Hastane   |   ÜYS   |   ÜBS   |   E- Posta   |   Kütüphane   |   İletişim   |   Arama   |   Bilgi Edinme   |   Ana Sayfa   |   EN
Akademik CV
Adı Soyadı:TAHSİN BOYRAZ
E-posta Adresi :tahsinboyraz@cumhuriyet.edu.tr
ÜST BİLGİ (isim, telefon, adres v.b.)

Tahsin BOYRAZ

Yrd. Doç. Dr.

Cumhuriyet Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

SİVAS

0346 219 10 10 / 22 50

tahsinboyraz@cumhuriyet.edu.tr
tahsinboyraz@gmail.com

GENEL TANITIM
Doğum yeri, tarihi : Tokat, 1970
Medeni hali : Evli, 1 Kız
ÇALIŞMA KONULARI
Geleneksel Seramikler: Hammaddeler, Hammadde hazırlama, Şekillendirme,
                                       Pişirme, Sır ve Sırlama, Seramik ürünler 
Cam ve cam seramikler;
Refrakterler;
Toz metalürjisi;
İleri Teknoloji Seramikleri: Oksitli seramikler, Karbürlü, Borürlü ve Nitrürülü Seramikler
Biyomalzemeler; Dental seramikler

EĞİTİM

1999 - 2008    : Ph. D: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı,  Üretim  Metalurjisi, ‘’Farklı Yöntemlerle Şekillendirilmiş CaO/MgO Katkılı Stabilize edilmiş ZrO2 Esaslı Seramiklerden Fiziksel ve Elektriksel Özelliklerinin incelenmesi’’.
 
1998 – 1999 : İngilizce Hazırlık, İstanbul Teknik Üniversitesi Dil ve İnkılâp Bölümü.
 
1996 – 1998 : M.Sc: Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji Mühendisliği Anabilim Dalı,  ‘’Diş Porselen Tozları’’.
 
1988 – 1994 : B.Sc: İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya- Metalurji Fakültesi, Metalurji Mühendisliği Bölümü,’’ Kalite Kontrol Çemberi Olayı ve Çelik Üretiminde Kalite Kontrol’’.

AKADEMİK ÜNVANLAR

2009 - –     :Yrd. Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü.

2008 - 2009:Dr. Araştırma Görevlisi, Cumhuriyet Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Müh. Böl.

1998 - 2008:Yük. Müh. Araştırma Görevlisi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya-Metalurji Fakültesi,
                  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü. 

1994 – 1998:Müh. Araştırma Görevlisi, Cumhuriyet Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi,  Metalurji ve Malzeme Müh. Böl.

YÖNETİM GÖREVLERİ

2013 - –      :Bölüm Başkanı, Cumhuriyet Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü.

2010 - –      :Yüksek Öğretim Kurumu Eğitim Komisyonu- Meslek Yüksekokulu Programları Çalışma Grubu üyesi

2010 - –      :Seramik Anabilim Dalı Başkanı, Cumhuriyet Üniversitesi. Mühendislik Fak., Metalurji ve Malzeme Müh.  Böl.

2009 – 2013:Bölüm Başkan Yardımcısı, Cumhuriyet Ün. Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Müh. Böl.

2009 – 2013:Farabi Değişim Programı Bölüm Temsilcisi, Cumhuriyet Ün. Mühendislik Fak., Metalurji ve Malzeme Müh. Böl.

 

Lisans Dersleri

Örgün Öğretim:
Güz Yarıyılı  
MET3005Seramik Malzemeler (3-0-3)
MET3011Seramik Laboratuarı (0-2-1)
MET4015Refrakterler ve Endüstriyel Fırınlar (2-0-2)
MET4011Metalürji Mühendisliği Projesi I (0-2-1)
MET4499Bitirme Ödevi (0-4-2)
  
Bahar Yarıyılı  
MET2012Faz Diyagramları (3-0-3)
MET4006İleri Teknoloji Malzemeler (2-0-2)
MET4499Bitirme Ödevi (0-4-2)
MET4012Metalürji Mühendisliği Projesi II (0-2-1)

 II. Öğretim:
Güz Yarıyılı
  
MET3005Seramik Malzemeler (3-0-3)
MET3011Seramik Laboratuarı (0-2-1)
MET4015Refrakterler ve Endüstriyel Fırınlar (2-0-2)
MET4011Metalürji Mühendisliği Projesi I (0-2-1)
MET4499Bitirme Ödevi (0-4-2)
  
