Hastane   |   ÜYS   |   ÜBS   |   E- Posta   |   Kütüphane   |   İletişim   |   Arama   |   Bilgi Edinme   |   Ana Sayfa   |   EN
Akademik CV
Adı Soyadı:OSMAN ALACAHAN
E-posta Adresi :oalacahan@cumhuriyet.edu.tr
ÜST BİLGİ (isim, telefon, adres v.b.)

Osman ALACAHAN

Cumhuriyet Üni. İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi ABD. Başk.

Tel (iş): 0346-2191010/1818

ÇALIŞMA KONULARI
Sosyal Psikoloji, Çalışma PSikolojisi
EĞİTİM

Lisans: Psikoloji, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fak. Psikoloji Bölümü, 1986

Y.Lisans: Sosyoloji, Cumhuriyet Üni., Sosyal Bilimler Enst. Sosyoloji ve Metodoloji, 1996

Doktora: Kamu Yönetimi, Cumhuriyet Üni., Sosyal Bilimler Enst. Siyaset ve Sosyal Bilimler. 2000

AKADEMİK ÜNVANLAR

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 12. 08. 2009

Lisans Dersleri

Psikolojiye Giriş

Sosyal Psikoloji

Çalışma Psikolojisi

Örgütsel Davranış

Yüksek Lisans Dersleri

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilgisayar Uygulamaları

Örgütsel Davranış

Çalışma Yaşamında Psikolojik Sorunlar

İş Etiği

ULUSLARARASI MAKALELER

 

ALACAHAN Osman, DUMAN Betül, "Differing Perceptions of Kurdish Ethnicity According to Their Ideologic Identiies in Diyarbakır", The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1711, Volume 6 Issue 7, p. 61-80, July 2013
 

DUMAN, Betül, ALACAHAN Osman, , “Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak” , The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science,Volume 5 Issue 2, p. 55-74, July 2012

Doi Number : http://dx.doi.org/10.9761/jasss_121

Alacahan, Osman.  “Bazı Değişkenlere Göre Çalışanlarda Ruhsal Belirti Taraması”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Yüksek Okulu, Temmuz 2009, Cilt 1, Sayı 1

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 ALACAHAN, Osman, “Aile Birliğini Oluşturan Faktörler ve İşlevleri”, C.Ü. İİBF Dergisi, Nisan 2010,  Cilt:11, Sayı:1, Nisan 2010

 

 

MUTLU  Sevda, ALACAHAN Osman, ERDİL Mahmut:, “Comparison of the Personal and Cultural Change Taking Place Between EU Erasmus Students and Turkish Erasmus Students (within the sample of Adam Mickiewicz University In City of Poznan, Poland)”, 2010, Euroasian Journal of Antroplogy, Vol:1, No:1:33-44

 

ALACAHAN, Osman, “Çocuğunu Sokakta Çalıştıran Ailelerin Sosyo-Ekonomik Profili Tutum ve Beklentileri”, 2010, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, İstanbul Üniversitesi, Sayı:59

 

ALACAHAN Osman, Duman Betül, “Dışlanma, Ayrımcılık, Mezhep ve Etniklikler Arası Eşitsizlikler”, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C.XIII, S.1 Haziran 2011

DUMAN Betül, ALACAHAN Osman, “Sosyal Kaynaşma; Social Cohesion”, 2010, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, C.15, S.1 s.103-128.

 

ALACAHAN, Osman, DUMAN, Betül, “Güven ve Sivil Bağlılık Boyutuyla Sosyal Sermaye ve Mezhep- Kahramanmaraş Örneği”, 2011,Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:10, Sayı,1

 

DUMAN Betül, ALACAHAN Osman , “Sosyal Sermaye/Güven Boyutunda EtniklikGaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,  2011 10(1):181- 208

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiriler

DUMAN, Betül, ALACAHAN, Osman “Hollanda’da Müslüman Karşıtlığının Kaynakları Üzerine”, 2012, İslamofobi, Kemalettin İbn-i Hümam Vakfı Yay.s.57-72, Eylül 2012, Sivas

YÖNETTİĞİ TEZLER

2010-2011 GÖKÇE, Ahmet, “İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Değerlendirme ve Ücret Sistemleri”

2011-2012 İNANIR, Furkan Uğur, “Türkiye’de Emek Arz Talebinin Yapısı ile İşsizlik Sorunu”

PROJELER

Sosyal Sermaye Ekseninde Dini Kimlikler- Kahramanmaraş Örneği, Adıyaman Üni. Araştırma Projesi, Yönetici, 2010

 Sosyal Kaynaşma Ekseninde Etnik Kimlikler-Adana Örneği, Adıyaman Üni. Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2010

Sosyal Kaynaşma Bağlamında Kürt Meselesi, TÜBİTAK Projesi, Araştırmacı,2011

EDİTÖRLÜK/HAKEMLİK

İslamofobi,  Kollektif Bir Korkunun Anatomisi (Editör), Kemalettin İbn-i Hümam Vakfı Yay.s.57-72, Eylül 2012, Sivas

ATIFLAR

ÖKMEN Mustafa, SİVAS’TA KENTSEL GELİŞME, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Doç.Dr. Feramuz AYDOĞAN’ın Anısına,  Cilt 2, Sayı 1

 

Marianne D. Sison & Linda Brennan, “Students as global citizens: strategies for mobilizing studies abroad” , Journal of Marketing for Higher Education, DOI:10.1080/08841241.2012.736884, Volume 22, Issue 2, 2012, pages 167-181

ÖZBEK Volkan,  KOÇ Fatih, Haziran 2009, KIRSAL KESİMDE VE KENTLERDE YAŞAYAN AİLELERİN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SATIN  ALMA KARARLARININ KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA , Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 12 Sayı 21 ss.139-156

 

Emil Juvan & Miha Lesjak,Erasmus Exchange Program: Opportunity for professional growth or sponsored vacations?, Journal of Hospitality & Tourism Education, DOI:10.1080/10963758.2011.10697003, Volume 23, Issue 2, 2011, p. 23-29

Sevda MUTLU, A COMPARISON OF THE VIEW POINT OF TURKISH UNIVERSITY STUDENTS AND POLISH UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS THE EUROPEAN UNION IN THE CONTEXT OF CLASH OF CIVILIZATIONS, The Journal of Academic Social Science Studies, Volume 5 Issue 8, p. 885-906, December 2012

 
 
 
CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu