYELİNİN BELİRLENMESİ ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (26.10.2018-29.10.2018), Yayın Yeri: 5th International Congress onPolitical, Economic and Social Studies Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 14 - ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (25.10.2018-27.10.2018), Yayın Yeri: 10th International Animal Science Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 15 - Determination of Animal Waste Biogas Potential and Most Suitable Facility Centers in Kayseri Province ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (25.10.2018-27.10.2018), Yayın Yeri: 10th International Animal Science Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 16 - KAYSERİ İLİNDE KURULABİLECEK KOMPOST TESİSLERİNİN GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE OPTİMALLİKSIRALAMASI BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM (09.11.2018-11.10.2018), Yayın Yeri: 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: ISBN 978-605-7510-76-1 17 - Arrangements of the Outdoor Area in Free-Range and Organic PoultrySystem YILDIRIM ARDA,ELEROĞLU HASAN (09.05.2018-12.09.2018), Yayın Yeri: I.International Agricultural Science Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 18 - Free-Range Breeding System in Poultry KILIÇ FİRDES,TÜRKOĞLU MESUT,ELEROĞLU HASAN,UÇAR AHMET (09.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: I. International Agriculture Science Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 19 - Poultry Industry of Turkey TÜRKOĞLU MESUT,UÇAR AHMET,OKUR NEZİH,ÖZLÜ SERDAR,ELEROĞLU HASAN (09.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: International Agricultural Science Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 20 - ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,YILDIRIM ARDA (09.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 21 - New Feeding Strategies in Organic Poultry Breeding YILDIRIM ARDA,ELEROĞLU HASAN,ŞEKEROĞLU AHMET,DUMAN MUSTAFA (09.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 22 - The Factors Affecting on Poultry Products Consumption in Kayseri Province ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,YILDIRIM ARDA (09.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 23 - Free-range Rearing Systems in Poultry Kılıç Firdes,TÜRKOĞLU MESUT,ELEROĞLU HASAN,UÇAR AHMET (09.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: I.International Agricultural Science Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 24 - Consumers Knowledge on the Organic Poultry Products in TR72Region (Kayseri, Sivas and Yozgat) BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM,TÜRKOĞLU MESUT (09.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: I. International Agricultural Science Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 25 - Poultry Industry of Turkey TÜRKOĞLU MESUT,UÇAR AHMET,OKUR NEZİH,ÖZLÜ SERDAR,ELEROĞLU HASAN (09.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: I. International Agricultural Science Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 26 - Effect of Management System on Meat Quality in Broiler Production ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,YILDIRIM ARDA,Kılıç Firdes (09.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: I. International Agricultural Science Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 27 - The Factors Affecting on Egg and Poultry Meat Consumption inYozgat Province BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM,TÜRKOĞLU MESUT (09.05.2018-12.05.2018), Yayın Yeri: I.International Agricultural Science Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 28 - Determination of Blood Flour Production Potential and the Most Suitable Facility Center in Tr72 Region (Kayseri, Sivas and Yozgat) ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (25.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 29 - Determination of Animal Waste Compost Potential and Most Suitable Facility Centers in Sivas Province ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (25.