Bahar Yarıyılı  
MET2012Faz Diyagramları (3-0-3)
MET4006İleri Teknoloji Malzemeler (2-0-2)
MET4499Bitirme Ödevi (0-4-2)
MET4012Metalürji Mühendisliği Projesi II (0-2-1)

Yüksek Lisans Dersleri

Güz Yarıyılı  
MET5009Nano Malzemeler ve Nano Teknoloji (3-0-3)
MET8005İleri Seramik Üretimi ve Teknolojisi (3-0-3)
  
Bahar Yarıyılı  
MET5004Toz Metalurjisi ve Uygulamaları (3-0-3)
MET5012 Cam ve Cam-Seramikler (3-0-3)

ULUSLARARASI MAKALELER

1. Akarsu, AC ,Gokce, H , Ertug, B ,Addemir, AO ,Boyraz, T, Microstructural and Mechanical Properties of Hot-pressed (B4C, SiC)/TiB2 Composites, CFI-Ceramic Forum International Volume: 89 Issue: 11-12 Pages: E31-E36 ,Nov-Dec 2012.

2. B. Ertug, T. Boyraz, O. Addemir,   Investigation of the Electrical Conductivity and Humidity Sensitivity Characteristics of BaTiO3 Ceramics with PMMA Additive, Archives of Metallurgy and Materials, Volume 57, Issue 2, 2012, page 437-442.

3. Burcu Ertug, Tahsin Boyraz, Okan Addemir, RESPONSE TIME AND STABILITY CHARACTERISTICS OF PMMA-CONTAINING BARIUM TITANATE SENSORS, Special Topics & Reviews in Porous Media - An International Journal , Volume 3, Issue 3, 2012, pages 271-280.

4. Ali Cem Akarsu, Hasan Gokce, Tahsin Boyraz, Burcu Ertug, Gulten Sadullahoglu, A. Okan Addemir, M. Lutfi Ovecoglu, The Characterization of The Mechanical And Thermal Properties Of  Hot-Pressed Hexagonal Boron Nitride-Titanium Diboride Composites, Journal of Trends & Chemistry, 2012 3(1) 6-11.

5. Hasan Gökçe,Duygu Ağaoğulları,M.Lütfi Öveçoğlu,İsmail Duman, Tahsin Boyraz, Characterization of microstructural and thermal properties of steatite/cordierite ceramics prepared by using natural raw materials, Journal of the European Ceramic Society, Volume 31, Issue 14, Pages 2741-2747, November 2011.

6. Burcu Ertuğ, Tahsin Boyraz, Okan Addemir, Humidity Sensitivity Characteristics of  BaTiO3 Ceramics with PMMA Additive at Various Working Temperatures, Journal of Ceramic Processing Research, Vol.11, No:4, pp:443-447, 2010.

7. Z. Keçeli, H. Ögünç, T. Boyraz,H. Gökçe, O. Addemir, M. Lütfi Öveçoğlu, Effects of B4C addition on the microstructural and thermal properties of hot pressed SiC ceramic matrix composites , Journal of Achievements in materials and manufacturing Engineering, Vol.37, No.2, December 2009.

8. Z. Keçeli, H. Ögünç, T. Boyraz,H. Gökçe, O. Addemir, M. Lütfi Öveçoğlu, Effects of B4C addition on the microstructural and thermal properties of hot pressed SiC ceramic matrix composites , Archives of Materials Science, Vol. 29, No. 1-2, 2008.

9. Burcu Ertuğ, Tahsin Boyraz, Okan Addemir, An Investigation of the Mechanical Properties and Fracture Characteristic of Hot-Pressed Boron Nitride Ceramics, Materials Science Forum, 554, 201-205, 2007.

10. Burcu Ertuğ, Tahsin Boyraz, Okan Addemir, Micro Structural Aspects of The Hot-Pressed Hexagonal Boron Nitride Ceramics with Limited Content of Boron Oxide, Materials Science Forum, 554, 197-200, 2007.

11. Huseyin Haskan, Tahsin Boyraz and Mehmet Ali Kilicarslan, Investigation of Thermal Stresses in Dental Restoration by Mathematical Method , Journal of the European Ceramic Society, Pages 899-902, Volume 27, Issues 2-3, 2007.

