Akademik CV

Doç.Dr. AYLA ARSEVEN


MAKALELER 1 - The Contribution of Learning Outcomes for Listening to CreativeThinking Skills Aldığ Ebru,ARSEVEN AYLA, Yayın Yeri: Journal of Education and Learning, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ERIC Özgün Makale 2 - Ortaöğretim Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programı Amaçlarının Gerçekleşme Durumununİncelenmesi ARSEVEN AYLA,KONÜR ELİF,YAVUZKILIÇ SİBEL, Yayın Yeri: Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - COĞRAFYA DERSİ YAZILI SINAV SORULARININYENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ NE GÖRE ANALİZİ ARSEVEN AYLA,Şimşek Ufuk,Güden Mustafa, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ARSEVEN AYLA, Yayın Yeri: Turkish StudiesInternational Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 5 - İnstructional Leadership Behaviors of School Administrators on the İmplementation of Secondary School Curricula ZORLU Hızır,ARSEVEN AYLA, Yayın Yeri: International Journal of Higher Education, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ERIC Özgün Makale 6 - ÖZ YETERLİLİK BİR KAVRAM ANALİZİ ARSEVEN AYLA, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 7 - Üstün Yetenekli Öğrencilerin ve Üstün Yetenekli Olmayan Akranlarının Öğrenme Sti ARSEVEN AYLA,YEŞİLTAŞ ERKAN, Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 8 - Ortaöğretim 9 10 ve 11 Sınıf Öğrencilerinin Tarihe İlişkin Algıları Ve Tarih Bilinci Oluşumlarının İncelenmesi ARSEVEN AYLA,DERVİŞOĞLU FATİH MEHMET,Cengizhan Uludağ, Yayın Yeri: Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Asos, TEİ, AMIR, Akademik Dizin Özgün Makale 9 - İLKOKUL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ UYGULANMASINDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ1 İbrahim Dağdeler,ARSEVEN AYLA, Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Ebsco, Asos, Sobiad, Tei Özgün Makale 10 - TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORGULAMA BECERİLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ARSEVEN AYLA,Dervişoğlu Fatih,İlhami Arseven, Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Ebsco, Asos, Sobiad, Tei Özgün Makale 11 - TÜRKÇE VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ1 ARSEVEN AYLA,Burcu Moroğlu,Ebru Aldığ, Yayın Yeri: IJOESS, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Asos, TEI, Akademik Dizin Özgün Makale 12 - Mathematical Modelling Approach in Mathematics Education ARSEVEN AYLA, Yayın Yeri: Universal Journal of Educational Research, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: ERIC Özgün Makale 13 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi ARSEVEN AYLA,İlhami Arseven,Tercan Tepehan, Yayın Yeri: Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: Asos, TEİ, AMIR, Akademik Dizin Özgün Makale 14 - Matematik Programının Değerlendirme Boyutuna İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri ARSEVEN AYLA,KONTAŞ HAKKI,Arseven İlhami, Yayın Yeri: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 15 - A Study Design Using Qualitative Methods for Program Evaluation Arseven İlhami, Arseven Ayla, Yayın Yeri: International Journal Of Academic Research, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: ISI Özgün Makale 16 - The Reggio Emilia Approach ARSEVEN AYLA, Yayın Yeri: Internatioanl of Academic Research, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: ISI Özgün Makale 17 - GELENEKSEL YAKLAŞIMDAN YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA GEÇİŞTE ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ BİR SÖYLEM ANALİZİ GÜR TAHİR,Dilci Tuncay,ARSEVEN AYLA, Yayın Yeri: Dergi Karadeniz, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 18 - Effects of regular musical life on social adaptation skill of 4th graders an empirical study Dilci Tuncay,ARSEVEN AYLA,YILDIRIM BURAK, Yayın Yeri: International Journal of Academic Research, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: ISI Özgün Makale 19 - The Theoretical Structure of Realistics Mathematics Education ARSEVEN AYLA,YAĞCI ESED, Yayın Yeri: Middle-East Journal of Scientific Research, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: ISI Thomson Reuters Özgün Makale 20 - The effects of realistics mathematics education on cognitive and affective learning outputs Arseven ayla, Yağcı Esed, Yayın Yeri: Middle-East Journal of Scientific Research, Yıl: 2010 Uluslararası Hakemli Endeks: ISI Thomson Reuters Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - A Comparative Analysis of Philosophy Course Currica in Terms of Purpose and Content ARSEVEN AYLA,Bülbül Merve,Çubuk Nagihan (08.09.2017-10.09.2017), Yayın Yeri: International Conference on Social Sciences and Education Research Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Türkiye de öğretmen eğitiminde model arayışı ARSEVEN AYLA,Yıldız Fatma (27.10.2016-30.10.2016), Yayın Yeri: 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - TÜRKÇE VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ1 ARSEVEN AYLA,Burcu Moroğlu,Aldığ Ebru (22.10.2015-24.10.2015), Yayın Yeri: Üçüncü Uluslarası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - EĞİTİM YOLUYLA TANIŞ OLMAK ARSEVEN AYLA,İlhami Arseven (31.07.2015-03.08.2015), Yayın Yeri: Symposium of Turkish World Education, Cultur, Identity and Togetherness Uluslararası Kısa Bildiri ISBN: 5 - Matematiğe ve Matematik Öğrenimine Değer Verme Konusuna İlişkin Öğrenci Görüşleri ARSEVEN AYLA,Yunus Durdu,İlhami Arseven (08.06.2015-10.06.2015), Yayın Yeri: 2. Uluslarası Avarsya Eğitim Araştırmaları Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 6 - İlkokul Öğrencilerinde İstenmeyen Davranışların Çözümüne Yönelik Öğretmen Görüşleri ARSEVEN AYLA,Dilci Tuncay,GÜR TAHİR,Polat Tuğba (07.05.2014-09.05.2014), Yayın Yeri: 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 7 - Değerlendirme Boyutuyla İlkokul Matematik Programı ARSEVEN AYLA,Arseven İlhami (07.05.2014-09.05.2014), Yayın Yeri: 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 8 - Matematiksel Modelleme Yaklaşımı ARSEVEN AYLA (24.04.2014-26.04.2014), Yayın Yeri: EJER Congress 2014 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-5213-71-8 9 - Trafik Çocuk Kulübü Projesi ve Çocuk Trafik Eğitiminde Yeni Bir Uygulama ARSEVEN AYLA,Arseven İlhami,Emirza Cengiz (01.05.2013-06.05.2013), Yayın Yeri: Karayolu Trafik Güvenliği Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 10 - Gerçekçi Matematik Öğretimi Yaklaşımı Yağcı Esed, Arseven Ayla (11.11.2010-13.11.2010), Yayın Yeri: International Conference On New Trends İn Education and Their Implications (In Honor Of Prof. Dr. Özcan Demirel in his 50th year of service in Education) Uluslararası Özet bildiri ISBN: 11 - Kuantum Öğrenmenin Öğrenem Öğretme Sürecine Etkisi DEMİREL ÖZCAN,ARSEVEN AYLA,KONTAŞ HAKKI,Yurtluk Makbule,YALIN UÇAR MELTEM,TURAN SEVGİ,AYVAZ TUNCEL ZEYNEP (06.07.2004-09.07.2004), Yayın Yeri: XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Ulusal Özet bildiri ISBN: 975-8573-04-7