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 30 - Determination of Animal Waste Biogas Potential and Most Suitable Facility Centers in Sivas Province ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (25.04.2018-27.04.2018), Yayın Yeri: 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 31 - GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE ARAS YÖNTEMİYLE KAYSERİ İLİNDE KURULMASI PLANLANAN VERMİKOMPOST TESİSLERİNİN OPTİMALLİK SIRALAMASI BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM (02.03.2018-03.03.2018), Yayın Yeri: 1 S T INTERNATIONAL CONGRESS ONSTATISTICS, MATHEMATICS AND ANALYTICAL METHODS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 32 - MOORA VE COPRAS YÖNTEMİYLE SİVAS İLİNDE KURULMASI PLANLANAN BİYOGAZ TESİSLERİNİN OPTİMALLİK SIRALAMASI BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM (02.03.2018-03.03.2018), Yayın Yeri: 1 S T INTERNATIONAL CONGRESS ONSTATISTICS, MATHEMATICS AND ANALYTICAL METHODS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 33 - ORGANİKYETİŞTİRİLENBEÇTAVUKLARINDA(NumidaMeleagris)REFAHPARAMETRELERİ ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA,DUMAN MUSTAFA,CANİKLİ ALİ (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 34 - BÖLGESELFARKLILIKLARVEAİLEGELİRDURUMUNUNTAVUKETİTÜKETİMTERCİHLERİÜZERİNEETKİSİ ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 35 - BÖLGESELFARKLILIKLARVEAİLEGELİRDURUMUNUNYUMURTATÜKETİMTERCİHLERİÜZERİNEETKİSİ ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 36 - Erken Dönem Beslemesinde İçme suyuna Probiyotik Kaynağı Olarak Yoğurt İlavesinin Bıldırcınların Büyüme Özellikleri Üzerine Etkisi YILDIRIM ARDA,ELEROĞLU HASAN,Satılmış Ayla Sevim (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: İç AnadoluBölgesi TarımveGıdaKongresi (Uluslar arası Katılımlı) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 37 - Erken Dönem Beslemesinde Kullanılan Kore Ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer) Kök Ekstraktının Bıldırcınların Büyüme Özellikleri Üzerine Etkileri YILDIRIM ARDA,ELEROĞLU HASAN,Satılmış Ayla Sevim (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: İçAnadoluBölgesi TarımveGıdaKongresi (Uluslar arası Katılımlı) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 38 - The welfare parameters of guinea fowl (Numida meleagris) reared in organic system ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA,DUMAN MUSTAFA,Canikli Ali (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 39 - YILDIRIM ARDA,ELEROĞLU HASAN,Satılmış Ayla Sevim (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 40 - YILDIRIM ARDA,ELEROĞLU HASAN,Satılmış Ayla Sevim (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 41 - Tavukçuluk ÜrünleriPazarlama Kanalları Üzerine Bölgesel Farklılığın ve Aile Gelir Düzeyinin Etkileri ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (23.09.2017-24.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 42 - TR72 Bölgesinde (Kayseri,Sivas ve Yozgat) İşlenmiş Tavuk Eti Tüketimi Üzerine Etkili Olan Faktörler ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (23.09.2017-24.09.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 43 - AHS İle Ağırlıklandırılmış MOORA ve VIKOR Yöntemiyle Araç Seçimi Rent a Car Firması Uygulaması BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM,ELEROĞLU HASAN (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS 2017 BOSNA) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 44 - Tüketicilerin Kayseri, Sivas ve Yozgat İllerinde Organik Tavukçuluk Ürünleri Tüketim Tercihleri Üzerine Bir Araştırma ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS 2017 BOSNA) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 45 - Medyadaki Olumsuz Haberlerin TR72 Bölgesinde Tavukçuluk Ürünlerinin Tüketimi Üzerine Etkisi ELEROĞLU HASAN,BİRCAN HÜDAVERDİ,ARSLAN RAHİM (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS 2017 BOSNA) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 46 - TR72 Bölgesinde (Kayseri,Sivas ve Yozgat) Aile Giderlerinin Analizi ve Gıda Harcamalarında TavukçulukÜrünlerinin Yeri BİRCAN HÜDAVERDİ,ELEROĞLU HASAN,ARSLAN RAHİM (23.09.2017-24.03.