12. Boyraz T, Kilic A, Ertug B, Tavsanoglu T, Karakas Y, Addemir O, The Characterization of Metal-Ceramic Interfaces in Porcelain Teeth, Key Engineering Materials, 264–268, 683–686, Part 1–3, 2004.

ULUSAL MAKALELER

1. Burcu Ertuğ, Gülten Sadullahoğlu, Tahsin Boyraz, Dental Restorasyonlarda (Kaplama, Dolgu, Kuron) Kullanılan Ticari Lityum Disilikat Cam-Seramiklerinin Üretimi ve Karakterizasyonu, Metal Dünyası, sayı.235, Ocak 2013.

2. T. Boyraz, O. Addemir, Sıcak Şekillendirilmiş ZrO2 Seramiklerde Bağlayıcı Giderme ve Karakterizasyon, İTÜ dergisi/d,  Cilt:9, sayı:2, 2010.

3. Ertuğ, B., Boyraz, T., Bor Nitrür Tozlarının Üretim Yöntemleri ve Uygulama Alanları, Metal Dünyası, Haziran 2003, Türkiye.

4. Ö.L.Sül, A.Kahriman, A.Demirci, Y.Cebeci, T.Boyraz, Sivas Kireç Fabrikasına Yönelik Alternatif Hammadde Kaynaklarının Değerlendirilmesi, Madencilik Dergisi, 35,2, Haziran 1996, Türkiye.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. Umut Önen, Tahsin Boyraz, Microstructural Characterization and Thermal Properties of Aluminium Titanate /Spinel Ceramic Matrix Composites,3rd International Advances in Applied Physics and Material Science Congress (APMAS 2013), 24-28 April  2013, Antalya, Türkiye.

2. Ebru Çıtak, Tahsin Boyraz, Microstructural Characterization and Thermal Properties of Aluminum Titanate/ YSZ Ceramics, 3rd International Advances in Applied Physics and Material Science Congress (APMAS 2013), 24-28 April  2013, Antalya, Türkiye.

3. İsrafil Küçük, Hasan Gökçe, Tahsin Boyraz, M. Lütfi Öveçoğlu, Alüminyum Titanat / Forsterit Seramiklerin Mikro Yapısal ve Fiziksel Karakterizasyonu 15. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi 11-13 Kasım 2010, İstanbul, Türkiye. 

4. Hasan Gökçe, İsrafil Küçük, Tahsin Boyraz, Duygu Ağaoğulları, İsmail Duman, M. Lütfi Öveçoğlu, Characterization of Microstructural and Physical Properties of Y2O3 Reinforced Cordierite Based Ceramic Materials, 13. Uluslararası Malzeme Sempozyumuna (IMSP'2010), 13-15 Ekim 2010, Denizli, Türkiye.

5. İsrafil Küçük, Hasan Gökçe, Tahsin Boyraz, M. Lütfi Öveçoğlu, Influence of Thermal Shock Test on Thermal and Mechanical Behaviours of Aluminium Titanate / Forsterite Ceramics by P/M Method, 11th International Conference on Ceramic Processing Science, ICCPS-11., 29.Aug.-1.Sep.2010, Zürich, Switzerland.

6. Hasan Gökçe, Tahsin Boyraz, Duygu Ağaoğulları, İsmail Duman, M. Lütfi Öveçoğlu, Characterization of microstructural and thermal properties of cordierite/steatite ceramics prepared by using natural raw materials 11th International Conference on Ceramic Processing Science, ICCPS-11., 29.Aug.-1.Sep.2010, Zürich, Switzerland.

7. Ali Cem Akarsu, Hasan Gökçe, Tahsin Boyraz, Burcu Ertuğ, A.Okan Addemir, M. Lütfi Öveçoğlu,Investigation of The Mechanical Properties of Boron Carbide-Silicon Carbide-Titanium Diboride Composites Fabricated by Hot-Pressing,3rd International Symposium on SiAlONs and Non-Oxides 1-4 June 2010, Cappadocia,Turkey.

8. Burcu Ertuğ, İsrafil Küçük, Hasan Gökçe, Tahsin Boyraz,, A. Okan Addemir, M. Lütfi Öveçoğlu, The Characterization of The Mechanical And Thermal Properties Of Hot-Pressed Hexagonal Boron Nitride-Titanium Diboride Composites, 3rd International Symposium on SiAlONs and Non-Oxides 1-4 June 2010, Cappadocia,Turkey.

9. Hasan Öğünç, Zeynep Keçeli, Tahsin Boyraz,  Okan Addemir, M.Lütfi Öveçoğlu, B4C Partikül Takviyesinin Sıcak Preslenmis SiC Matrisli Seramik Kompozitlerin Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkisi, 14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 16-18 Ekim 2008, İstanbul, Türkiye.

10. Hasan Gökçe, Tahsin Boyraz, Zeynep Keçeli, M.Lütfi Öveçoğlu, Okan Addemir, Alüminyum Titanat/Kordiyerit Seramiklerin Mekanik Özelliklerinin Karakterizasyonu, 14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 16-18 Ekim 2008, İstanbul,Türkiye.

11. Ali Cem Akarsu, Tahsin Boyraz, Okan Addemir, Yozgat - Kadısehir Demir Cevherinde Naa Tekniği ile Au, Pt, Ir iz Element Taraması, 14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 16-18 Ekim 2008, İstanbul,Türkiye.

12. Burcu Ertuğ, Tahsin Boyraz, Okan Addemir, La+3 Katkılı BaTiO3 Bilesimlerinde Donör Katkısının Mikroyapısal Özellikler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, 14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 16-18 Ekim 2008, İstanbul,Türkiye.

13. Keçeli Z., Ogunc H., Boyraz T., Gökçe H., Addemir O.,Öveçoglu M.L., Effects of B4C Addition on the Microstructural and Thermal Properties of Hot Pressed SiC Ceramic Matrix Composites,12th International Materials Symposium, 15 – 17 October 2008, Denizli ,Turkey

14. Burcu Ertuğ, Tahsin Boyraz, Okan Addemir, Effect Of Graphite And Pmma Addition On Microstructural Characteristics Of Lanthanum-Modified Porous Barium Titanate Ceramics, 12th International Materials Symposium, 15 – 17 October 2008, Denizli ,Turkey.

15. Burcu Ertuğ, Tahsin Boyraz, Okan Addemir, Porozite Yapıcı Katkıların BaTiO3 Esaslı Seramiklerin Mikroyapısal ve Elektriksel Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, 12th International Materials Symposium, 15 – 17 October 2008, Denizli ,Turkey.

16. Burcu Ertuğ, Tahsin Boyraz, Okan Addemir, Humidity Sensitivity and Microhardness Relationship of  BaTiO3 Ceramics with PMMA Additive, 5th international Powder Metallurgy Conference,8-12 Ekim 2008, Ankara , Turkey.

17. Burcu Ertuğ, Tahsin Boyraz, Okan Addemir, Humidity Sensing Properties of lanthanum Doped Barium Titanate Ionic Conductive Ceramic Sensor, 5th international Powder Metallurgy Conference,8-12 Ekim 2008, Ankara , Turkey.

18. Gökçe H., Keçeli Z., Boyraz T., Hamzacebi C.,Öveçoglu M.L., Thermal Shock Properties of Aluminium Titanate-Cordierite Ceramics Produced By PM Method,5th international Powder Metallurgy Conference,8-12 Ekim 2008, Ankara , Turkey.

19. Gökçe H., Boyraz T., Keçeli Z., Öveçoglu M.L., Addemir O., “Thermal Characterization of Aluminum Titanate/ Cordierite Ceramics”, 2nd International World Congress On Ceramics, International Ceramics Federation (ICF), Verona, Italy, pp. 56-64, June 29-July 4 2008.

20. Ogunc H., Keceli Z., Boyraz T., Addemir O., Ovecoglu M.L., Effects of B4C Addition on the Microstructure and Mechanical Properties of Hot Pressed SiC Ceramic Matrix Composites, 2nd International World Congress On Ceramics, International Ceramics Federation (ICF), Verona, Italy, pp. 67-84, June 29-July 4 2008.

21. Zeynep Keçeli, Halit S. Türkmen, Tahsin Boyraz, Okan Addemir, M. Lütfi Öveçoğlu, Numerical Simulation of the Ballistic Performance of B4C-SiC Ceramic Composites for Armor Applications, 10th International Conference and Exhibition  of the European Ceramic Society , June 17 - 21, 2007, Berlin, Germany

22. Hasan Gökçe, Tahsin Boyraz, Zeynep Keçeli, M. Lütfi Öveçoğlu, Okan Addemir, Microstructural and Physical Characterization of Aluminium Titanate / Cordierite Ceramics, 10th International Conference and Exhibition  of  the  European Ceramic Society ,  June 17 - 21, 2007, Berlin, Germany