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 47 - Organik Sistemde Kuru Kekik Origanum vulgare L Yaprağı İlave Edilmiş Karma Yemle Beslenen BeçTavuklarının Numida meleagris Büyüme Performansıve Karkas Özellikleri ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA,DUMAN MUSTAFA,CANİKLİ ALİ (05.10.2016-08.10.2016), Yayın Yeri: Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 48 - The use of the Growth Curves to compare the Effects of Various Level of Dry Oregano Origanum vulgare L supplementation to diets on Guinea Fowl Numidea meleagris performance under the Organic System ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA,CANİKLİ ALİ,DUMAN MUSTAFA (27.09.2016-28.09.2016), Yayın Yeri: 27th INTERNATIONAL SCIENTIFIC-EXPERT CONGRESS OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY Uluslararası Özet bildiri ISBN: 49 - Kuru Kekik Yaprakları ile Desteklenmiş Organik Yemlerle Beslenen Beç Tavuklarının Numida meleagris Et Kalite Özellikleri ELEROĞLU HASAN,YILDIRIM ARDA,DUMAN MUSTAFA,ALİ CANİKLİ (14.04.2016-17.04.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 50 - Kurt Üzümü Niğde İli Kırsal Dönüşüm Proj ELEROĞLU HASAN,ALPAN NESRİN (18.11.2015-19.11.2015), Yayın Yeri: Niğde İçin Benim de Bir Projem Var Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 51 - ANALYSIS OF EFFECTIVE FACTORS ON THE DEVELOPMENT OFTURKISH POULTRY SECTOR OKUR NEZİH,TÜRKOĞLU MESUT,ELEROĞLU HASAN,ÖZLÜ SERDAR,UÇAR AHMET (15.10.2015-18.10.2015), Yayın Yeri: Sixth International Scientific Agricultural Symposium Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 52 - Farklı Sistemlerde Yetiştirilen Etlik Piliçlerin Fiziksel ve Duyusal Özelliklerinin Karşılaştırılması ELEROĞLU HASAN,DEVELİ IŞIKLI NURSEL,TÜRKOĞLU MESUT,OKUR NEZİH,UÇAR AHMET,ÖZLÜ SERDAR (03.09.2015-05.09.2015), Yayın Yeri: 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 53 - Geleneksel ve Organik Yetiştirme Sistemlerine Göre Tavuk Ürünlerinde Kalite Değişimi ŞEKEROĞLU AHMET,DUMAN MUSTAFA,ELEROĞLU HASAN,CANOĞULLARI SİBEL,Davut Yeşil,Erdem Tahir (21.05.2015-23.05.2015), Yayın Yeri: Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 54 - Atak S Yumurtacı Hibritlerde Şekil İndeksinin Yumurta Kalite Özelliklerine Etkisi DUMAN MUSTAFA,ŞEKEROĞLU AHMET,YILDIRIM ARDA,ELEROĞLU HASAN (28.04.2015-30.04.2015), Yayın Yeri: Tarım ve Gıda Kongresi TARGİD Ulusal Özet bildiri ISBN: 55 - Organik Kanatlı Besleme Yıldırım Arda, Eleroğlu Hasan (29.10.2013-31.08.2013), Yayın Yeri: Ulusal Tarım Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 56 - Sivas İli Agro Ekolojik Alt Bölgelerinde Köy Tavukçuluğunun Yapısı ELEROĞLU HASAN (29.10.2013-31.08.2013), Yayın Yeri: Ulusal Tarım Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 57 - Yavaş Gelişen İki Farklı Genotipin Organik Sistemde Refah Parametrelerinin Karşılaştırılması Eleroğlu Hasan, Yıldırım Arda, Şekeroğlu Ahmet, Duman Mustafa (20.10.2013-31.08.2013), Yayın Yeri: Türkiye II. Organik Hayvancılık Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 58 - Organik Tavukçulukta İçme Suyu Özellikleri Beslemedeki Önemi ve Su Kalitesini Artırmaya Yönelik Uygulamalar Eleroğlu Hasan, Yıldırım Arda, Şekeroğlu Ahmet (20.10.2013-31.08.2013), Yayın Yeri: Türkiye II. Organik Hayvancılık Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 59 - Yumurtacı Hibritlerde Kafes Katının ve Yaşın Yumurta Verimi Kalitesi ve Bazı Stres Parametrelerine Etkisi Şekeroğlu Ahmet, Duman Mustafa, Tahtalı Yalçın, Yıldırım Arda, Eleroğlu Hasan (27.10.2013-31.08.2013), Yayın Yeri: İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 60 - Organik Sistemde Yetiştirilen İki Genotipte Kemik Mineral Yoğunluğu ile İç Organ Ağırlıkları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi ELEROĞLU HASAN (27.10.2013-31.08.2013), Yayın Yeri: İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 61 - Organik Sistemde Yavaş Gelişen Etlik Piliç Genotiplerinin Et ve Yağ Asidi Kompozisyonunun Karşılaştırılması Eleroğlu Hasan, Yıldırım Arda, Işıklı Develi Nursal, Şekeroğlu Ahmet, Duman Mustafa (27.10.2013-31.08.2013), Yayın Yeri: İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 62 - Yerde Üretimde Kullanılan Altlık Materyalleri ve Altlık Yönetimi Şekeroğlu Ahmet, Eleroğlu Hasan, Sarıca Musa, Camcı Ömer (27.10.2013-31.08.2013), Yayın Yeri: İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 63 - Organik Sistemde Yetiştirilen Yavaş Gelişen İki Farklı Etlik Piliç Genotipinde Büyüme Eğrilerinin Gompertz ve Lojistik Modelle Karşılaştırılması Eleroğlu Hasan, Yıldırım Arda, Şekeroğlu Ahmet, Çoksöyler Fikret Nafi, Duman Mustafa (29.09.2013-31.08.2013), Yayın Yeri: Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 64 - Organik Sistemde Kuru Kekik ve Oğul Otu Yaprakları İlave Edilmiş Diyetlerle Beslenen Etlik Piliçlerin Büyüme Performansı ve Karkas Özellikleri Eleroğlu Hasan, Yıldırım Arda, Şekeroğlu Ahmet, Çoksöyler Fikret Nafi, Duman Mustafa (25.09.2013-31.08.2013), Yayın Yeri: Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 65 - Organik Tavukçulukta Mera Kompozisyonu ve Barındırma Teknikleri Eleroğlu Hasan, Yıldırım Arda, Şekeroğlu Ahmet (19.09.2013-28.08.2013), Yayın Yeri: 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 66 - Türkiye de Organik Hayvansal Üretimde Kanatlı yetiştiriciliği Öztürk Ali Kemal, Türkoğlu Mesut, Eleroğlu Hasan (18.06.2013-28.08.2013), Yayın Yeri: Doğu Karadeniz 1. Organik Tarım Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 67 - Tavuk Dışkısının Çevre Sorunu Yaratan Atık Olmaktan Çıkarılmasında Uygulanan Yöntemler Eleroğlu Hasan, Yıldız Sayiter, Yıldırım Arda (28.10.2012-28.08.2013), Yayın Yeri: 4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 68 - Dünya ve Türkiye Hindi Üretiminde Yeni Gelişmeler ve Geleceğe Yönelik Öngörüler Eleroğlu Hasan, Özlü Serdar, Türkoğlu Mesut, Elibol Okan (17.10.2012-28.08.2013), Yayın Yeri: Ulusal Kümes hayvanları Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 69 - Tavukçuluk Katı Atıklarının Tavuk Gübresine İşlenerek Çevre Kirliliğinin Azaltılması Eleroğlu Hasan, Yıldırım Arda (18.09.2011-28.08.2013), Yayın Yeri: 3. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 70 - Zeolitle Karıştırılan Altlığın Etlik Piliçlerde Besi Performansı İle Bazı Altlık Parametreleri Üzerine Etkileri Eleroğlu Hasan, Yalçın Hüseyin (14.09.2004-28.08.2013), Yayın Yeri: 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 71 - Sivas İlinde Tavukçuluğun Durumu Eleroğlu Hasan, Yıldırım Arda, Toker Turan (14.09.2004-28.08.2013), Yayın Yeri: 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 72 - Kanatlı Üretiminde İçme Suyu Kalitesi Eleroğlu Hasan, Sarıca Musa (14.09.2004-28.08.2013), Yayın Yeri: 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 73 - Hindi Palazlarının Büyütülmesinde Önemli Hususlar Türkoğlu Mesut, Eleroğlu Hasan, Aktan Sedat (13.01.1999-28.08.2013), Yayın Yeri: Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 74 - Comparison of the Effects of Using Flock Mean and Median as Dependent Variables on the Growth Model Parameters of Slow Growing Chicken Raised in the Organic System Eleroğlu Hasan, Çoksöyler Fikret Nafi (26.08.2013-28.08.2013), Yayın Yeri: 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2013) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 75 - Karadenizde Kıyısı Olan Ülkelerde Tavukçuluk Türkoğlu Mesut, Sarıca Musa, Eleroğlu Hasan, Elibol Okan, Karaçay Numan (15.06.1999-17.06.1999), Yayın Yeri: Uluslararası Tavukçuluk Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 76 - Yumurta Tavuğu Yemlerinde Tritikalenin Kullanım Olanaklarının Araştırılması Çiftçi İbrahim, Yenice Engin, Eleroğlu Hasan (15.06.1999-17.06.1999), Yayın Yeri: Uluslararası Tavukçuluk Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 77 - Serbest Broiler Yetiştiriciliği Türkoğlu Mesut, Eleroğlu Hasan (15.06.1999-17.06.1999), Yayın Yeri: Uluslararası Tavukçuluk Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 78 - Türkiye de Hindi Islahı İçin Yeni Bir Yaklaşım Türkoğlu Mesut, Koçak Çetin, Akbay Rüveyda, Eleroğlu Hasan (15.05.1991-17.05.1991), Yayın Yeri: Uluslararası Tavukçuluk Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 79 - Kafes Sistemi Broiler Yetiştiriciliğinin Yer Sistemi İle Karşılaştırılması Türkoğlu Mesut, Akbay Rüveyda, Eleroğlu Hasan, Eibol Okan, Balcıoğlu Soner M (15.05.1990-17.05.1990), Yayın Yeri: Uluslararası Tavukçuluk Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 80 - Microbiological and Chemical Changes of Chicken Feces in a New Drying Technology Eleroğlu Hasan, Yıldırım Arda (26.10.2013-), Yayın Yeri: 1. Orta Asya Modern Tarım Teknikleri ve Bitki Besleme Kongresi konferansı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 81 - Türkiye de Hindi Islahına Yeni Yaklaşımlar Türkoğlu Mesut, Akbay Rüveyda, Koçak Çetin, Eleroğlu Hasan (16.05.1990-), Yayın Yeri: Uluslararası Tavukçuluk Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 82 - An Investigation On The Effects Of Insemination Intervals Dosages And Dilution Of Semen To The Fertility Of Turkeys Türkoğlu Mesut, Rüveyda Akbay, Hasan Eleroğlu (-), Yayın Yeri: VIII European Poultry Conference Uluslararası Tam metin bildiri ISBN:
PROJELER 1 - TR72 Bölgesinde, Sosyo-Ekonomik koşullar ve Yetiştirme Sistemlerinin Tavukçuluk Ürünlerinin Tüketimi Üzerine Etkisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.11.2016 - 15.12.2017 18.000 TÜRK LİRASI 2 - TR72 Bölgesinde Hayvansal Artıkların Geri Dönüşümüne Yönelik Fizibilite ve YatırımUygunluk Çalışması Projesi Yürütücü Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 15.12.2016 - 15.12.2017 45.000 TÜRK LİRASI 3 - Kuru Kekik Origanum vulgare L Yaprakları İlave Edilmiş Organik Rasyonla Yemlenen Beç Piliçlerinin Numida meleagris Besi Performansı Karkas ve Et Kalite Özellikleri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 17.07.2013 - 16.12.2015 22000 TÜRK LİRASI 4 - Organik Etlik Piliç Yetiştiriciliğinde Farklı Genotip ve Otlak Kompozisyonun Besi Performansı Stres İndikatörleri Karkas ve Et Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 16.09.2011 - 20.03.2015 35841 TÜRK LİRASI 5 - Farklı Patates Çeşitlerinde Solanum Tuberosum L Kimyasal Gübre ve Tavuk Gübresi Kullanımının Tohumluk Yumrularda Verim Kalite ve Besin İçeriği Üzerine Etkileri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 18.05.2012 - 20.03.2015 19000 TÜRK LİRASI 6 - Sivas koşullarında kurt üzümü yetiştiriciliği ve farklı kurutma yöntemleriyle kuruma kinetiğinin incelenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 07.02.2012 - 07.11.2014 76215 TÜRK LİRASI 7 - Sivas Bölgesi Köy Tavukçuluğunun Genel Durumu ve Sosyoekonomik Özelliklerle Olan İlişkisi Yönetici TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 04.11.2011 - 20.03.2013 12000 TÜRK LİRASI 8 - Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesinde Yer Alan Tarıma Uygun Arazilerde Arpa Üretiminde Farklı Gübre Kullanımın Araştırılması Yönetici TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 25.03.2010 - 10.05.2011 87000 TÜRK LİRASI 9 - Etlik Piliç Rasyonlarına Zeolit Katılmasının Performans Kan Parametreleri ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkileri Yönetici TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 14.03.2005 - 14.03.2008 17000 TÜRK LİRASI 10 - Değişik düzeylerde zeolit katılan altlığın etlik piliçlerde besi performansı ile bazı altlık parametreleri üzerine etkileri Yönetici TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 12.12.1999 - 06.06.2001 1000 TÜRK LİRASI 11 - Yumurta tavuğu yemlerinde tritikalenin kullanım olanaklarının araştırılması Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.01.1998 - 01.01.2001 1000 TÜRK LİRASI