23. Mehmet Cudi Balkaya, Alper Tukay, Selçuk Oruç, Tahsin Boyraz,  The influence of surface roughness on strength of feldspathic ceramic, 10th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society , June 17 - 21, 2007, Berlin, Germany

24. Alper Tukay , Selçuk Oruç , Koray Özdemir , Mehmet Cudi Balkaya , Tahsin Boyraz,  M. Samil Akyıl , Tolga Akova,  Effect of Different Oxidation Temperatures and Firing Procedures on Titanium-Ceramic Bond Strength,10th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society , June 17 - 21, 2007, Berlin, Germany

25. Burcu Ertuğ, Tahsin Boyraz and Okan Addemir, The Effects Of Sintering Conditions And La2O3 Dopant On The Sintering Behaviour And Grain Growth Of Barium Titanate Ceramics, 10th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society , June 17 - 21, 2007, Berlin, Germany

26. Burcu Ertuğ, Tahsin Boyraz and Okan Addemir, The Influence Of Pore-Forming Agents On The Microstructural Features Of La+3-Doped BaTiO3 Ceramics, 10th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society , June 17 - 21, 2007, Berlin, Germany

27. Burcu Ertuğ, Tahsin Boyraz, Okan Addemir, Bor Nitrür Esaslı Seramiklerin Basınçsız Sinterleme ve Sıcak Presleme Yöntemleri ile Üretimi ve Mikroyapısal Karakterizasyonu, 13. Uluslararası Metalurji-Malzeme Kongresi 09-11 Kasım 2006, İstanbul, Türkiye. 

28. H. Kaftelen, T. Boyraz, M L. Öveçoğlu, O. Addemir, Nano -Elmas Katkılı Al-Matriks Kompozitlerinin Üretimi ve Karakterizasyonu, 11.Uluslararası Denizli Malzeme Sempozyumu, 19-21 Nisan 2006, Denizli, Türkiye.

29. B.Ertuğ, T.Boyraz, O. Addemir, PMMA Katkısının BaTiO3 Esaslı Poroz Seramiklerin Porozite ve Mikroyapısal Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, 11.Uluslararası Denizli Malzeme Sempozyumu, 19-21 Nisan 2006, Denizli, Türkiye.

30. Burcu Ertuğ, Tahsin Boyraz , Okan Addemir, An Investigation of The Mechanical Properties and Fracture Characteristic of Hot-Pressed Boron Nitride Ceramics, 5th International Symposium on Nitrides, 3- 5 April 2006 ,Eskisehir, Turkiye.

31. Burcu Ertuğ, Tahsin Boyraz , Okan Addemir, Microstructural Aspects of The Hot-Pressed Hexagonal Boron Nitride Ceramics with Limited Content of Boron Oxide, 5th International Symposium on Nitrides, 3- 5 April 2006 ,Eskisehir, Turkiye.

32. Burcu Ertuğ, Tahsin Boyraz, Okan Addemir, La+3 Katkılı BaTiO3 Esaslı Poroz Seramiklerin Üretimi ve Mikroyapısal Karakterizasyonu, 12. Uluslararası Metalurji-Malzeme Kongresi ve Fuarı, 28 Eylül - 2 Ekim 2005, İstanbul, Türkiye.

33. Ziya Abdulaliyev, Tahsin Boyraz, Burcu Ertuğ, Niyazi Eruslu,  Paslanmaz Çelik Kaplanmış Yapılarda Termal Gerilme Analizi, 12. Uluslararası Metalurji-Malzeme Kongresi ve Fuarı, 28 Eylül - 2 Ekim 2005, İstanbul, Türkiye

34. Tahsin Boyraz, Huseyin Haskan, Gokhan Basman, M.Kelami Sesen, Okan Addemir, The correlation between fracture toughness and microhardness of porcelain tooth supported with metal,IX Conference & Exhibition of the European Ceramic Society, 19 - 23 June, 2005, Portoroz, Slovenia.

35. Huseyin Haskan, Tahsin Boyraz , Mehmet Ali Kilicarslan, Investigation of thermal stresses in dental restoration by mathematical method , IX Conference & Exhibition of the European  eramic Society, 19 - 23 June, 2005, Portoroz, Slovenia.

36. Burcu Ertug, Tahsin Boyraz, Okan Addemir, Effect of graphite content on the porosity and  microstructural characterization in La doped BaTiO3 ,IX Conference & Exhibition of the European  eramic Society, 19 - 23 June, 2005, Portoroz, Slovenia.

37. Boyraz,T., Kılıç,A., Ertuğ,B., Tavşanoğlu,T., Karakaş,Y., Addemir,O., The Characterization of Metal-Ceramic Interfaces in Porcelain Teeth, 8th ECERS Conference,  June 2003, İstanbul,Turkey.

38. Boyraz,T., Kılıç,A., Karakaş,Y., Addemir,O., Porselen Diş Yapımı ve Seramik Hammaddelerden Diş Porselen Tozlarının Üretimi, 3. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı,  04- 08 Eylül 2002 Ankara, s.1229-1235, Türkiye.

39. Boyraz,T., Kılıç,A., Addemir, O., Mekanik Alaşımlama Yöntemiyle Hazırlanmış ve Basınçsız Sıcak Şekillendirilmiş Zirkonya Seramiklerden Bağlayıcı Giderme, 11. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 05- 09 Haziran 2002 İstanbul, s. 987-994, Türkiye.

40. Boyraz,T., Mindivan,H., Akoy, M.A., Nilüfer, İ.B., Addemir,O., Seramik Sensörler, 11. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 05- 09 Haziran 2002 İstanbul, s. 981-987, Türkiye.

41. Boyraz,T., Kazcı,E., Karakaş,Y., Addemir,O., Basınçsız  Sıcak Şekillendirilmiş Zirkonya Seramiklerin İncelenmesi ve Bu Yöntemin Mikroyapıya Etkisi, 11. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 05- 09 Haziran 2002 İstanbul, s. 887-894, Türkiye.

42. Soykan,H.Ş., Boyraz,T., Karakaş,Y., ZrO2 Esaslı Seramik Sensörler ile  Sıvı  Çelikte Çözünmüş Oksijen Ölçümü ve Deoksidasyon İşlemi, 11. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 05- 09 Haziran 2002 İstanbul, s. 940-947, Türkiye.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1 Hasan Gökçe, Tahsin Boyraz, Duygu Ağaoğulları, Investigation of Thermal Stresses in Dental Zirconia Fullceram Restoration by Mathematical Method, Uluslararası Katılımlı V. Ulusal Biyomekanik Kongresi, 23-25 Eylül 2010, İzmir, Türkiye. 

2 Mehmet ŞİMŞİR, Kerim Emre ÖKSÜZ, Tahsin BOYRAZ, Soğuma Hızının Çelik Tel Takviyeli Dökme Demirin Kırılma Davranışı Ve Mikroyapıya Etkisi, 3. Isıl İşlem Sempozyumu ve Sergisi, YTÜ, İstanbul, 14-15 Kasım 2009.

3 Burcu Ertuğ, Tahsin Boyraz, Okan Addemir, PMMA Katkılı BaTiO3 Esaslı Nem Sensörlerinde Tepki Hızı Karakteristiklerinin İncelenmesi, VII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, 26-28 Kasım 2008 Afyon, Türkiye.

4 Burcu Ertuğ, Tahsin Boyraz, Okan Addemir, La+3 Dop Edilmiş BaTiO3 Esaslı Seramiklerin Mikroyapısal ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi, VI. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, 30 Ekim -1 Kasım 2006, Sakarya.

5 Tahsin Boyraz, Burcu Ertuğ, Cengiz Hamzaçebi , Hasan Gökçe,  Okan Addemir, Zirkonya Esaslı Tam Seramik Malzemelerin Üretimi ve Diş Yapımına Uygulanması, VI. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, 30 Ekim -1 Kasım 2006, Sakarya.

6 Abdulaliyev,Z., Boyraz,T., Haskan,H., Addemir,O.,Farklı Malzemelerin Birleşme Bölgesinde Oluşan Termal Gerilmelerin Araştırılması, 10. Denizli Malzeme sempozyumu ve Sergisi, 14-16 Nisan 2004, Denizli.

7 Boyraz,T.,Seramik Gaz Sensör Malzemeleri, 10. Denizli Malzeme sempozyumu ve Sergisi, 14-16 Nisan 2004, Denizli.

KATILDIĞI KONGRELER

3rd International Advances in Applied Physics and Material Science Congress (APMAS 2013), 24-28 April  2013, Antalya,

15. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi 11-13 Kasım 2010, İstanbul, Türkiye. 

13. Uluslararası Malzeme Sempozyumuna (IMSP'2010), 13-15 Ekim 2010, Denizli, Türkiye.

11th International Conference on Ceramic Processing Science, ICCPS-11., 29.Aug.-1.Sep.2010, Zürich, Switzerland.

Uluslararası Katılımlı V. Ulusal Biyomekanik Kongresi, 23-25 Eylül 2010, İzmir, Türkiye.

3rd International Symposium on SiAlONs and Non-Oxides 1-4 June 2010, Cappadocia,Turkey.

Isıl İşlem Sempozyumu ve Sergisi, YTÜ, İstanbul, 14-15 Kasım 2009.

VII. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, 26-28 Kasım 2008 Afyon, Türkiye.

14. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 16-18 Ekim 2008, İstanbul,Türkiye.

12th International Materials Symposium, 15 – 17 October 2008, Denizli ,Turkey

5th international Powder Metallurgy Conference,8-12 Ekim 2008, Ankara , Turkey.

2nd International World Congress On Ceramics, Verona, Italy, pp. 56-64, June 29-July 4 2008.

10th International Conference and Exhibition  of the European Ceramic Society , June 17 - 21, 2007, Berlin, Germany

13. Uluslararası Metalurji-Malzeme Kongresi 09-11 Kasım 2006, İstanbul, Türkiye. 

VI. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, 30 Ekim -1 Kasım 2006, Sakarya.

11.Uluslararası Denizli Malzeme Sempozyumu, 19-21 Nisan 2006, Denizli, Türkiye.

5th International Symposium on Nitrides, 3- 5 April 2006 ,Eskisehir, Turkiye.

12. Uluslararası Metalurji-Malzeme Kongresi ve Fuarı, 28 Eylül - 2 Ekim 2005, İstanbul, Türkiye.

IX Conference & Exhibition of the European Ceramic Society, 19 - 23 June, 2005, Portoroz, Slovenia.

10. Denizli Malzeme sempozyumu ve Sergisi, 14-16 Nisan 2004, Denizli.

8th ECERS Conference,  June 2003, İstanbul,Turkey.

3. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı,  04- 08 Eylül 2002 Ankara, s.1229-1235, Türkiye.

11. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 05- 09 Haziran 2002 İstanbul, s. 987-994, Türkiye.

YÖNETTİĞİ TEZLER

Yüksek Lisans:

Ebru ÇITAK  : Alüminyum Titanat/YSZ Dental Seramiklerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu.

Murat SAÇLI : Alüminyum Titanat Katkılı Porselenlerin Üretimi ve Karakterizasyonu.

Umut ÖNEN  : Alüminyum Titanat/Spinel Seramik Kompozitlerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu.

Ezgi ÖZSOY : 

PROJELER

1. Burcu Ertuğ, Tahsin Boyraz, Okan Addemir, Porozite Yapıcı Katkıların (Grafit ve PMMA) BaTiO3 Esaslı Seramiklerin Nem Sensör Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Projesi, Araştırmacı.

2. Tahsin Boyraz, Okan Addemir Stabilize Edilmiş ZrO2 Esaslı Seramiklerden Farklı Yöntemlerle Oksijen Sensörü Üretimi ve Performanslarının Karşılaştırılması, İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Projesi, Araştırmacı.

3. Ayşen Kılıç, Tahsin Boyraz, Okan Addemir Seramik Hammaddelerden Diş Porselen Tozlarının Üretimi, Uygulama ve Karakterizasyon Çalışmaları, İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Projesi, Araştırmacı.

4. Erdem Kazcı, Tahsin Boyraz, Okan Addemir ZrO2-CaO-MgO Oksijen Sensörlerinin Üretimi ve Karakterizasyonu, İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Projesi, Araştırmacı

ÖDÜLLER

Tübitak yayın teşvik ödülü, 2012

Cumhuriyet Üniversitesi yayın teşvik ödülü, 2012

Tübitak yayın teşvik ödülü, 2011

Cumhuriyet Üniversitesi yayın teşvik ödülü, 2011

Tübitak yayın teşvik ödülü, 2010

Tübitak yayın teşvik ödülü, 2009

Tübitak yayın teşvik ödülü, 2007

Tübitak yayın teşvik ödülü, 2004

EDİTÖRLÜK/HAKEMLİK

-The Journal Materials and Technology.

ÜYELİKLER

- Türk Seramik Derneği

- İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği

 
 
 
CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu